www.praha6.cz
email

Přehled článků čísla 11/2003

Waldorfské třídy dostaly zrekonstruované prostory v ZŠ Dědina
Třídy s waldorfskou pedagogikou hostující od r. 2000 v ZŠ Ruzyně se během prázdnin přestěhovaly do zrekonstruovaných prostor v ZŠ Dědina.

Diskuse k privatizaci probíhá mezi občany i radními také na internetu
K otázce privatizace probíhá na internetových stránkách městské části – www.praha6.cz – diskuse, kde mají možnost všichni vyjádřit svůj názor nebo položit dotaz. Pro zajímavost přinášíme několik výňatků…

Džbán se naplnil dětmi i dospělými
Již tradiční akcí „Plný Džbán“, tentokrát s pořadovým číslem III a s podtitulem „Na kole, na skateboardu, na in-line bruslích a pěšky“ vyvrcholil „Týden Zdravé Šestky“. Ten vychází z projektu Prahy 6 zahrnujícího prevenci kriminality, drogových závislostí a aktivní podporu zdravého životního stylu především dětí a mládeže.

Ze zastupitelských klubů
Jednotlivé zastupitelské kluby připravují setkání občanů se zastupiteli.

Pětaosmdesáté výročí vzniku republiky se slavilo u Písecké brány
Obnovená Písecká brána se stala již podruhé dějištěm oslav výročí vzniku republiky. Letos se zde sešly osobnosti politického a kulturního života společně s představiteli demokratických organizací a hnutí, např. delegace Českého svazu bojovníků za svobodu, České obce sokolské, Československé obce legionářské, Konfederace politických vězňů, Společnosti Jana Masaryka, Masarykova demokratického hnutí nebo Masarykovy společnosti.

Podzim ZŠ Hanspaulka ve znamení počítačů a sportu
Na základní škole Hanspaulka má každé období roku svůj vrchol. V září a říjnu jsou to zážitkové kurzy, v listopadu pak Den otevřených dveří. V tomto roce jeden významný vrchol přibude.

Rozhovor s předsedou zdravotně sociální komise Ivo Mehlem
O plánech na zdravotní a sociální péči pro toto volební období, o situaci bývalé polikliniky Pod Marjánkou...

Malířka milující i malující květiny
To byla Marie Hlobilová-Mrkvičková, která by v letošním roce oslavila rovnou stovku let.

Zelené plochy za Siemensem
Donedávna rušily pohled na část parku na Hadovce plechová ohrada a uvnitř chátrající skleník a náletová zeleň. To by se mělo změnit už na jaře příštího roku, kdy zde budou vysázeny nové stromy, keře a umístěny lavičky.

Evropský den jazyků
Rozšířená výuka jazyků má na Základní škole v ulici Pod Marjánkou v Břevnově dlouholetou tradici. Proto se přihlásila k iniciativě Výboru ministrů Rady Evropy slavit každoročně 26. září jako Evropský den jazyků.

Pozvánka
Domov sv. Karla Boromejského Vás zve...

ALTERNATIVA 2003 – mezinárodní hudební festival
Od 27. 11. až do 6. 12. budou probíhat částečně i na Praze 6 akce pod hlavičkou mezinárodního hudebního festivalu Alternativa 2003.

Břevnovské posvícení oslavilo kulatiny
Na pláni u kláštera sv. Markéty se slavilo tentokrát možná ještě o něco veseleji než v předchozích letech. Tradice břevnovského posvícení totiž letos nese již desátý křížek na svých veselých jarmarečně pouťových zádech.

Obecní byty do vlastnictví nájemníků
Jak dál s obecním bytovým fondem? Odpovědět na tuto otázku by měli v nejbližších dnech zastupitelé. Komise hospodářské politiky spolu s radou navrhují prodat zhruba 5200 bytů jejich oprávněným nájemcům, a to za pevnou cenu bez pravidelného zvyšování. V případě, že si nájemník byt nekoupí, zůstává dále v nájemním vztahu k obci.

Pozvánka Domu dětí a mládeže
Dům dětí a mládeže zve nejen na country bál...

Soutěž o nejzručnějšího řidiče
Autoklub ČR, AOS klub Praha v AČR pořádá pro všechny řidiče 8. 11. již 12. ročník velké soutěže o putovní POHÁR AUTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY v jízdách zručnosti.

Lékařskou pohotovost bude Praha 6 opět zajišťovat sama
Zajištění lékařské služby první pomoci bude i pro příští rok v rukou městské části Praha 6.

Tramvaje jinak
V průběhu listopadu je předpokládáno zprovoznění nové tramvajové trati na sídliště Barrandov. V této souvislosti dojde k dílčím úpravám v síti tramvajových linek.

Kam do přírody
Ke Zkamenělému slouhovi

PRAHA MUZEU – MUZEUM PRAZE
Výstava ke 120. výročí otevření první expozice Muzea hlavního města Prahy

Slovo starosty

Otázky pro pana starostu:

  • Konec roku je vždy ve znamení rozpočtu. Dosud Praha 6 hospodařila bez dluhů, bude to tak i příští rok?
  • Jaké budou nejdůležitější výdaje rozpočtu?
  • Věříte, že se podaří rozpočet prosadit?

Praha 6 přivítala prezidenta republiky s manželkou
Historicky významný okamžik nastal pro Prahu 6 10. 10. Oficiálně ji totiž navštívil prezident republiky Václav Klaus s manželkou a zahájil tak sérii svých návštěv po pražských městských částech.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz