www.praha6.cz
email

Přehled článků čísla 11/2007

Praha 6 navrhuje změny v územním plánu
V Ruzyni by mohl vyrůst nový studentský kampus, který by nahradil nevyhovující areál vysokoškolských kolejí na Strahově. Na jejich místě by naopak mohla stát bytová zástavba. V jejím sousedství by sídlila knihovna nebo muzeum. To jsou některé z podnětů, kterými se zastupitelé Prahy 6 vložili do diskuse o novém územním plánu pro hlavní město.

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

  • Prezident Václav Klaus předal při oslavách 28. října Řád T. G. M. za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva Vladimíru Bystrovovi, zakladateli výboru „Oni byli první“…
  • Konec roku je vždy ve znamení rozpočtu. Jak to tedy bude vypadat příští rok?
  • Deregulace vstupuje do druhé fáze. Jaká je situace v Praze 6?

V programu deregulace jsou volné byty pro seniory, ale jen dočasně
Městská část uvolnila do programu Deregulace další volné malometrážní byty k výměně. Radnice je nabízí seniorům, občanům Prahy 6, kteří mají obavy z toho, že nedokážou platit deregulované nájemné ve větším bytě v soukromém nebo obecním domě.

Podzemní garáže se otevírají
Slavnostní otevření podzemních garáží mezi ulicemi Wuchterlova – Kafkova a zrekonstruovaného náměstí se uskuteční 8. listopadu v 11 hodin. Až do 17 hodin se týž den koná Den otevřených dveří, kdy mohou zájemci nahlédnout do garáží pod nově upravené náměstí.

Policie dostala od radnice vybavení za téměř půl milionu

Městská část nakoupila vybavení pro policii působící v Praze 6 za 450 tisíc korun. Dary jsou určeny hlavně pro práci v terénu a o nákupu rozhodovaly především požadavky policie.

ZŠ nám. Interbrigády je Ekoškolou
Základní škola Nám. Interbrigády získala jako první ze škol Prahy 6 mezinárodní titul Ekoškola – Eco-schools. Titul byl škole udělen na základě auditu a ze 100 možných škola získala 97,5 bodů.

Sympatické měření

Umístění nových radarů signalizujících rychlost projíždějících vozidel schválila v říjnu rada městské části.

TV6 – reportáže ve vašem počítači
Internetová televize s názvem TV6 začala vysílat v říjnu na stránkách www.tv6.cz. Televize nabízí zpravodajské videoreportáže a události o aktuálním dění v městské části, které lze přehrávat buď jako jednotlivá videa nebo v týdenních souhrnech.

Spadané listí odložte do kontejneru

Spadané listí ze stromů a ostatní odpad rostlinného původu ze zahrádek mohou občané během listopadu a prosince odkládat do kontejnerů přistavených městskou částí.

Jeden vpich dokáže opravit srdce
Ústřední vojenská nemocnice má další špičkové pracoviště. Po více než ročních přípravách uvedl ředitel nemocnice Štefan Brunclík v říjnu do provozu novou angiolinku – nejmodernější zařízení pro diagnostiku a léčbu srdečních onemocnění.

Rozhovor s Janou Blažíčkovou předsedkyní kulturní komise

  • Čím se kulturní komise rady zabývá a jaké věci se aktuálně projednávají?
  • Komise schválila grantová témata pro další rok. V čem vidíte smysl grantů?
  • Kulturní komise doporučuje radě, zda vyhovět žádostem organizací o příspěvky na kulturní akce. Podle jakého klíče postupujete?

Dolní Sedlec má opravené ulice
Dolní Sedlec je prvním katastrálním územím městské části, které má kompletně opravené všechny komunikace. Jejich slavnostním otevřením tak skončila náročná dvouletá rekonstrukce, která také udělala tečku za odstraňováním následků povodní z roku 2002.

Vodní nádrž Džbán čeká obnova

Z vodní nádrže Džbán ve Vokovicích začala mizet voda. V říjnu se začala nádrž vypouštět. Bruslaři budou mít pro letošní zimu smůlu.

Permoník skončil táborákem
U menhiru v Divoké Šárce vyvrcholil na konci října 5. ročník dobrodružné hry Permoník, kde děti za předložený měšec s vysoutěženými kameny ctností získaly Permoníkův křišťálový kámen moudrosti. Jinými slovy, získaly ho za prokázanou sílu, odvahu, rozum, kamarádství, inteligenci, tvořivost, citlivost, fantazii, ducha, zábavu a fair play.

Radnice připravuje řád v parcích
Chování návštěvníků v parcích a na ostatních plochách veřejné zeleně v městské části by mělo do jara dostat nová pravidla a řád. Do diskuse o tom, co v parcích povolit a co zakázat, by radnice ráda zapojila obyvatele Prahy 6. Zřídila proto emailovou adresu, na kterou občané mohou posílat své podněty a návrhy: parky@praha6.cz.

Výměna občanských průkazů

Poslední den letošního roku přestanou platit občanské průkazy vydané do 31. 12. 1998. Žádost o nový občanský průkaz se strojově čitelnými údaji je nutné podat do konce listopadu 2007.

Sociální potřeby občanů zjišťuje radnice dotazníkem
Radnice Prahy 6 využívá pro plánování sociálních služeb na svém území metodu komunitního plánování. Cílem tohoto náročného procesu je sladit potřeby uživatelů, nabídku a rozsah služeb poskytovatelů a reálné možnosti zadavatele.

14. břevnovské posvícení rozvonělo předpolí kláštera
Nejen nové pouťové atrakce, ale především pestrý kulturní program a množství libě vonících lahůdek přilákalo na podzimní břevnovské posvícení rekordní počet návštěvníků, který každým rokem stoupá.

Otázky a odpovědi z www.praha6.cz

  • Stipendia budou od září
  • U hřišť chybějí toalety
  • Smutný pohled na Ořechovku
  • Ohniště ustoupilo bruslařům

Škola na Hanspaulce slaví …
Před 75 lety, v říjnu 1932, byla slavnostně otevřena Základní škola v Sušické ulici na Hanspaulce. Toto výročí si chce škola připomenout s bývalými i současnými žáky, s rodiči a všemi, kteří o školu projeví zájem, Dnem otevřených dveří 22. listopadu.

Poezie v Písecké bráně
Zpívanou či mluvenou poezii českých básníků 20. století v podání Jany Barochové mohou vyslechnout milovníci poezie 23. listopadu v Písecké bráně. Pořad se koná od 18 hodin v rámci Festivalu poezie, který je organizován Centrem volného času Bilbo, který v Praze 6 působí již 15 let.

Den sportu zakončil letní sportovní sezónu

Pomyslnou tečkou za letošní sezónou venkovních sportů byl 1. ročník Dne sportu Prahy 6, který se uskutečnil v říjnu v areálu na Ladronce a na stadiónu na Markétě.

Kaštan během festivalu nabídne kytaristu Stotzema

Jubilejní desátý ročník festivalu Kytara napříč žánry, jenž tradičně startuje v v Dejvickém divadle, zahájil v říjnu koncert projektu Mama Africa.

Nebuďme líní si pamatovat historii

89. výročí vyhlášení samostatnosti Československa si na slavnostním shromáždění před Píseckou branou připomenuli 28. října zástupci radnice a hlavního města společně s dalšími hosty.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz