www.praha6.cz
email

Přehled článků čísla 3/2005

Chodníkový program jde do všech čtvrtí

Konec děravým chodníkům a nekonečnému záplatování vozovek vyhlásila radnice tzv. chodníkovým programem již vloni. Letos čekají generální opravy ulice ve většině čtvrtí. K dispozici je také střednědobý plán, podle kterého jsou rekonstrukce nastíněny až do roku 2010.

Masopust jako v pohádce

V pohádkových maskách vyrazil po Bělohorské ulici ke Kaštanu již jedenáctý Masopustní průvod. Letos vzhledem k datu Velikonoc velmi brzo, čtvrtého února.

Slovo starosty březen/2005

Otázky pro pana starostu:

  • V letošním roce bude Praha 6 investovat do rekonstrukcí chodníků a vozovek obrovskou částku, víc jak 140 milionů. Co si od této masivní finanční investice slibujete a čeho se dočkají občané?

  • V únoru odjela rada na výjezdní zasedání. Co jste tam řešili a proč výjezdní?

  • V průběhu února proběhla řada dalších jednání o rychlodráze. S jakými výsledky?

  • Něco ale přeci jen naznačit můžete. Jaké jsou například reakce na postoj Prahy 6?

Elektronické tržiště nabízí veřejné zakázky

Průlomový produkt, který na webových stránkách měst a obcí nemá obdobu, zřídila městská část Praha 6. Jedná se o tzv. „elektronické tržiště“, jehož cílem je transparentně a operativně zadávat veřejné zakázky. „Na tržišti se budou odehrávat zakázky do 2 milionů korun. Elektronická podoba tržiště zajistí operativní rozhodování o výběru nejvhodnější nabídky. Zároveň umožní co nejširšímu okruhu uchazečů se o tyto méně rozsáhlé zakázky ucházet, aniž by jim vznikaly finanční náklady s registrací na elektronickém tržišti nebo se zpracováním nabídky,“ vysvětlil starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.

O úklid Prahy 6 je mezi bezdomovci zájem

S cílem mít čistější ulice přešla vloni radnice na nový systém – pravidelný úklid. Kromě už zavedených úklidových firem byla navíc uzavřena smlouva s Armádou spásy, která na zajištění pravidelného úklidu v Praze 6 určila lidi, jimž pomáhá.

Rozhovor s předsedkyní komise bytové politiky Jarmilou Vohradskou

O bytové politice městské části Praha 6...

Ze zastupitelských klubů
Zastupitelské dny v březnu

Více peněz aktivitám pro seniory

Téměř dva miliony korun přidělili v rámci grantů zastupitelé projektům na zájmové aktivity v Praze 6. Kromě stabilně podporovaných oblastí sportu, vzdělávání a uměleckých aktivit ve volném čase nově podpořili program otevřená škola. Jeho prostřednictvím se školy více zapojí do života Prahy 6.

Radnice se distancuje od letáku

Radnice se distancuje od letáku, který v minulých dnech nacházeli obyvatelé Dejvic ve svých schránkách.

Za odpad se platí více peněz

Zvyšováním poplatků všeho druhu se to od počátku roku jen hemží. Od února bude Pražany stát více peněz každý pytel odpadků vyhozený do popelnice. Na celém území hlavního města byl zvýšen poplatek za komunální odpad.

Pod Marjánkou mezinárodně

Základní škole Pod Marjánkou se podařilo zařadit do přípravné fáze evropského vzdělávacího projektu Sokrates–Comenius, který by v případě schválení Evropskou komisí měl začít fungovat od počátku nového školního roku. O co se jedná?

Úspěšné Přebory Prahy

Začátkem února se v nafukovací hale na Strahově uskutečnil halový Přebor Prahy v atletice žactva. Dvoudenní klání přineslo celou řadu úspěchů domácím. Jak žáci ZŠ Petřiny-jih v barvách USK Praha, tak i další členové tohoto pražského oddílu vybojovali cenné úspěchy.

Žáci z Petřin vystavovali v pralese

Na podzim již počtvrté vystavovali žáci výtvarných tříd ZŠ Petřiny-sever své umělecké práce v Botanické zahradě v Tróji. Soubor výtvorů s názvem Víc než dvě zahrady doplnil interiéry nového skleníku Fatamorgana rozmanitým způsobem.

Pohár pro Petřiny a Marjánku

Skvělým výkonem si znovu vybojovali starší žáci ZŠ Petřiny-jih putovní pohár ve futsalu.

Krutec se změní v bytový komplex

Podle plánu by to nemělo trvat ani dva roky a část Vokovic se změní k nepoznání. Na Krutci, v místech podél ulice Vokovická a Horoměřická, začíná postupně vznikat nový soubor rodinných a bytových domů.

Na letišti budují i uklízejí, více se létá přes Bílou Horu

Rostoucí intenzita provozu na mezinárodním letišti v Praze – Ruzyni si letos kromě pravidelných oprav vyžádala rozsáhlejší investiční akci. Ta zahrnuje stavební úpravy hlavní vzletové a přistávací dráhy 06/24. K nim se přidají stavební úpravy odbavovací plochy a vybudování rychlých výjezdů, díky nimž se zkrátí doba pohybu letadla na hlavní dráze.

Únor na šestce

Masopust a radosti na sněhu.

Cyklisté na zimním maratonu bojovali na sněhu a ledu

Jen pro odvážné, mohl znít podtitul 3. ročníku unikátního cyklistického závodu První zimní Pražský MTB maratón, který odstartoval v polovině února z areálu menzy ČVUT v Dejvicích. Odvážlivců na horských kolech se nakonec v mrazivém dopoledni sešlo na startu sto padesát.

Pomník chemiku Wichterlemu by mohl být odhalen v září

Pomník významnému českému chemikovi Ottovi Wichterlemu, který má stát před Ústavem makromolekulární chemie na Petřinách, by mohl být odhalen letos v září. Před ústavem, který Wichterle založil, bude stát dílo sochaře Michala Gabriela, jež má představovat Strom vědění.

Přes náměstí v Ruzyni se jezdívalo do Německa

Ruzyně patří rovněž mezi někdejší vesnice na území dnešní Prahy 6 a tomu odpovídá i její urbanistická skladba. Jádro obce se rozkládá na úpatí Bílé Hory, plochého opukového návrší (381 m. n. m.). V písemných pramenech se Ruzyně objevuje již na sklonku 10. století, jako majetek benediktínského kláštera v Břevnově.  V 15. století pak na dlouhou dobu přešla do držení pražského nejvyššího purkrabství.

Snímky cestovatelů v Písecké bráně

Unikátní soubor fotografií z expedic Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda představuje dělená výstava v Písecké bráně a Tereziánském křídle Pražského hradu.

Spejbl s Hurvínkem hrají 10 let v Dejvicích

Deset let uplynulo v únoru od doby, kdy se v roce 1995 v Dejvicích usídlili populární dřevěné postavičky Spejbla a Hurvínka. Nové působiště tehdy našli v zrekonstruovaném bývalém kině Svornost.

Jiří Anderle oceněn za grafiku

Desátým nositelem Ceny Vladimíra Boudníka se stal Jiří Anderle. Cenu uděluje sdružení Inter-Kontakt-Grafik za významný přínos v oblasti umělecké grafiky. Výstava Anderleho prací je spolu s nejlepšími díly 11. ročníku soutěže Grafika roku přístupná v Clam -Gallasově paláci v Husově ulici v Praze a potrvá do 13. března.

Jezuitský provinciál František Šilhan 

KTF UK-CKK a Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova pořádají výstavu u příležitosti nedožitých stých narozenin PhDr. P. Františka Šilhana S.J. (1905-1985)

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz