www.praha6.cz
email

Přehled článků čísla 10/2003

Jan a Ivo Dědinovi mají v Praze 6 pamětní desku
Dům s bytem ve Verdunské ulici 23, nazývaný svého času také Salon v Dejvicích, v němž bydlel skladatel a filozof Ivo Dědina, syn světoznámého malíře, ilustrátora a kreslíře Jana Dědiny, tyto dvě významné osobnosti připomíná od posledního zářijového dne. Městská část Praha 6 zde totiž umístila pamětní desku na jejich počest, a to mimo jiné na podnět historika, žijícího ve Švýcarsku...

Pocta akademiku Ottovi Wichterlemu
Letos tomu bude 27. 10. celých 90 let, kdy se narodil významný český a světově uznávaný vědec a pedagog prof. Otto Wichterle.

Vyprávění sestry Akvinely o nelehkém, ale zajímavém životě
Pod pankráckým kopcem nedaleko Michelského lesa v ul. Hornokrčská je opravený a přesto nenápadný dům se zahradou. Je hlavním pražským sídlem kongregace Školských sester de Notre Dame, jež má však za sebou nejen stosedmdesátiletou historii, ale i skoro stejně dlouhou dobu všeobecně prospěšné práce v oblasti vzdělávání a péče o mentálně postižené. V jedné z místností domu našla po dlouhých letech usilovné práce pro potřebné svůj domov i sestra Akvinela Ludmila, občanským jménem Marie Loskotová.

Neuvěřitelné se stává skutkem - Jiří Anderle o galerii
Na Váš popud vznikla nadace Milady a Jiřího Anderlových. Proč jste se k tomuto kroku rozhodl a zároveň oslovil městskou část Praha 6 s nápadem na galerii?

Na Špitálce by měla vzniknout přehlídka kvalitní soudobé architektury
Celkem šestatřicet renomovaných architektů, jejichž jména zatím nebyla zveřejněna, by mělo postavit na jedenadvacet rodinných domů v oblasti zvané Na Špitálce. Inspirací pro vytvoření koncepce této obytné zástavby byla osada Baba, vystavěná ve 30. letech 20. století, která dodnes platí za přehlídku kvalitní funkcionalistické architektury.

Knihovna informuje
Vzhledem k tomu, že byla zrušena pobočka Městské knihovny Praha č. 36 Na Ořechovce ve Střešovicích, podáváme tyto informace:
Čtenář registrovaný v síti neautomatizovaných knihoven /NK/ nemá se svým čtenářským průkazem možnost výpůjček v síti automatizovaných knihoven /AK/ a naopak.

Špejcharský monolit
Reakce na dopis ing. Jiřího Doláka, jednatele firmy Lordship Estates, s. r. o. reagující na článek „Může na Špejcharu stát kancelářský monolit?“

Městská policie si „hlídá“ přechody
Na počátku školního roku strážníci Městské policie Prahy 6 opět zahájili dohled nad přechody v blízkosti škol, kde by mohlo dojít k neukázněnosti jak ze strany chodců, tak i řidičů. Po dobu dalších čtrnácti dnů tak dohlíželi u nejméně deseti frekventovaných přechodů pro chodce.

Šárecký okruh se vydařil
Hned na začátku školního roku přišla ZŠ Hanspaulka s programem na sobotu pro celou rodinu. Loni obnovený Šárecký okruh se tak vlastně uskutečnil už po dvanácté.

Svůj dluh chtěl splácet do svých sta let!
Horkou chvilku připravil radě městské části Praha 6 dlužník, který na nájemném dluží 620 tisíc korun. Navrhl totiž, že svůj dluh umoří po tisícikoruně v 619 měsíčních splátkách. Poslední splátku by zaplatil v roce 2054, tedy v době, kdy by mu bylo sto let.

Kam do přírody
Výlet 100

Po roce byl opět udělen titul Čestný občan Prahy 6 čtyřem osobnostem
Titul Čestný občan Prahy 6, který je udělován při příležitosti Dne Prahy 6 (stanoveného na 4. 9.) byl v Tereziánském sále břevnovského kláštera udělen dalším čtyřem významným osobnostem naší městské části.

Dejvické divadlo jako obecně prospěšná společnost
Zastupitelé schválili záměr založit městskou částí Praha 6 obecně prospěšnou společnost Dejvické divadlo k 1. 7. 2004. Vkladem do společnosti bude movitý majetek, který spravovala příspěvková organizace DD.

Videopohlednice z mého města
Zahájen 3. ročník celorepublikové soutěže pro žáky učící se anglicky, jejich učitele a rodiče.

Na Petynce opět panuje stavební ruch
Koupaliště Petynka, které letos navštívilo více jak sto tisíc lidí, sotva ukončilo sezonu, už zde započaly přípravy na tu další. Návštěvníky v příštím roce přivítají především nové šatny, občerstvení a zázemí. Současně se uskuteční obměna pochozích ploch kolem bazénu a z „neviditelných“ úprav půjde o obnovu bazénové technologie.

Místo tržnice bude obecní dům
Dlouho diskutovaný záměr dostavby Vítězného náměstí administrativní budovou s městskou dvoranou schválili zastupitelé na svém zářijovém zasedání. V místě dnešní tržnice, v úseku vymezeném ulicemi Verdunská a Jugoslávských partyzánů, by měla být během několika let postavena budova, jejíž část bude sloužit občanům.

Školská koncepce nastiňuje záměry Prahy 6
Zastupitelstvo schválilo první část nové školské koncepce. Ta vychází především z řady šetření prováděných na školách, výročních zpráv o činnosti základních a mateřských škol a z demografických ukazatelů tak, aby bylo možné dlouhodobě vytvořit a realizovat záměry spojené s rozpočtem, a z toho vycházejícími investicemi do škol i financování neinvestičních nákladů.

Setkání s občany Vokovic bylo bouřlivé
Tentokrát na ZŠ Červený Vrch se konalo tradiční setkání s občany, které pořádá městská část už třetím rokem a ukázalo se, že občany Vokovic trápí asi nejvíce doprava a budoucí výstavba na Krutci.

Slovo starosty

Otázky pro pana starostu:

  • Proč chce Praha 6 vybudovat z Petynky sportovně zábavní areál, když takové existují v multicentrech, např. v Hostivaři, a do budoucna něco podobného vznikne na Vypichu?
  • Stamilionové částky na tuto zónu oddechu by jistě našly uplatnění i jinde, třeba v dopravě, životním prostředí... Nebojíte se negativních reakcí občanů?
  • Petynku v její konečné podobě chcete občanům „předat“ do roku 2006. Co z velkých akcí ještě plánujete?

Praha má nový azylový dům pro děti
První den školního roku zahájil provoz nový Azylový dům Přemysla Pittra v Karlovarské ulici, na místě bývalé MŠ Karlovarská. Dům je určen ke krátkodobému pobytu dětí v obtížné životní situaci. Jeho provozovatelem je občanské sdružení Dům tří přání.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz