www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200602.pdf
(formát PDF, velikost 3.3 MB)

Prodloužení metra jde do plánu Prahy

Třídění odpadu se rozšiřuje

Přátelství s Japonci trvá

Pozvánka do knihovny

Asociace průvodců zve na prohlídku Prahy

Do školky nanečisto

Za naší a africkou kulturou

Z Dlouhého lánu až na konec světa

Lovecký letohrádek v oboře býval malým hradem

Beachházená i v zimě

Včera neděle byla ...

Školáci pomohou počítat pražské veverky

Výročí v klášteře

Ocenění pro Dubový Mlýn

Ondřej Hejma: Jedu si po dvou kolejích

Zima na šestce: pro každého trochu jiná

Nekonečný úklid

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Ulice by mohly ožít restauracemi

Živnostenský odbor uložil pokuty za čtvrt milionu

Ze zastupitelských klubů

Radary na šestce: pokuty za 5 milionů

Na skleničku s velvyslanci

Praha 6 má další kamery, mají omezit hlavně vykrádání aut

O kamerovém systému s předsedou bezpečnostní komise Oldřichem Kužílkem

Prvňáčci byli u zápisů do škol

Školáci si vylepší učení díky grantu

Předzahrádky na Dědině: lidé nechtějí lavičky

Všímavý soused dopadl muže, který okrádal důchodce

V přízemí Skleňáku budou svatby i kavárna

Je lékařská péče na pohotovosti kvalitní?

V TyfloCentru Praha pomáhají nevidomým a slabozrakým lidem

Přehled článků čísla 2/2006

Prodloužení metra jde do plánu Prahy

Z magistrátu hlavního města přišla jasná zpráva: linka metra A bude prodloužena z Dejvic do Ruzyně. Pražští zastupitelé v lednu rozhodli, že zahájí přípravu nutné změny územního plánu. Je to první jistý krok k tomu, že se začne stavět. Nový úsek bude mít osm stanic a bude dlouhý přes 14 kilometrů.

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

  • Okrádání seniorů patří k jednomu z největších problémů, které policie v Praze 6 šetří. Jak jste spokojen s výsledky jejich práce?
  • Hovoříte o prevenci. Co pro ni dělá radnice?
  • Jedním z pilířů bezpečnostní politiky v Praze 6 je kamerový systém. Skutečně pomáhá?

Ulice by mohly ožít restauracemi

Otevřít prostor ulic lidem a oživit chodníky, o to se radnice pokusí nabídkou pro majitele obchůdků a restaurací. Nižší taxou, kterou bude požadovat za zábor chodníku, chce vybídnout podnikatele, aby si v letním období zřizovali zahrádky.

Živnostenský odbor uložil pokuty za čtvrt milionu

Živnostenský odbor Úřadu městské části provedl v loňském roce na území Prahy 6 celkem 781 kontrol. Uložil celkem 251 blokových pokut právnickým i fyzickým osobám v celkové výši 243 tisíc korun.

Ze zastupitelských klubů

Zastupitelské dny a kontakty na jednotlivé kluby

Radary na šestce: pokuty za 5 milionů

Stížnosti obyvatel na rychlost na silnicích jsou předmětem debat na každém setkání s občany. Evropská, Patočkova, Na Pískách, to jsou pouze některé ulice, kde se lidé bojí přecházet a děsí se bezohledných řidičů. Jejich stížnostem pak čelí policisté.

Na skleničku s velvyslanci

Tradiční společenskou akcí, kterou začátkem roku organizuje radnice Prahy 6, je setkání s velvyslanci či chargé d´affaires v Galerii Anderle v Bubenči.

Praha 6 má další kamery, mají omezit hlavně vykrádání aut

Od ledna hlídá bezpečnost v Praze 6 celkem 47 kamer. V loňském roce se počet stanovišť rozšířil o čtrnáct, a to v místech, kde pravidelně dochází k největší pouliční kriminalitě ­ na Břevnově a na Petřinách. Podle policejních údajů se v těchto oblastech stane denně trestný čin a jde hlavně o krádeže a vykrádání aut.

O kamerovém systému s předsedou bezpečnostní komise Oldřichem Kužílkem

  • Prahu 6 hlídá téměř 50 kamer. Vnímáte to jako přínosné pro větší bezpečnost?
  • Jste spokojený s rozmístěním kamer na území Prahy 6?
  • Naše městská část ročně investuje 3 miliony korun do městského kamerového systému. Jiné městské části neplatí nic a vše hradí magistrát. Proč my doplácíme?
  • Má komise kontrolu nad tím, aby prostřednictvím kamer nemohlo být narušeno soukromí lidí?

Prvňáčci byli u zápisů do škol

První a druhý únorový den se vydali k zápisům rodiče s budoucími prvňáčky. Na řadě škol čekalo děti příjemné uvítání. Na Hanspaulce je, aby se nebály, čekal Ferda Mravenec, na Červeném Vrchu byli jako v pohádkovém hradu.

Školáci si vylepší učení díky grantu

Téměř čtyři a půl milionu korun jako grant z Evropských sociálních fondů získaly čtyři základní školy v Praze 6: ZŠ náměstí Interbrigády, ZŠ Červený Vrch, ZŠ Pod Marjánkou a ZŠ Emy Destinnové.

Předzahrádky na Dědině: lidé nechtějí lavičky

Po dvě odpoledne debatovali lidé z Dědiny s architektem a se zástupci odboru životního prostředí radnice o tom, jak budou vypadat zahrádky před jejich domy. Sami si mohli rozhodnout, zda tam chtějí květiny, keře, trávu nebo třeba ohniště na grilování. Plán na obměnu zelených ploch totiž předpokládá, že se předzahrádky stanou jakousi intimní zónou, kde budou lidé z každého domu trávit svůj čas. Lidé tomu bohužel moc nevěří.

Všímavý soused dopadl muže, který okrádal důchodce

Průměrně jednou denně řeší policie případ, kdy jsou důchodci okradeni o své úspory. Z důvěřivých starých lidí dokáží podvodníci lstí vylákat desetitisíce korun. Šance na jejich chycení bývají malé. Na jednoho z nich však spadla klec ­ díky všímavosti a pohotovosti pana Richarda Denka z Bubenečské ulice. Jeho osobní statečnost ocenil i starosta Tomáš Chalupa.

V přízemí Skleňáku budou svatby i kavárna

Obchody ve Skleněném paláci na náměstí Svobody č. 1 zejí prázdnotou už od podzimu. Rekonstrukce spodního parteru domu ohlášená na loňský rok stále nezačala. Nyní to vypadá, že se věci daly konečně do pohybu. Od dubna se svatební obřady přesouvají do Pelléovy vily. Ve "Skleňáku" vznikne nová obřadní síň.

Je lékařská péče na pohotovosti kvalitní?

Na adresu redakce Šestky přišly v poslední době dopisy, ve kterých čtenáři poukazují na práci lékařů na pohotovosti pro dospělé na Vítězném náměstí. Pan Vávra si stěžoval na "neprofesionální přístup lékařky vykonávající v inkriminované době pohotovostní službu, její nezúčastněný a povýšený přístup". Navíc byl přesvědčen, že mu lékařka nepředepsala účinné léky. Další pacientka byla nespokojena, protože jí služba neprovedla převaz po chirurgickém výkonu v nemocnici. Zeptali jsme se proto na odboru zdravotnictví městské části, jak je to s kvalitou péče na pohotovosti.

Nekonečný úklid
Přes třicet kubíků odpadků bylo vyklizeno během čtrnáctidenní akce u kláštera v Břevnově, zaměřené na průklest a odstranění náletových nebo uschlých dřevin.

Zima na šestce: pro každého trochu jiná
Ohlédnutí za zimou prožitou v hlavním městě.

Třídění odpadu se rozšiřuje
V Praze 6 přibyla další stanoviště kontejnerů na tříděný odpad a častěji se budou vyvážet. Rozšířila se také možnost pro lidi, kteří chtějí ukládat krabice od nápojových kartonů do speciálních kontejnerů.

Přátelství s Japonci trvá
Základní škola Petřiny-jih byla po dva roky domovem Japonské školy, která se vloni na jaře přestěhovala do Řep. Přátelství mezi oběma školami ale trvá. V lednu navštívili žáci 3. a 4. tříd z Petřin japonské kamarády v jejich novém sídle.

Pozvánka do knihovny
Možná ne všichni víte, že Praha 6 má čtyři veřejné knihovny, které jsou pobočkami Městské knihovny v Praze. Jsou to 2 automatizované knihovny ­ v Břevnově (Bělohorská 56) a na Petřinách (Mahulenina 31) a 2 neautomatizované ­ v Bubenči (Čs. Armády 29) a na Dědině (Vlastina 13).

Asociace průvodců zve na prohlídku Prahy
Největší profesní organizace průvodců v oblasti cestovního ruchu u nás, Asociace průvodců ČR, zve zájemce na prohlídku Prahy s odborným výkladem. Tato akce pro širokou veřejnost se koná již pátým rokem v rámci oslav Mezinárodního dne průvodců.

Do školky nanečisto
Vstup do mateřské školy může být pro některé děti náročný. MŠ Sbíhavá v Liboci se jim to snaží usnadnit.

Za naší a africkou kulturou
Další výlet uskutečníme 18. února do Anderleho galerie v Pelléově vile.

Z Dlouhého lánu až na konec světa
ZŠ Na Dlouhém lánu pokračuje v cyklu pravidelných večerních setkávání se zajímavými lidmi ­ cestovateli, novináři, etnografy a historiky, kteří měli možnost poznat země blízké, vzdálené i ty takříkajíc "na konci světa".

Lovecký letohrádek v oboře býval malým hradem
Místodržitelský letohrádek v Královské oboře je návštěvníkům Stromovky, jak je obora nazývána, dobře znám ve své novogotické podobě z první poloviny 19. století. Teprve nové zkoumání této zajímavé památky ukazuje, že se ve skutečnosti jedná o pozůstatky architektury mnohem starší, středověkého původu.

Beachházená i v zimě
V lednu se na Strahově v jediné vyhřívané pískové hale v Česku konal první halový turnaj v plážové házené. Kromě Zlatých tygrů, úřadujících mistrů republiky, se zúčastnily další pražské týmy a také družstvo z Brna a Anglie. Poprvé se také proti sobě poprvé postavila smíšená družstva.

Včera neděle byla ...
Jednou měsíčně v pondělí bude mít divadlo Semafor návštěvu. Do svého stálého repertoáru totiž zařadilo pravidelné večery hostů. Vystupovat v nich budou umělci, kteří mají osobní vztah k Praze 6 nebo v minulosti účinkovali v divadle Semafor. V řadě případů jde o obojí a lidé se tak setkají s řadou atraktivních hostů, kteří přijali pozvání divadla.

Školáci pomohou počítat pražské veverky
O tom, jak žijí veverky, co jedí nejraději, jak se poznají jejich stopy ve sněhu nebo proč jsou chráněné, se dozvídali školáci na ZŠ Dlouhý lán v rámci projektu "Pražská veverka". Kromě zajímavé přednášky, kterou si vyslechli, mají nyní možnost zapojit se do sledování výskytu těchto chráněných živočichů.

Výročí v klášteře
14. ledna uplynulo přesně 1013 let od posvěcení nejstaršího mužského kláštera v českých zemích ­ břevnovského kláštera benediktinů (14. 1. 993).

Ocenění pro Dubový Mlýn
Nejlepší rezidenční projekt loňského roku je podle časopisu Construction & Investment Journal projekt luxusních rodinných domů Dubový Mlýn.

Ondřej Hejma: Jedu si po dvou kolejích
Frontman skupiny Žlutý pes Ondřej Hejma oslavil začátkem února 55. narozeniny. Bilancovat je pro rockera s jeho elánem a plány trochu předčasné. Přesto s námi byl bývalý Dejvičák a "šestkař" (jak sám říká) ochotný zavzpomínat na dobu, kdy pro něj tato místa byla středem světa.

V TyfloCentru Praha pomáhají nevidomým a slabozrakým lidem
Pro všechny zrakově postižené lidi žijící v Praze nabízí Tyflocentrum zdarma služby podpory pracovního uplatnění a vzdělávací kurzy, které pomáhají vyrovnávat hendikep při hledání a udržení zaměstnání.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz