www.praha6.cz
email

Přehled článků čísla 4/2002

Šest dětí v šestém znamení na Praze 6
I když to na Praze 6 není tradicí, uskutečnilo se letos po dlouhé době opět vítání nově narozených dětí. Důvod k tomu byl skutečně kuriózní. V první den roku 2002 se totiž na Praze 6 narodilo celkem 6 dětí. A navíc, děti spadají podle čínského horoskopu do roku znamení Hada, což je šesté znamení čínského zvěrokruhu.

„Zombie“ opět v Kaštanu
Nedávná historie původně barokního, později klasicistního zájezdního hostince U kaštanu vyvolává pocit zkamenělého a mrtvého domu, předurčeného pouze ke vzpomínání na zlé časy.

Pět olympijských medailí pro děti z Prahy 6
Pražské dětské zimní olympijské hry se konaly 13. března v zimním sportovním středisku v Deštné v Orlických horách.

Ve znamení sportu
Dům dětí a mládeže v Praze 6 se sídlem na Bílé Hoře uspořádal pro žáky základních škol a víceletých gymnázií velký turnaj ve futsalu (dříve halové kopané).

Na ZŠ Interbrigády také tvoří
V minulém čísle Šestky jsme představili další základní školu na Praze 6, která je zaměřena na ekologii. Tím ale její specializace nekončí. Rádi bychom nyní představili ještě další zajímavost, s níž se na této škole můžete setkat. Jde o třídu se zaměřením na rozvoj tvořivosti.

Galerie otevřená dětem i dospělým
Národní galerie nabízí v dubnu mnoho zajímavých akcí a přednášek k vystavovaným exponátům.

Můj život byl jeden velký kalup
Rozhovor s MUDr. Františkem Pickem, rehabilitačním lékařem a zakladatelem masérské školy pro nevidomé.

V Písecké bráně vznikne galerie
Radní Prahy 6 rozhodli o výběru provozovatele Písecké brány. Stala se jím Obec architektů, která se jako jediná přihlásila do výběrového řízení vypsaného m. č. Praha 6 a podala nabídku, plně vyhovující zadání výběrového řízení.

Nekopejte do cedulek, vzkazuje úřad občanům
Stále se zpřísňující podmínky a také požadavky občanů na volný pohyb psů ve městech spolu s novou vyhláškou hl. m. Prahy o zeleni si již loni vyžádaly určitá opatření.

BMI není jenom Body mass index
Knihovna – to v současné době již nejsou jen knihy a březen, který navíc už několik let není měsícem knihy. Pojí se s internetem a je vžitý pod zkratkou BMI (Březen – měsíc internetu).

Více lékařů, hřišť, kultury a zpomalovacích prahů...
…to byly jen některé dotazy a požadavky občanů Hanspaulky, kteří se sešli při tradičním setkání starosty a představitelů m. č. Praha 6. Hanspaulské občany na rozdíl od většiny jiných částí Prahy 6 nezajímá ani tak privatizace, jako spíše neustálé zlepšování životního prostředí a kultury bydlení v této rezidenční čtvrti.

Z Bořislavky konečně zmizí žlutá ohrada
Rada městské části Praha 6 projednávala a schválila dvě stanoviska k plánované výstavbě komplexu The European Gate s obchodními, administrativními i bytovými prostory na Bořislavce. První stanovisko vzniklo v rámci připomínek územního řízení, druhé jako vyjádření k dokumentaci EIA (zpráva o vlivu stavby na životní prostředí).

Za výlety v dubnu
Nejdříve se podíváme k Čertovým hlavám a druhý výlet nás zavede k obráceným zvonům.

Kriminalita mírně klesá, nejvíce trápí vykrádání aut
Bezpečnostní situace na Praze 6 se v uplynulém roce mírně zlepšila, potvrdil se tak trend každoročního mírného poklesu kriminality. I nadále však zůstávají největším problémem krádeže aut a jejich vykrádání.

Nájemné v nebytových prostorách se opět nezvýší
Podnikatelé na Praze 6 opět trochu ušetří. Radní městské části se totiž rozhodli, tak jako v předcházejících letech, nezvyšovat nájemné v nebytových prostorách o index průměrné míry inflace k 1. červenci 2002.

Zvyšte počty mužů v ulicích, žádají radní policejního prezidenta
I když kriminalita klesá, počty policistů jsou stále nedostatečné. Rady městských částí Prahy 6 a Prahy 5 proto na svém historicky prvním společném zasedání přijaly oficiální usnesení, ve kterém žádají policejního prezidenta gen. Jiřího Koláře, aby zásadním způsobem navýšil počty policistů v ulicích, a to i mimo historické centrum města. Radní se rovněž shodli na nutnosti urychleného dobudování silničního a městského okruhu či podpoře projektu Areálu volného času Ladronka.

Slovo starosty

Otázky pro pana starostu:

  • Jsou již známy výsledky výběrových řízení na Hotel Praha a starostřešovický domek?
  • A v jaké výši se pohybují finanční nabídky na Hotel Praha?
    Nemohu říci přesná čísla, protože jsem vázán mlčenlivostí, ale výše nabídek se pohybuje již dva a půl roku ve stále stejném intervalu, tedy přibližně mezi pěti sty a sedmi sty tisíci korunami.
  • Oproti letům, kdy byly konkrétně stanoveny především finanční podmínky pro prodej hotelu, byla tato kritéria nějak upravena v závislosti na zájmu o koupi?

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz