www.praha6.cz
email

Přehled článků čísla 6/2002

Nejmladší pedagogický sbor v republice
Domníváme se, že do školy nepatří pouze diktáty, větné rozbory, zlomky, vzorce kyselin a fyzikální zákony. Čas od času sem zcela určitě patří i trocha legrace, obzvláště v období svátků. Svátek učitelů je k tomu výbornou příležitostí.

Pieta nad zemřelými
Motolský hřbitov již potřetí přivítal pietní shromáždění k uctění památky obětí komunismu. Věnce zde položili jak starosta Prahy 6 P. Bém, tak i ministr obrany J. Tvrdík, senátor Žantovský, náměstek primátora O. Kechner, duchovní T. Halík a řada dalších osobností kulturního a politického života.

Přijel jsem do republiky umřít
Rozhovor s generálporučíkem Františkem Peřinou

Zdravá šestka se vydařila
Experimentální týden zábavy, napětí, dobrodružství i poučení se těšil značnému zájmu veřejnosti, a to především dětí i mladých lidí, pro které byl koneckonců také převážně určen.

Prázdninový provoz mateřských škol
O letošních prázdninách budou v provozu následující mateřské školy

Za výlety v červnu i v červenci
Ke hradu, který odolal i Žižkovi. - A mnoho dalších akcí na vás čeká v příštích měsících. Prožijte příjemně volný čas a pojďte s námi.....

Straší nás černé stavby, hypermarkety i doprava na Evropské
Tady se člověk aspoň něco dozví… ozývalo se po posledním setkání s občany, které se konalo v budově FTVS ve Vokovicích. Jak je již zvykem, sešel se zde starosta a další radní s občany dané lokality, aby si vyslechli jejich starosti. Zjevně největší problém je stále s dopravou, ale obyvatelé, zejména Liboce a Ruzyně, se zajímali i o budoucí výstavbu.

Hosté ZŠ Emy Destinnové
Jak všichni víte, naše třída 3. A. pořádá různé akce. Jedna z nich byla s Kateřinou Neumannovou 4. 4. 2002.

Požadujeme jasné stanovisko
Jako alibistický označil výsledek rozhodnutí ministerstva životního prostředí o vedení silničního okruhu radní Prahy 6 Jan Winkler. Ministerstvo mělo posoudit a rozhodnout, o tom, která z variant silničního okruhu (SO), zda severní (Ss) či jižní (J - tzv. Suchdolská), je z hlediska hodnocení vlivů na životní prostředí přijatelnější, ale výsledek rozhodnutí opět připouští obě varianty.

Volby už klepou na dveře… do schránek přicházejí volební lístky
Nejpozději do 12. června by měli všichni voliči nalézt ve svých schránkách modré obálky s volebními lístky. V Praze se jedná o 24 volebních lístků, tedy tolik, kolik je v hlavním městě zaregistrováno volebních stran. Na obálce nalezne každý také razítko s adresou volební místnosti a číslem volebního okrsku. Podle informací Olgy Králové, vedoucí odboru vnitřních věcí, budou v obálkách také letáčky informující přesně o postupu voleb ve volební místnosti. Tam, kde došlo ke změně volební místnosti, bude přiloženo i upozornění na tuto skutečnost.

Slovo starosty

Otázky pro pana starostu:

  • Na začátku května připravila radnice Prahy 6 ve spolupráci s MV ČR na koupališti Džbán a na dalších místech Prahy 6 zajímavou a svým rozsahem ojedinělou týdenní akci s názvem Zdravá šestka. Co vás k tomu vedlo?
  • Z diskusí jasně vyplynulo, že volný čas dětí by měl být organizován jejich rodiči. Ne vždy však může rodina najít čas na tak pestrý program…

Průzkum: Působení radnice je vnímáno kladně
Lepší stav zeleně, školství, informování o činnosti radnice i bezpečnosti – tak hodnotí většina občanů Prahy 6 činnost radnice od roku 1998. Podle průzkumu nezávislé agentury STEM, která v květnu oslovila vzorek víc jak pěti set občanů naší městské části, má radnice podporu i v dobudování Vítězného náměstí a dostavbě silničního okruhu. Jednoznačně pozitivní je i celkové hodnocení současného politického vedení radnice – plných 61% občanů je s její činností spokojeno.

Hradčanská se zazelenala, tramvaje již jezdí
Již dva týdny opět jezdí tramvaje ze stanice Hradčanská. Slavnostním přestřižením pásky generálním ředitelem Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s., Milanem Houfkem 20. 5. byl znovu obnoven provoz linek 1, 8, 18, 25 a 26 na trati ve směru Hradčanská – Prašný most, který byl přerušen z důvodu obnovy tramvajových pásů.

Kvůli zavádění internetu vznikla petice
Letos v březnu byl s velkou slávou odstartován projekt ministerstva školství nazvaný Internet do škol, který měl původně za cíl připojit všechny školy v republice na internetovou síť, dovybavit je základní počítačovou technikou a plošně zahájit revoluci ve vzdělávání. Část školské veřejnosti, která toto nadšení z vážných věcných důvodů nesdílí, sepsala petici.

Radní Prahy 6 požadují začlenění výstavby metra do územního plánu
Další a důraznější krok učinila městská část Praha 6 v otázce výstavby metra na letiště, když její rada schválila návrh na pořízení změny územního plánu hl. města Prahy. Pokud by tento návrh byl schválen zastupitelstvem hl. m. Prahy, v podstatě by to již znamenalo, že se s metrem v územním plánu začne počítat.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz