www.praha6.cz
email

Přehled čísel ročníku 2004

prosinec

Verze PDF není k tomuto číslu k dispozici.

listopad

200411.pdf
(formát PDF, velikost 3.9 MB)

říjen

Verze PDF není k tomuto číslu k dispozici.

září

200409.pdf
(formát PDF, velikost 4.9 MB)

červenec

Verze PDF není k tomuto číslu k dispozici.

červen

Verze PDF není k tomuto číslu k dispozici.

květen

200405.pdf
(formát PDF, velikost 4.8 MB)

duben

Verze PDF není k tomuto číslu k dispozici.

březen

200403.pdf
(formát PDF, velikost 3.8 MB)

únor

200402.pdf
(formát PDF, velikost 4.5 MB)

leden

200401.pdf
(formát PDF, velikost 47.7 MB)

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz