www.praha6.cz
email

Přehled článků čísla 4/2005

Jarní úklid: ulice i chodníky

Duben je v Praze 6 opět ve znamení Velkého jarního úklidu. Řidiči si letos budou muset dát velký pozor na parkování, protože úklid vozovek i chodníků v ulicích bude probíhat současně.

Praha 6 oslaví konec války

Celý svět si letos připomíná 60 let od ukončení největšího válečného konfliktu v historii lidstva, druhé světové války. K oslavám tohoto významného výročí se Praha 6, městská část s nezanedbatelnou vojenskou minulostí i přítomností, připojí uspořádáním hned několika akcí ­ výstavou o Pražském povstání, pietním aktem na Vítězném náměstí a akcí Dejvická demarkační. Pro tuto zvláštní příležitost vznikla také píseň Dejvická demarkační, kterou vydala radnice.

Slovo starosty duben/2005

Otázky pro pana starostu:

  • Na setkání s občany se diskutovala otázka výstavby podzemních parkovišť v Dejvicích a Bubenči. Řada lidí byla proti. Proč to prosazujete?

  • Stále jsme občany dotazováni na vývoj v záležitosti výstavby rychlodráhy. Před několika dny ministr dopravy řekl, že půjde o jednokolejku. Co vy na to?

  • Je nějaký posun v otázce prodloužení metra?

Ověřit vlastnictví lze pomocí internetu

Vlastníci nemovitostí se při nahlížení do archivu stavebního úřadu již nemusí prokazovat papírovým dokladem o jeho vlastnictví, jak se doposud vyžadovalo. Radnice zavedla nový postup, jak vlastnictví ověřit, a to pomocí dálkového přístupu do katastru nemovitostí. Způsob ověřování prostřednictvím internetu inicioval zastupitel Oldřich Kužílek, který tvrdí, že se tak mělo postupovat již dříve. Občanům se proces nahlížení do archívu velmi zjednodušil.

Dětská hřiště musí být bezpečná,radnice chystá jejich obnovu

Na kovové prolézačky z dětských hřišť, například zeměkouli, nebo některé typy houpaček už děti budou jenom vzpomínat. Nahradí je nové a bezpečnější. Většina dříve vyráběných herních prvků totiž nesplňuje EU předepsanou normu. Radnice je proto ze všech svých hřišť nechá odstranit. "Pokračujeme tak v projektu bezpečná hřiště, který jsme vloni odstartovali oplocením míst, která jsou určená dětem ke hraní," říká radní Jan Holický.

Rozhovor s Janem Šafrem

... s  předsedou komise pro sociálně bytové otázky

Ze zastupitelských klubů
Zastupitelské dny v dubnu

Kácené stromy nahradí mladé lípy

Obnovu stromových alejí a výměnu dožilých stromů za nové plánuje na jaře TSK. V Praze 6 vysadí kolem 90 kusů nových stromů.

Školské rady usnadní komunikaci

Snadnější komunikace mezi školami, radnicí a rodičovskou veřejností ­ to by měl být jeden z hlavních přínosů fungování školských rad. Ty městská část jako zřizovatel ustavila na všech šestnácti základních školách v Praze 6 tak, jak jí nařizuje zákon.

Parkování v centru je krizové, pomohou podzemní garáže

Zaparkovat bez problémů auto Bubenči a Dejvicích je prakticky nemožné. Jenom rezidentům chybí v centrální části více jak šest set parkovacích míst. Navíc zde parkují stovky řidičů, kteří dojíždějí za prací. Vyplývá to z podrobné studie tzv. analýzy dopravy v klidu, kterou nechala zpracovat radnice.

Radnice hledá nájemce Ladronky

Rada městské části vypisuje nové výběrové řízení na pronájem bývalé barokní usedlosti Ladronka.

Velikonoční výstava letos i na ulici

Děti ze základní školy na nám. Svobody na sebe mohou být pyšné. O jejich výrobky byl letos velký zájem a během 5. ročníku velikonoční výstavy vydělali pro Kojenecký ústav v Krči rekordní sumu peněz. Celkový výtěžek, který putuje dětem do domova je 61 tisíc korun.

Lidé nesouhlasí se zákazem zastavení kvůli stavbě

.Obyvatelům Liboce komplikuje život výstavba obytného souboru Nová Liboc. Protestují hlavně proti zákazu zastavení, který platí v ulici Za Vokovickou vozovnou. Lidé si nebudou smět postavit auto u domu po celou dobu stavby, to znamená přibližně dva roky. Komunikaci nyní budou využívat hlavně nákladní auta, kterých projede ulicí až třináct za hodinu.

Děti odemkly ztracený pramen

Odemykání studánek patří k tradičním rituálům vítání jara. První jarní den se svého odemčení dočkal i léta zapomenutý pramen Šestákovy studánky v Divoké Šárce nedaleko Kozákovy skály.

Stolní tenisté mají titul

Největší úspěch v historii školních sportovních soutěží získali pro svoji ZŠ Benitta Juáreze žáci z 9. A. Michal Hájek, Milan Veselý a Lukáš Koťátko. Zvítězili v soutěži družstev v republikovém finále soutěže ve stolním tenise, kam se probojovali přes obvodní a krajská kola.

Jaro na Hanspaulce: fotbalový turnaj i dovádění

Rok v Základní škole na Hanspaulce začal velkou sbírkou na postižené oblasti jihovýchodní Asie. Dílem děti během třídních schůzek "prodávaly" své výrobky, další zdroj tvořila sbírka.

Souboj šachistů připomenul výročí

Ticho jako v kostele bylo v tělocvičně, kde běžně dupou tenisky a hvízdá píšťalka, přestože byla plná dětí. To když se u stolů při šachovém turnaji sešlo téměř šedesát dětí ze základních škol Prahy 6, aby soutěžily o Pohár starosty.

Výlety v dubnu vedou do přírody

Výlet do Krásné doliny a k Bartošově Peci.

Vzpomínka na hrdinu Václava Morávka

"Věřím v Boha a ve své pistole," bylo krédo jedné z nejvýznamnějších postav československého protifašistického odboje, válečného hrdiny, štkp. Václava Morávka. Člověka obrovských morálních kvalit a vojáka, který vynikal svými odbornými schopnostmi, především střelbou z pistole. Představitelé armády i svazu protifašistických bojovníků uctili jeho památku u hrobu, který stojí na Prašném mostě. Právě v těchto místech Václav Morávek v roce 1942 zahynul při přestřelce s gestapem. Pietního aktu, který předznamenal letošní 60. oslavy konce 2. světové války, se za městskou část zúčastnil také starosta Tomáš Chalupa.

Na břevnovské návsi stávala zvonička

Břevnov byl sice v roce 1907 povýšen na město, ale v jeho urbanistické skladbě se nevyvinul žádný ústřední prostor, náměstí, charakteristické pro městskou zástavbu.

V Písecké bráně stojí Tatra, co projela svět

Velký zájem veřejnosti provází jedinečnou výstavu fotografií Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda, cestovatelů, kteří před více než půl stoletím objevovali svět.

Ámos i Anděl mezi námi

Každoročně je březen měsícem anket a soutěží hodnotících za uplynulý rok snahu a úspěchy lidí v nejrůznějších oblastech a odvětvích. Mimo jiné se rozdělovaly i ceny Zlatý Ámos pro nejoblíbenější učitele a ceny Anděl pro nejlepší muzikanty. Dvě naprosto odlišné soutěže a jeden společný jmenovatel ­ Praha 6.

Hlavy pro Asii

Známí výtvarníci chtějí podpořit postiženou oblast Asie výtěžkem z aukce projektu "Nejste sami".

Čarodějnice na Šestce

Ve čtvrtek 28. dubna od 13 do 17 hodin bude na louce před Vysokou školou chemicko-technologickou probíhat druhý ročník soutěžení, zpívání a dovádění pod názvem ČARODĚJNICE NA ŠESTCE. Pro všechny děti budou připraveny stovky cen.

Malování s Japonci

Všechny děti ve věku od 7 do 15 let se mohou zapojit do mezinárodní výtvarné soutěže zaměřené na životní prostředí. 47 vítězů z celého světa bude slavnostně odměněno, každý účastník soutěže obdrží upomínkové předměty.

Petřinský pohár poprvé

Fantastický rozjezd měl první ročník amatérské soutěže v aerobiku, který se uskutečnil první dubnový víkend. Do soutěže o Petřinský pohár se přihlásilo hned 150 děvčat z Prahy 6. Ještě více bylo diváků, kteří přišli fandit do sportovní haly základní školy Petřiny-jih.

Záchranný transfer žab v Šáreckém údolí

I v Šáreckém údolí můžete každoročně na jaře vidět stovky žab ­ konkrétně ropuch obecných (Bufo bufo), migrujících po silnici. Táhnou ze svých zimovišť v sadech, lesích a na zahradách k tůňkám a nádržím, kde se páří a kam kladou vajíčka. Protože i zde bývá úhyn žab pod koly projíždějících aut značný, je potřeba jim při jejich cestě pomáhat, nejlépe přenášením ze silnice k místům rozmnožování.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz