www.praha6.cz
email

Přehled článků čísla 6/2003

Den dětí – Prostor pro všechny II.
Městská část Praha 6, Občanské sdružení Přátel Hendlova dvora a ZŠ Hanspaulka pořádali na Babě v Praze 6 DEN DĚTÍ –PROSTOR PRO VŠECHNY II. Šlo o dobročinnou akci k záchraně a rekonstrukci sportovišť na Babě a záštitu nad ní převzal starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.

Historických památek Prahy 6 stále ubývá…
V naší zemi i v našem městě existuje profesionální památková péče a podle posledních průzkumů veřejného mínění je na národní historii, vědu a umění hrdých okolo 70 % občanů České republiky. Zdálo by se, že se takový stav musí dotýkat i památek lokálních, které utvářejí historické prostředí míst, v nichž bydlíme, pracujeme, chodíme do školy i trávíme chvíle odpočinku a zábavy.

Břevnovské setkání poukázalo na problém s dopravou
Obyvatelé Břevnova a přilehlých částí si při tradičním setkání s představiteli radnice stěžovali nejvíce na negativní důsledky dopravy. Ulice Bělohorská a Patočkova jsou totiž podle nich velkým zdrojem znečištění a hluku, které zde bydlící obyvatele nejen obtěžuje, ale znemožňuje jim například větrat, a tím se snižuje kvalita jejich bydlení.

Občané v Papírenské se snad už budou moci nadechnout
Čistička připravuje opatření k zamezení zápachu

Přibližně hodinu a půl trvalo jednání v čističce odpadních vod a přineslo jasné výsledky: nejpozději do 15. 6. přibudou dva hořáky, v průběhu září pak další čtyři. Mělo by tak dojít ke zlepšení podmínek provozu, který již několik týdnů obtěžuje občany především Papírenské ul., ale i dalších částí Bubenče silným zápachem. Ten vzniká vypouštěním přebytečného bioplynu do ovzduší.

Z historie Prahy 6
V současné době je v této obci evidováno 145 ulic a 2868 adres. Adresy mají PSČ v rozsahu 160 00 až 169 00. Žije zde 23 339 obyvatel, z toho 9587 mužů nad 15 let, 1245 chlapců do 15 let, 11319 žen nad 15 let a 1188 děvčat do 15 let.

MŠ Parléřova slavila padesátku
Slavnostní akademií, na níž nechyběly písničky, tance nebo pohádka, to vše v provedení dětí, přivítala Mateřská škola Parléřova své kulaté výročí. Na sešlost, kterou školka uspořádala v sále sousedního gymnázia Jana Keplera, přišli nejen rodiče účinkujících dětí, ale také bývalí učitelé i „děti“, dnes už dospělí, aby si zavzpomínali.

Antisprejerový program „Stop graffiti“ přináší první výsledky
Před devíti měsíci zahájený zkušební systém odstraňování graffiti nejen z obecních, ale i soukromých domů přináší první uspokojivé výsledky. Pravidelný monitoring ošetřovaných domů ukázal, že výskyt graffiti na jejich fasádách klesá. Radní se proto rozhodli v programu dále pokračovat.

Jízda za bezpečím na Červeném Vrchu
Jako každoročně i letos zdárně proběhlo 21. 5. pod vzorným patronátem paní ředitelky Jany Matoušové v areálu ZŠ Červený Vrch obvodní kolo dopravní soutěže žáků základních škol Prahy 6.

Důchodkyně dala z úspor 140 tisíc Kč na povodňové konto Prahy 6
Občance Prahy 6, která loni věnovala na „povodňové konto“ Prahy 6 částku 140 tis. Kč osobně poděkoval starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa. Žena, která si nepřála žádnou publicitu, se stala nejvýznamnějším dárcem finančních prostředků.

Radnice: letiště se musí podílet na zlepšení životního prostředí
V průběhu posledních měsíců se uskutečnilo několik jednání mezi představiteli úřadu Prahy 6 a letiště, která měla za cíl dohodnout se jednoznačně na opatřeních, vedoucích ke zlepšení životního prostředí a životních podmínek občanů Prahy 6.

Pozvánka na umělecké odpoledne
Základní umělecká škola Nad Alejí 28, výtvarný obor – V Šáreckém údolí 38 a výtvarný obor – Brixiho 1, zvou NA ZAHRADNÍ SLAVNOST A VERNISÁŽ VÝSTAVY DĚTÍ A STUDENTŮ 18. 6. od 16 hod. v budově školy V Šáreckém údolí 38.

Slovo starosty

Otázky pro pana starostu:

  • V květnu jste řešil dva poměrně zásadní problémy, dotýkající se obyvatel Prahy 6 – provoz čističky odpadních vod, která obtěžuje zápachem a provoz letiště, které obtěžuje svým hlukem. Nakolik se vám podařilo prosadit opatření vedoucí ke zlepšení stavu?
  • Co se týká letiště: radnice spolupracuje i s dalšími obcemi, které jsou postiženy jeho provozem. Máte v úmyslu přijmout nějaký plán, který by pak obce společně prosazovaly?

Výlety v červnu a srpnu
Voděradské bučiny – Za „Mlecími koly“.....
Za jedním posvícením, aneb Z Hudlic přes Vraní skálu do Zdic.....
Zas jednou za houbami, opět do Domašína.....

Rolnička slaví 25. narozeniny
Dětský pěvecký sbor Rolnička, který úspěšně pracuje v Domě dětí a mládeže v Praze 6 – Bílá Hora, oslaví začátkem června 25 let své činnosti. A jak jinak by sbor mohl slavit než zpěvem.

Běh juniorů měl premiéru - Nová možnost pro mladé Pražany
Běžecké sdružení Liga 2000 ve spolupráci s m. č. Praha 6 uspořádala počátkem května 1. ročník Běhu juniorů. Při letošní premiéře vyrazilo na trať ve Vinařicích na dvacet mladých středoškoláků, aby si v terénu změřili síly.

Programové prohlášení očima opozičních stran
K novému Programovému prohlášení rady m. č. Praha 6 zaujaly stanovisko také všechny tři opoziční strany – Unie svobody, Evropští demokraté a KSČM. Jejich vyjádření ke kapitolám programu přetiskujeme.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz