www.praha6.cz
email

Přehled článků čísla 9/2002

Poprvé o české státnosti na výstavě
Po loňské výstavě věnované nejcennějším písemným památkám naší národní minulosti, která se u návštěvníků setkala s nebývalým ohlasem, připravuje Státní ústřední archiv v Praze další výstavu určenou opět široké odborné a laické veřejnosti, tentokráte věnovanou státní symbolice a nazvanou "Česká panovnická a státní symbolika. Vývoj od středověku do současnosti".

Rolnička ve Španělsku
Dětský pěvecký sbor Rolnička Praha, soubor Domu dětí a mládeže v Praze 6, připravil na závěr své 24. koncertní sezony další zahraniční zájezd -– do Francie a Španělska. Jeho vyvrcholením byla účast na 20. mezinárodním hudebním festivalu v Cantonigrós ve španělském Katalánsku.

Nevidomí mají svou organizaci
V centru Prahy, pár kroků od Václavského náměstí, v Krakovské ul. 21 působí Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Činnost organizace je zaměřena na problematiku zrakově postižených občanů, na zmírnění následků jejich handicapu a integraci do běžného života.

Praha 6 hostila tři týdny lukostřelce
Červen v Praze 6 byl mimořádně bohatý na řadu lukostřeleckých akcí. Vše začalo 6. 6. při Dětském dnu na Petynce, kde si řada dětí i dospělých návštěvníků měla možnost, někdy asi prvně v životě, vyzkoušet střelbu z luku do skutečného závodního terče.

Celoživotní práce je vniveč…
Jedním z nemála obyvatel Sedlce, kterým povodeň zaplavila a zničila dům , je Václav Ryšan. Jeho zahrada, sklep, dům, dílna, králíkárna, podobně jako u jeho sousedů, připomínají spoušť po náletu. Tak jako mnozí jiní, i on si „svoji“ povodeň prožil přímo v domě, protože se domníval, že voda se nedostane výš než do sklepa.

Charitativní večer na podporu poničené Praze
V pražském klubu Duplex se odehrála charitativní akce „Krása Praze“, kteou iniciovala operní zpěvačka E. Adlerová a nad níž převzal záštitu starosta Prahy 6 Pavel Bém. Snahou bylo získat prostředky na pomoc obětem po záplavách.

Poděkování
Úřad městské části Praha 6 děkuje všem předsedům, členům a zapisovatelům okrskových volebních komisí, kteří obětavou a odpovědnou činností ve volebních dnech přispěli ke zdárnému průběhu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konaly 14. a 15. června tohoto roku. Celkem ve volebních komisích na území městské části Praha 6 pracovalo 700 našich spoluobčanů a pracovníků úřadu.

Lidé v Sedlci přišli o všechno
Sedlec je oblast, která s velkou vodou zápolí již od svého vzniku. Letošní povodně však předčily veškerá očekávání i zkušenosti. Na čtyřicet domů bylo do určité míry poškozeno, desítky z nich se budou uvádět do původního stavu řadu měsíců, dva domy byly silně staticky narušeny.

Povodeň 2002
Několik snímků katastrofy.....

Psychoterapie – možnost pro moderního člověka
Od loňského podzimu je na Praze 6 v provozu Dejvické psychoterapeutické centrum (DPC). Klinický psycholog tohoto zařízení, Mgr. Jan Siřínek s námi hovořil jak o nově vzniklém centru, tak o psychoterapii vůbec.

Ven z Papírenské se muselo po trati
První lokalita, určená ulicemi Papírenská, Mlýnská, Podbabská a Pod Paťankou, rovnoběžná s Vltavou, je převážně průmyslového charakteru. Patrně nejhůř zde zasáhly povodně ulici Papírenskou a Podbabskou, kde voda dostoupila až do výše asi 11 metrů nade dnem řeky.

Nebýt lysolajských hasičů, tak se tam snad utopíme
Lysolajích se lidé mohou vrátit do 20 domů, u patnácti domů předpokládá stavební úřad užívání do jednoho měsíce, pět domů se bude muset rekonstruovat a dva domy již nelze zachránit a budou se muset zbourat. K nejpostiženějším patří v Lysolajích dům Oldřicha a Olgy Nesrovnalových.

Z areálu strahovských kolejí se stal největší evakuační tábor v historii metropole
Praha byla vždy rájem filmařů. Situace odehrávající se v těchto dnech ve strahovském areálu ČVUT, připomínající scénky z populárního seriálu M.A.S.H., není však pouhou iluzí. Nejde o film. Nejde o fikci. Je to realita, kterou Praze 6 přinesla velká voda.

Na Dlouhém lánu se procházeli staletími
V Základní škole Na Dlouhém lánu se uskutečnil originální projekt s názvem Cesta staletími. Cílem bylo naučit žáky samostatně vyhledávat, třídit a zpracovávat informace s využitím moderních informačních metod.

Peníze pro občany poškozené povodněmi
Až padesát tisíc korun dostanou z rozpočtu Prahy 6 rodiny, které byly poškozeny povodněmi. Na návrh rady o tom v srpnu rozhodlo mimořádné zastupitelstvo.

Škola v pohybu
Ve snaze přilákat nové žáky připravujeme pro mateřskou a základní školu ve šk. roce 2002/2003 nový komplexní program ve stylu moderní novodobé školy.

Výzva občanům Prahy 6
Vážení spoluobčané, v posledních dnech jsme byli svědky mimořádné události, která změnila tvář nejen hlavního města Prahy, ale celé České republiky. Již dnes se celkové ztráty způsobené povodněmi odhadují na 60–90 mld. Kč, ale je velmi dobře možné, že v budoucnu toto číslo bude ještě vyšší.

Za výlety v září
Do Máchova kraje – k Valdštejnsku a jeho okolí, na okraj pískovcových skal – Mužský a Drábské světničky

Voda zanechala podpis na majetcích i duších lidí
Únava, stres a postupné vzpamatovávání se z toho, co se stalo. To jsou patrně tři nejdůležitější pocity, které se mnohým momentálně honí hlavou. Na druhé straně pomoc a účast mnoha obětavých lidí.

Vidíte graffiti? Zavolejte a pomozte!
Bezplatná telefonní linka 0800 100 596 – to byl poslední krok k definitivnímu spuštění ojedinělého programu Prahy 6 Stop graffiti. Od začátku srpna tak na Praze 6 kdokoli může ohlásit nový výskyt tzv. graffiti, neboli sprejerských výtvorů na zdech domů, a tím pomoci k jejich okamžitému odstranění. Radnice tak pokračuje ve svém tažení proti trestné činnosti sprejerů.

Letní dny mohli strávit na zahradě pod stříškou
Nejen fasády, ale také mnohdy zanedbané vnitrobloky postupně přicházejí ke slovu při opravách obecních domů. První vlaštovkou se stal vnitroblok jednoho domu ve Studentské ulici. Jeho oprava zahrnovala jak přilehlé domy, tak zahradní úpravy. Městská část do této akce zainvestovala celkem 12,8 mil. Kč.

Slovo starosty

Otázky pro pana starostu:

  • Rada i zastupitelstvo schválily finanční pomoc obětem povodní na Praze 6. Co to bude znamenat?
  • Co v případě, že dům bude potřebovat zásadní rekonstrukci, na niž tyto peníze nedosáhnou? Přijde ještě nějaká pomoc, byť třeba ne finanční?

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz