www.praha6.cz
email

Přehled čísel ročníku 2005

prosinec

200512.pdf
(formát PDF, velikost 2.8 MB)

listopad

200511.pdf
(formát PDF, velikost 4.5 MB)

říjen

200510.pdf
(formát PDF, velikost 2.5 MB)

září

200509.pdf
(formát PDF, velikost 4.6 MB)

červenec

200507.pdf
(formát PDF, velikost 2.4 MB)

červen

200506.pdf
(formát PDF, velikost 2.5 MB)

květen

200505.pdf
(formát PDF, velikost 3.7 MB)

duben

200504.pdf
(formát PDF, velikost 5.7 MB)

březen

200503.pdf
(formát PDF, velikost 5.1 MB)

únor

200502.pdf
(formát PDF, velikost 3.5 MB)

leden

200501.pdf
(formát PDF, velikost 22.9 MB)

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz