www.praha6.cz
email

Přehled čísel ročníku 2006

prosinec

200612.pdf
(formát PDF, velikost 5 MB)

listopad

200611.pdf
(formát PDF, velikost 5 MB)

říjen

200610.pdf
(formát PDF, velikost 6.4 MB)

září

200609.pdf
(formát PDF, velikost 4.8 MB)

červenec

200607.pdf
(formát PDF, velikost 3.6 MB)

červen

200606.pdf
(formát PDF, velikost 5 MB)

květen

200605.pdf
(formát PDF, velikost 5.2 MB)

duben

200604.pdf
(formát PDF, velikost 3.8 MB)

březen

200603.pdf
(formát PDF, velikost 3.9 MB)

únor

200602.pdf
(formát PDF, velikost 3.3 MB)

leden

200601.pdf
(formát PDF, velikost 3.9 MB)

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz