www.praha6.cz
email

Přehled článků čísla 12/2005

Doprava v Praze 6 je aktuální téma

Dopravní situace v Praze 6 začíná být neúnosná a v budoucnu se bude zhoršovat. Fronty aut popojíždějících v ucpaných ulicích se budou prodlužovat. Řešením by měla být dostavba okruhů. Vnějšího, tzv. Pražského, a vnitřního, tzv. Městského. Ekologická sdružení a radniční opozice tomuto řešení nevěří.

Zastupitelé jednali o dopravních stavbách

Městská část Praha 6 sice souhlasí s výstavbou městského i pražského okruhu, trvá ale na tom, aby byl nejdříve zprovozněn vnější pražský okruh. Za prioritu navíc považuje urychlené prodloužení metra do Ruzyně.

„Bez okruhů by město bylo nefunkční,“

říká Ladislav Pivec, ředitel Ústavu dopravního inženýrství.

Radnice zkoumala názory lidí

Rozsáhlý průzkum, jaký v komunálním měřítku nemá obdoby, nechala zpracovat radnice mezi obyvateli Prahy 6. Chtěla znát postoj veřejnosti ke klíčovým problémům Prahy 6, od dopravních staveb přes Dejvické divadlo až po otázku výstavby nové radnice.

Ze zastupitelských klubů
Zastupitelské dny

Revitalizace Dědiny přinesla spor o garáže

Obyvatelé Dědiny se vyjadřovali k projektu na revitalizaci sídliště. Architekt i radnice chtějí zohlednit jejich připomínky. Lidé si například přejí zachovat více zelených ploch mezi domy a ubrat vysazování stromů, prověřovat se bude umístění kontejnerů. Nesouhlas vyvolal záměr radnice postavit na Dědině hromadné garáže.

Klíčové dopravní stavby v Praze 6 aneb o čem je řeč

Klíčové dopravní stavby v Praze 6 aneb o čem je řeč

Další školy mají moderní kuchyně
Nová kuchyně a školní jídelna na Základní škole Petřiny-jih je v provozu. Žákům tím skončilo přechodné období, kdy museli docházet na obědy do sousední školy a ti z druhého stupně obědvali bagety. Škola má nyní k dispozici také novou kuchyni, která je vybavena moderními varnými přístroji a vyhovuje všem hygienickým normám a předpisům.

Při Evropské třídě vyrůstá brána E-gate

Ze dne na den vyrostl při Evropské třídě v sousedství hotelu Diplomat plot a za ním se začalo intenzivně pracovat. Je zjevné, že výstavba plánovaného administrativního centra na rohu ulic Evropské a Gymnazijní právě začala.

ZŠ Hanspaulka: z popelky princeznou

Nového kabátku školy na Hanspaulce si i kolemjdoucí všimli již v září. Nyní je však definitivně dokončená kompletní oprava. V listopadu si ji mohl každý prohlédnout.

Policie dostala od radnice vybavení za půl milionu

Zástupci státní policie a městských strážníků převzali vybavení v hodnotě 517 tisíc korun, které jim za radnici předala místostarostka Marie Kousalíková.

Rozhodnutí o garážích v lednu
O stavbě podzemních garáží pod částí Puškinova náměstí budou zastupitelé rozhodovat až příští rok. Odborné komise nejprve posoudí dvě obsáhlé studie, které hodnotí a navrhují všechna místa, kde by bylo možné a vhodné garáže vybudovat.

V Šáreckém údolí se už obilí nemele
Šárecké údolí je v terénu hluboce zaříznutým kaňonem, vytvořeným Šáreckým potokem. Jeho horní část tvoří skalnatá Divoká Šárka, zatímco část směřující k ústí potoka do Vltavy se nazývá Tichá Šárka. Uprostřed mezi nimi leží osada Jenerálka (katastrálně příslušná k Nebušicím). Její střed tvoří stejnojmenný starobylý dvorec s letohrádkem (zámečkem).

Všem osamělým seniorům a zdravotně postiženým občanům Městské části Praha 6!
Vážení spoluobčané,

Rada Městské části Praha 6 do svého Programovém prohlášení pro období 2002-2006 zahrnula záměr připravit a zavést systém elektronického bezpečnostního dohledu (neboli systém tísňového volání) pro seniory a zdravotně postižené občany, který sníží riziko, že v případě samostatného bydlení zůstane senior při náhlých zdravotních potížích bez pomoci. Systém je určen těm, kteří se pro omezenou pohyblivost či osamělost necítí být zcela soběstačnými či bezpečnými a přesto touží žít ve svých domovech. Cílem péče je poskytnutí odborné pomoci nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, snížit zdravotní a sociální rizika osaměle žijících starých a zdravotně postižených lidí a umožnit jim žít v jejich vlastním prostředí.

Vánoce dýchají na záda, program ve stanu bude opět bohatý
Adventní čas plný příjemného napětí a očekávání vánočních svátků ohlásily zvonky Pražské mobilní zvonkohry. Děti s prskavkami a svíčkami společně se starostou Tomášem Chalupou rozsvítily vánoční strom na Vítězném náměstí.

Závažná poselství

Žáci devátých tříd ZŠ Norbertov se zájmem přivítali nabídku Českého svazu bojovníků za svobodu a v doprovodu jeho dvou členek, paní Reinerové a paní Kettnerové navštívili Terezín.

Petřiny zdobí pomník vynálezci

Osobnost významného vědce Otty Wichterleho připomíná pomník na Petřinách. Dvoumetrovou bronzovou plastiku, která symbolizuje strom vědění, odhalili zástupci radnice a Akademie věd v parku před Ústavem makromolekulární chemie.

Ve školce křtili knížku o výchově

Ve Waldorfské mateřské škole v Dusíkově ulici připravují různé akce pro rodiče, jedna z posledních však byla výjimečná. V listopadu křtili knížku o výchově nejmenších dětí.

Judisté z Břevnova měřili síly v Rakousku

Mladí závodníci Judo Klubu Sparty Praha zvítězili na turnajích v rakouském Bürmoosu, kam odjeli porovnat své dovednosti a sílu.

Domov v Liboci ukázal život uvnitř

Velmi milou a dojemnou výstavu si mohli lidé prohlédnout během celého listopadu ve výstavních prostorách Písecké brány. Soubor více než sedmdesáti fotografií Vlastimila Malého velmi autenticky zobrazil život klientů Domova svaté Rodiny v Liboci.

Vzpomínka na veterány

Lidé v Dejvicích si připomněli Den Veteránů, který připadá na 11. listopad. Pietního aktu u památníku na Vítězném náměstí se zúčastnili kromě představitelů Prahy 6 zástupci armády, legionáři a členové Českého svazu bojovníků za svobodu a váleční veteráni.

Permoník na radnici

„Milý Permoníku, děkujeme za krásnou hru, kterou jsi pro nás vymyslel. Užili jsme si několik pátků a už se těšíme na příští rok,“ napsala Terezka s Martinem v dopise Permoníkovi, strážci kamenů ctnoctí.

Kateřina Hrachovcová: Chci se při práci také bavit
Ve svých jednatřiceti je na televizní obrazovce ostřílenou profesionálkou. Přesto přiznává jistou trému. Z novinek, které ji letos potkaly. Podle občanského průkazu je herečka Kateřina Hrachovcová teď už paní Herčíkovou. Také po třech letech přestala vstávat k moderování ranního televizní vysílání.

Ve Vokovicích bude opět dětské hřiště

Zastupitelé schválili záměr odkoupit od společnosti Metrostav pozemek při ulici K Červenému vrchu, na kterém hřiště kdysi bývalo.

ROSA – Informační a poradenské centrum pro ženy – oběti domácího násilí

ROSA – Informační a poradenské centrum pro ženy – oběti domácího násilí.

Klub Afázie pomáhá

Klub Afázie, který sídlí ve Wuchterlově ulici, pomáhá dlouhodobě s rehabilitací pacientů, kteří jsou postiženi ztrátou jazykových schopností. Klub nabízí pomoc lidem, kteří mají například po mozkové mrtvici nebo se s problémem potýkají po úrazu hlavy. Klub jim může nabídnout skupinové terapie i poradenské služby.

Poradna pro duševně nemocné.

Občanské sdružení Fokus Praha – region západ otevřelo novou službu pro duševně nemocné.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz