www.praha6.cz
email

Přehled článků čísla 5/2002

Nechybí jim chuť vyhrávat
S malými sportovci, kteří se účastnili zimních dětských olympijských her, a s paní Sabinou Rogie, českou medailistkou zimní paralympiády 2002 v Salt Lake City, se sešel starosta Pavel Bém spolu s dalšími představiteli úřadu m. č. Praha 6 při slavnostním obědě, aby jim poblahopřáli a předali zajímavé dárky.

Březen ve znamení míče
Dům dětí a mládeže Prahy 6 uspořádal pro děvčata 6. tříd ve spolupráci se ZŠ Španielova již tradiční turnaj ve vybíjené o putovní pohár ŠSK Španielka a místostarosty Prahy 6.

Za výlety v květnu
Tentokráte do lomařského skanzenu a za krásou rododendronů.

Bambiriáda 2002
Možnosti pro volný čas dětí, čtyřdenní přehlídka činnosti organizací zabývajících se výchovou a volným časem dětí a mládeže.

Projekt Praha se dětem líbil
Poslední den před velikonočními prázdninami se všichni žáci ZŠ Benita Juáreze v Praze 6 zúčastnili dalšího školního projektu. Všichni měli společné téma -– Prahu.

Výtvarná a literární soutěž
Kdo mi pomůže? aneb jak vidím práci policie, hasičů a záchranné služby

Matematika může být i koníčkem
Jednou ze soutěží, ve které žáci základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií prokazují své znalosti, je matematická olympiáda. V pěti kategoriích obvodního kola letos soutěžilo celkem 172 žáků z většiny škol Prahy 6.

Studenti si opět vyzkoušeli jednání OSN
Asi dvě stovky studentů se účastnily již sedmého ročníku několikadenní konference, Pražského modelu OSN, která byla zahájena v Míčovně Pražského hradu a poté se přesunula tradičně do hotelu Praha.

Zlepšete dopravu na Patočkově…
V tomto duchu se neslo několik dotazů při setkání starosty a zástupců radnice s občany v koleji Kajetánka na Břevnově. Právě otázky kolem dopravy, týkající se nejen silného provozu na Patočkově ulici, ale i výstavby břevnovské radiály stejně jako uzavření ulice Radimovy vzbudily asi největší diskusi mezi občany i radními.

Pozvání k ukončení školního roku na Hanspaulce
Skutečně již zanedlouho tu budou prázdniny, a aby nám poslední měsíce školního roku uběhly, připravujeme pro děti i rodiče nejen naší školy bohatý program.

Půdní byty snad už v zimě
Na přelomu roku by mohlo přibližně třicet až čtyřicet občanů získat možnost bydlení v půdních bytech. Stane se tak, pokud zastupitelstvo schválí doporučení rady m. č. Praha 6, aby v domech určených k privatizaci byly prodány nejprve vhodné půdní prostory.

Účet za loňský rok skončil vysokým přebytkem
I přesto, že výdaje za loňský rok přesáhly částku 600 milionů korun, výsledek finančního hospodaření za rok 2001 vykazuje přebytek ve výši cca 44 milionů Kč. Mimo jiné k tomu přispěl i nečekaný nárůst z poplatků, např. ze psů, z užívání veřejných prostranství, z ubytování, stejně jako nárůst v oblasti vlastních daňových i nedaňových příjmů. Celkově je příjem vyšší o 10 %, než se původně v rozpočtu pro rok 2001 plánovalo.

Pro Vítězné náměstí se hledá investor
Zastupitelé Prahy 6 schválili na mimořádném zasedání vypsání obchodně veřejné soutěže na strategického partnera městské části pro přípravu a realizaci projektu polyfunkční budovy na Vítězném náměstí.

Slovo starosty

Otázky pro pana starostu:

  • Byla vyhlášena soutěž na strategického partnera pro dostavbu Vítězného náměstí. Co tedy nyní bude následovat?
  • Na Vítězné náměstí, a tím i na radnici tak bude přijíždět ještě více občanů než nyní. Budou mít u nové budovy kde parkovat?
  • Dnešní Vítězné náměstí je skutečně více velkou dopravní křižovatkou než náměstím. Takže, čekají jej ještě další změny k lepšímu?

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz