www.praha6.cz
email

Přehled článků čísla 10/2007

Břevnovské varhany se znovu rozezněly
Dvě stě let čekala bazilika svaté Markéty na nové varhany. Díky sbírce, kterou naplnily peníze dobrovolníků, břevnovských živnostníků a dary od státu a šesté městské části, se mohly originální tóny varhan znovu rozeznít. Nový nástroj spolu s opravou původní barokní skříně stál téměř dvanáct milionů korun.

Dejvické divadlo dostane miliony na činnost
Pětiletý grant ve výši necelých 26 milionů korun přidělilo zastupitelstvo Prahy
 6 Dejvickému divadlu. Zastupitelé tak následovali doporučení jak kulturní
 komise, tak rady.

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

  • Do Břevnovského kláštera se vrátily po mnoha letech varhany. Jak to vnímáte?
  • Radnice Prahy 6 získala další ocenění za svou práci. Tentokrát za zveřejňování zápisů komisí na webových stránkách...
  • V poslední době se hovoří o znovuoživení tradice vítání občánků. Jaký na to máte názor?

Praha 6 přispěje na zpřístupnění klášterních zahrad
Nejpozději v roce 2013 by se veřejnost mohla procházet po opravených zahradách a terasách břevnovského kláštera.

Z Petynky bude do čtyř let velkolepý rekreační areál s termální vodou
Obrovské změny čekají během následujících tří let koupaliště Petynka. Zastupitelé Prahy 6 v září schválili pětiletý pronájem celého areálu slovinské firmě Terme 3000, která zde hodlá vybudovat sportovní, rekreační a rehabilitační centrum otevřené veřejnosti po celý rok. Zastupitelé zároveň souhlasili s tím, že po dobudování komplexu nabídnou téže společnosti areál k prodeji za 110 milionů korun.

Tři školy dokončí grant EU
První grant z ESF, který získaly na obvodu Prahy základní školy Červený vrch, Emy Destinnové, náměstí Interbrigády a Pod Marjánkou, dospěl ke svému konci.Všechny školy splnily úkoly, ke kterým je čtyřapůlmilionová dotace z fondů EU i téměř dvoumilionový příspěvek městské části Praha 6 zavazovaly.

Slovenské velvyslanectví bude v bubenečské vile
Slovensko bude mít velvyslanectví ve vlastní vile, a to v Praze 6 ­ Bubenči, tradiční diplomatické čtvrti.

Praha 6 má vlastní kroniku na internetu
Do minulosti Prahy 6 mohou lidé od září nahlížet na internetu. Radnice totiž umístila na své internetové stránky elektronickou verzi své kroniky. Webová podoba kroniky začíná s uveřejněním zápisů z let 2002 a 2003 a bude se postupně plnit dalšími ročníky. Kromě toho již kronika nabízí přehled aktuálních událostí v městské části.

Jazykovka na Břevnově již učí a opravuje se dál
O čtrnáct dní později, ale s o to větším optimismem naskočili žáci ZŠ Pod Marjánkou na Břevnově do nového školního roku. Během prázdnin se podařilo opravit přes dvacet školních tříd a vyměnit okna. Školáci si pochvalují nové barevné toalety, vesele barevné třídy i chodby.

Na Dědině se ladily detaily
Zřejmě již naposledy se sešli v září radní s obyvateli sídliště Dědina, aby společně s architekty diskutovali nad projektem revitalizace sídliště.

Rozhovor s Petrou Kolínskou, předsedkyní komise životního prostředí

  • Jaká je náplň práce komise pro životní prostředí?
  • Jaké podněty se komise momentálně zabývá a čeho dosáhla?
  • Předsedáte komisi jako členka opoziční Strany zelených. Máte cíle prosadit vlastní požadavky?
  • Komise také upřesňovala pravidla grantů na květinovou výzdobu. Mimochodem, souhlasíte s tím, že radnice platí lidem za květiny v oknech?

Dirigent Pešek a filosof Patočka jsou Čestnými občany Prahy 6
Ve vybrané společnosti čestných občanů Prahy 6 se sešli v září zastupitelé, aby v Tereziánském sálu břevnovského kláštera starosta Tomáš Chalupa udělil další titul u příležitosti Dne Prahy 6. Čestným občanem se letos stal světově proslulý dirigent Libor Pešek. Ocenění In memoriam dostal filosof profesor Jan Patočka.

Ladronka 2007 ­ super zábava hlavně pro mladé
Při příležitosti zahájení programu Týdne zdravé šestky se 22. září konal na břevnovské pláni již šestý ročník festivalu volného času Ladronka 2007, pořádaný městkou částí společně s agenturou mvp.

Veselice na Kuláťáku
Čistě pro zábavu a pobavení zorganizovala městská část ke Dni Prahy 6 Veselici na Kulaťáku. Odpoledne bylo věnováno dětským soutěžím a atrakcím, děti si mohly odnést například vlastnoručně batikované tričko, jezdit v malých terénních autech nebo dovádět na skákacích hradech.

Na nutné rozšíření Vokovické ulice se stále čeká
Po dva roky je do rozpočtu městské části zařazena plánovaná akce rozšíření Vokovické ulice a křižovatky s Evropskou a stále se nic neděje. Situace ve Vokovicích se naopak zhoršila novou výstavbou na Krutci a s přibývajícím provozem z Nebušic a Horoměřic. Ranní fronty na křižovatce dosahují sta metrů.

Rusalka zpívala a víly tančily Šárkou
Potlesk tisíců rukou burácel Divokou Šárkou při závěrečných ovacích představení Rusalky, které uspořádala městská část spolu s Originálním divadlem Praha u příležitosti Dne Prahy 6. Lidé tleskali vílám tančícím na louce, ježibabě i ubohé Rusalce bledé, která neuposlechla rad tatíčka vodníka, a děkovali za jedinečný kulturní zážitek.

Bílou horu zahalil dým střelného prachu
Výstřely z děl, rachot pušek a dusot koňských kopyt bylo slyšet třetí zářijový víkend nad Vypichem u letohrádku Hvězda. Znovu se zde bojovalo o osud českého národa.

Vítání občánků
Komunistický přežitek nebo oslava nového života?

Bílkova vila se od října uzavře
Bílkova vila v Praze (Mickiewiczova 1, Praha 6) bude otevřena veřejnosti pouze do 15. října. Poté začne rekonstrukce, která podle plánu potrvá více než dva roky.

Rozlučka se sportovní sezonou aneb Den sportu Prahy 6
v sobotu 20. října na Ladronce a stadionu Markéta

Pohodová cyklistická 50
Za nejpohodovější ročník oblíbeného cyklistického závodu Pražská padesátka považují závodníci i pořadatelé ten letošní, devátý.

Radnice svěřila provoz areálu Hanspaulka soukromníkovi
Zkušební provoz sportovního areálu Hanspaulka, který městská část vybudovala a zprovoznila v loňském roce, byl ztrátový. Aby nemuselo být sportoviště dotované městskou částí, radnice jej pronajala soukromému nájemci, který se o fungování areálu bude starat. Za roční nájem zaplatí šedesát tisíc korun.

Hra o kameny pokračuje v říjnu
Na dvě stovky dětí si přišlo vyzvednout do Písecké brány průvodní listiny k dobrodružné hře Permoník, která je určena školákům z Prahy 6.

V Semaforu se bojuje za práva athénských žen
Athénská občanka Lysistrata zmobilizuje ženy Athén i nepřátelské Sparty, aby mužům, kteří tráví většinu času v bitvách, odepřely to, čím jsou jim jako manželky povinovány.

Ocenění učitelé se chtějí dále vzdělávat
Nejlepší učitelé ze základních škol Prahy 6, vybraní porotou městské části, převzali v září na radnici ocenění Vynikající učitel. Poprvé za tři roky radnice udělila cenu za výjimečné výkony nad rámec pracovních povinností.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz