www.praha6.cz
email

Přehled článků čísla 9/2004

Praha 6 mění tvář - Výstava rozvojových programů otevřena
Městská část připravila pro veřejnost výstavu rozvojových programů, na níž představuje plánované projekty a nechává občany nahlédnout do budoucí podoby Prahy 6. Že toto téma není obyvatelům „šestky“ lhostejné, dokazují mnohá setkání, na kterých se občané zajímají o nové stavby a rozvoj svého kolí.

Městská část slavila svůj den
Praha 6 oslavila 4. září své 84. narozeniny. Již tradičně ke Dni Prahy 6 udělil starosta Tomáš Chalupa na slavnostním ceremoniálu ocenění „Čestný občan Prahy 6“ výjimečným osobnostem.

Losování volných bytů
Radnice letos podruhé prodala volné byty za ceny určené pro privatizaci obecních bytů. U stanu na Vítězném náměstí, kde v září probíhá výstava o Praze 6, byli losováním vybráni noví majitelé deseti bytů v Praze 6.

Využití kapacity tunelu Mrázovka umožní až přestavba Malovan
Tunel Mrázovka v Praze 5 byl dokončen. Primátor Pavel Bém 26. srpna slavnostně otevřel cestu prvním řidičům. Ti si při průjezdu Prahou, díky kilometrové trase pod zemí, která navazuje na výjezd ze Strahovského tunelu, zkrátí cestu Smíchovem.

Slovo starosty září/2004

Otázky pro pana starostu:

  • Začal nový školní rok. A budu-li parafrázovat známé rčení – až se nový školní rok zeptá, co radnice dělala v létě? Co mi odpovíte?
  • Začátek školního roku je také již pravi-delně ve znamení udílení Čestných občanství Prahy 6. Proč se udělují, co tím sledujete? 
  • Před třemi lety jste zorganizovali první výstavu rozvojových programů, která si získala ohromný ohlas. Jaký je druhý ročník s názvem Praha 6 mění tvář, který právě probíhá na Vítězném náměstí?

Krátké zprávy
...z 13. zasedání zastupitelstva

Ze zastupitelských klubů
Zastupitelské dny v měsíci září.

Osada Baba získá stálou expozici
Známá pražská lokalita Baba nabídne stálou výstavu o historii architektury zdejší osady. Výstavu zorganizuje společnost Baba, která získala od Rady hlavního města Prahy do dlouhodobého pronájmu pozemek na území Prahy 6, na kterém umístí rekonstruovaný původní dřevěný domek podle projektu arch. Františka Kavalíra. V něm se bude nacházet trvalá expozice o osadě Baba včetně plánů vybraných místních staveb. Součástí domku by měla být i malá restaurace.

Policie převzala dary a ukázala tajnou místnost
Vybavení v hodnotě vyšší než půl milionu korun předal během prázdnin starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa zástupcům republikové policie a městské policie Prahy 6. „Myslím, že dar maximálně pomůže práci policie,“ poděkoval za nové vybavení ředitel republikové policie obvodu I. Jiří Sellner.

Zahájení školního roku ve znamení opravených škol
Natěšení, usměvaví, trochu nesmělí a slavnostně oblečení – takoví byli prvňáčci, kteří se 1. září sešli s rodiči před svými školami. Ve třídách je slavnostně uvítali kromě učitelek v některých školách i zástupci městské části, kteří dětem rozdali pamětní listy podepsané starostou Tomášem Chalupou a drobné dárky. Že nastupují do prvních tříd děti chytré a bystré, bylo patrné hned od začátku – někteří si pamětní list dokázali hned sami přečíst.

Koupaliště Petynka otevřeno i v září
Prázdniny využívá většina lidí hlavně k odpočinku a načerpání nových sil. V horkých dnech je nejlépe u vody. Pravda, o letošních prázdninách jich nebylo mnoho. Ti, co nejeli k moři využívali koupaliště i v Praze 6.

Cesta za dobrodružstvím pro děti začíná koncem září
Jednou navečer procházel Šáreckým údolím starý poutník. Narazil na malého kluka, který vypadal smutně. Svým přátelským hlasem ho poutník oslovil a ukázal mu směr na cestě ke štěstí.

Týden Zdravé Šestky nabídne řadu akcí
Do kalendáře v kolonce pondělí 27. září si udělejte velký vykřičník. Začíná totiž Týden Zdravé Šestky. I letos připravily školy a neziskové organizace zapojené do programu Zdravá 6 městské části Praha 6 týden plný zajímavých aktivit a akcí, při nichž se můžete setkat se sousedy, kamarády, učiteli i zastupiteli Prahy 6 a společně si zasoutěžit a pobavit se.

Soutěž „6 x o Bubenči“
Máte jedinečnou příležitost vyhrát unikátní tričko oslav 100 let Bubenče v soutěži, která zábavnou formou prověří Vaše znalosti o místě, které letos slaví 100 let existence. Pomocí SMS můžete jednoduše odpovědět na soutěžní otázky, kterých je celkem 18 a všechny mají vztah k Bubenči. Losování budou probíhat až do 20. října a každý měsíc vyhrává 10 správných odpovědí.

Filmové večery na Břevnově
Od září pokračují Filmové večery v prostorách o. s. Prev-Centrum (Meziškolská 1120/2, Praha 6-Břevnov, tel.: 233 355 459, 777 161 133).

PRAŽSKÁ PADESÁTKA
6. ročník závodu na horských kolech.

OTEVŘENO a ZAVŘENO
Při příležitosti Mezinárodního dne informací 28. září se koná 2. ročník soutěže o tituly OTEVŘENO a ZAVŘENO

Šárecký okruh – třetí nebo třináctý ročník?
Letos 11. září se bude konat třetí, ale vlastně již třináctý ročník pochodu – Šárecký okruh. Je určen všem věkovým kategoriím, jako vždy vede trasa překrásnými zákoutími Hanspaulky a jejího okolí a navíc se můžete příjemně pobavit na stanovištích, kde se tentokrát dozvíte zajímavosti o nejrůznějších řemeslech a samozřejmě si je budete moci i vyzkoušet.

Výlety v září do Českého ráje
Dne 11. 9. zamíříme do Českého ráje na Pantheon a Frýdštejn. Přijďte v 6 hod. na zastávku tram Dejvická.

Veřejná sbírka pomůže seniorům
Domov sv. Karla Boromejského vyhlásil veřejnou sbírku, která bude probíhat na území Prahy dne 21. září.

Panáci na chodnících
Skákací panáci namalovaní na zemi na veřejných prostranstvích – můžete si na nich zaskákat, ale také se zamyslet a pomoci. Kampaň nazvanou Panák vyhlašuje v září Fond ohrožených dětí a jejím cílem je upozornit na to, co – leckdy v naší blízkosti – musí spousta dětí vytrpět.

Koncert pro „Velkou louku“
Na den 18. září si patroni akce s názvem „Koncert pro Velkou louku“ Ivan Hlas a MUDr. Pavel Bém pozvali na tzv. „Velkou louku“ na Hanspaulce všechny, kteří jsou v rockové muzice spojeni s Hanspaulkou, aby na společném koncertě přispěli k zisku finančních prostředků pro záměr Sdružení přátel Hendlova dvora zrekultivovat a zrevitalizovat jedno z nekrásnějších míst na Hanspaulce.

Kniha o Bubenči
K letošnímu výročí 100 let od povýšení Bubenče na město vyjde na podzim dvou set stránková publikace „Kniha o Bubenči“, jejíž vydání organizuje a spolufinancuje městská část Prahy 6. Čtenáři v ní naleznou kvalitně graficky a textově zpracovanou historii a současnost Bubenče, včetně unikátních textů, obrázků a fotografií, které ještě nikdy nebyly publikovány. Vydání knihy předcházel rozsáhlý průzkum v archivech a muzeích, na kterém se podílelo 15 autorů, většinou z Prahy 6. Kniha bude v prodeji koncem letošního roku i v místních knihkupectvích. Jako ukázku Šestka nyní exkluzivně otiskuje s laskavým svolením autorů jeden z textů vznikající knihy.

Rekonstrukce ulic naplno
Chodníkový program zaměřený na opravy povrchů pokračuje. O prázdninách radnice spustila generální rekonstrukce některých chodníků i vozovek na Petřinách a v Dejvicích, před zahájením jsou práce na ulici Chomutovská v Ruzyni.

Rozhovor s Bohumilem Beránkem
vedoucím odboru územního rozvoje

„Chci posílit opozici v Senátu“
říká Ing. Marie Kousalíková, kandidátka ODS do Senátu za volební obvod č. 25

Rekonstrukce ulic naplno
Chodníkový program zaměřený na opravy povrchů pokračuje. O prázdninách radnice spustila generální rekonstrukce některých chodníků i vozovek na Petřinách a v Dejvicích, před zahájením jsou práce na ulici Chomutovská v Ruzyni.

Praha 6 udělila další čestná občanství
„Nebylo by obce bez jejích občanů, nebylo by hrdosti Prahy 6 bez jejích "šestkových" občanů, bez jejich píle a pracovitosti, invence i umu. Bez jejich občanské odvahy i hrdosti v době, kdy se takové vlastnosti více trestaly než uznávaly. Nebylo by dobré obce, kdyby ty, kteří se takto obzvláště vyznamenali, nedokázala uznat, vyzdvihnout a uctít.“ Těmito slovy přivítal Čestné občany Prahy 6 starosta Tomáš Chalupa na slavnostním ceremoniálu v Tereziánském sálu břevnovského kláštera.

Petřinský pohár poprvé

Fantastický rozjezd měl první ročník amatérské soutěže v aerobiku, který se uskutečnil první dubnový víkend. Do soutěže o Petřinský pohár se přihlásilo hned 150 děvčat z Prahy 6. Ještě více bylo diváků, kteří přišli fandit do sportovní haly základní školy Petřiny-jih.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz