www.praha6.cz
email

Přehled článků čísla 4/2003

Asi to tak má být
Rozhovor s Jiřím Suchým – básníkem, zpěvákem a hercem Jiří Suchý je legendou. Když se vysloví jeho jméno, všichni hned vědí, kdo je a k jakému divadelnímu žánru patří. Protože Jiří Suchý sám určitý divadelní styl stvořil. Je především poetou a divadlo Semafor, které je jeho životní doménou, je proto poetické. A tak první otázka nemohla být jiná…

Těsné okolí břevnovského kláštera se promění a přiblíží původní podobě
Břevnovský klášter je jedna z nejcennějších historických památek Prahy 6. Navíc se jedná o nejstarší klášter u nás a jednu z nejvýznamnějších staveb vrcholného baroka K.a K. I. Dientzenhoferů. Nedávno oslavil již 1010. výročí svého založení, od roku 1990 postupně dostává díky četným rekonstrukcím a opravám přívětivější ráz a o jeho zachování se snaží jak řád benediktinů, kteří jsou zde „doma“, tak také úřad Prahy 6, jenž se na některých opravách finančně podílí. A rehabilitace této národní kulturní památky v jeho původních hranicích včetně hospodářské části a barokního parku je záměrem městské části Praha 6.

Z historie Prahy 6
V současné době je v obci Dejvice celkem evidováno 170 ulic a 3055 adres. Adresy mají PSČ v rozsahu 160 00 až 164 00. Podle evidence se zde nachází 22 621 obyvatel, z toho 9 262 mužů nad 15 let, 1287 chlapců do 15 let, 10 842 žen nad 15 let a 1 230 děvčat do 15 let.

Na Hadovce budou sochy
Úřad městské části Praha 6 vypsal jednokolovou výtvarnou soutěž, jejímž předmětem je zpracování návrhu na sochu nebo sochy, které budou umístěny v parkovém pásu Hadovka v ulici Velvarská.

ZUŠ Nad Alejí i v Šárce
Jednou ze tří základních uměleckých škol na Praze 6 je ZUŠ Nad Alejí, jejíž pracoviště jsou ale roztroušena na Petřinách, Hládkově i v ul. Brixího. A v Šáreckém údolí vznikly ve zrekonstruované budově velké prostory, které umožňují větší vyžití jak dětem navštěvujícím především výtvarné oddělení, tak z části hudebního a literárně dramatického oboru.

O Pohár Prahy 6
Soutěže se sportovním zaměřením mají nezastupitelné místo v životě každého školou povinného dítěte. Dům dětí a mládeže v Praze 6 dlouhodobě pořádá sportovní soutěže pro školní mládež, loni to bylo více jak 17 soutěží v různých kategoriích v průběhu celého roku. Letos vstoupila do zajištění soutěží Městská část Praha 6 významnou finanční podporou, protože chápe úlohu sportu a naplnění volného času dětí.

Praze 6 zůstal po loňském roce čtyřicetimilionový přebytek
Zpráva o závěrečném účtu městské části Praha 6 za rok 2002 mluví jasně: v obecní pokladně je čtyřicetimilionový přebytek za loňský rok. Radní vzali tuto zprávu na vědomí zprávu a zároveň souhlasili, aby byl zastupitelům tento závěrečný účet předložen k projednání.

Na výstavu o československých legiích zavítal i prezident
Překvapením pro všechny zúčastněné se stal příchod prezidenta Václava Klause na vernisáž netradiční výstavy. Prezident všechny přítomné pozdravil, a po úvodních projevech si prohlédl jednotlivé panely a pohovořil s některými hosty.

Čistota, bezpečnost, doprava
– hlavní priority nové rady
Program radnice do roku 2006 hotov

Jak by měla za čtyři roky vypadat Praha 6? Na tuto otázku by mělo odpovědět Programové prohlášení, které na svém výjezdním zasedání v polovině března schválila Rada Městské části Praha 6. Program byl schválen přesně dva dny před uplynutím tzv. sta dní hájení.

Slovo starosty

Otázky pro pana starostu:

  • Přijali jste nové Programové prohlášení Rady m. č. Prahy 6. Co tento dokument obsahuje a nakolik je závazný?
  • Vycházíte při jeho tvorbě například z programových prohlášení minulých rad? Existuje nějaká kontinuita v práci, kterou započali vaši předchůdci, a která se promítá právě do programového prohlášení?
  • Stalo se nebo může se stát, že by například bylo třeba programové prohlášení doplnit, eventuálně změnit?

Výlety v dubnu
Důlní skanzen Březové Hory a Sv. Hora u Příbrami – Za bývalou slávou i žalem i bohabojností.
Procházka Měsíčním údolím – aneb z Benešova kolem Konopiště a k Sázavě

Ze setkání Prahy 6 a Prahy 7 vyplynula další spolupráce
Za přítomnosti náměstka primátora Jana Bürgemeistra se radní Prahy 6 a 7 při společném jednání shodli v nutnosti zabezpečit protipovodňovou ochranu přírodní památky Královská obora (Stromovka). Zároveň vznesli požadavek, aby protipovodňová opatření byla v souladu s charakterem území této přírodní památky.

Rektor Witzany byl inaugurován
Staronový rektor ČVUT prof. Jiří Witzany spolu s dalšími kolegy složil v březnu inaugurační přísahu. Této slavnostní akce, která probíhala v Betlémské kapli, se zúčastnil i starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.

Podzemních garáží na „Black handu“ se místní dočkají asi příští rok
Už během letošního roku by měly být zahájeny stavební práce směřující k výstavbě podzemních garáží v prostoru tzv. „Black handu“, tedy mezi ulicemi Wuchterlova a Kafkova. Podle místostarostky Jaroslavy Trnkové by měly pak garáže stát příští rok.

První pražská ekoškola nezahálí
V prvním pololetí letošního školního roku navázali žáci ZŠ nám. Interbrigády projektem „Malý energetický audit“ na loňský projekt „Posviťme si na úspory“. Cílem projektu bylo seznámení žáků s běžnými ekonomickými náklady na provoz školy a hledání možností energetických úspor.

Dejvice a Bubeneč chtějí čisté ulice
„Praha 6 je špinavá“, zaznělo mimo jiné při pravidelném setkání občanů s radními a starostou, které se tentokrát uskutečnilo v Masarykově koleji. Nejčastěji se objevovaly stížnosti na špatný úklid chodníků a přilehlé zeleně, stejně jako nedostatek WC a dopravní problémy.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz