www.praha6.cz
email

Přehled článků čísla 3/2002

Bělásek poletuje mezi městy
Soubor Bělásek ze ZŠ Benita Juáreze převzal v polském Krakově štafetu projektu Mosty mezi městy.

Typograf, který maluje velké obrazy
Sdružení českých grafiků Hollar uspořádalo opět letos tradiční výstavu svých jubilantů.

O malování a restaurování
Praha 6 je mimo jiné známá jako domov a působiště celé řady významných umělců, malířů, sochařů, grafiků. Vloni na Ořechovce vznikla i nová galerie, kterou založil akademický malíř, výkonný restaurátor, poradce a licencovaný starožitník Pavel Kobylka, který se v Praze 6 nejen narodil, ale strávil tu celý život.

Za výlety v březnu a dubnu
Od Slavníkovců k pánům z Kunštátu, K nejhlubšímu dolu  a K obráceným zvonům

Maškary a zamilovaní se v únoru veselili
I přesto, že únor není co, se počasí týče, právě vlídný měsíc, našlo se přece jen několik příležitostí, proč se usmívat, smát a dobře se bavit.

Na ZŠ Interbrigády se ekologie nebojí
Naopak. Je to jedna ze základních škol, která se na ekologické programy intenzivně zaměřuje.

Kdy zmizí ohrada na Hadovce?
Tři roky se už táhne spor městské části Praha 6 s restituentkou, jejíž majetek stojí na pozemku Prahy 6. Zatímco zastupitelé i občané by zde rádi viděli plánovaný park, zelenou plochu zatím „zdobí“ plechová ohrada a v ní – skleník. A právě ten je předmětem sporu.

Parkování a privatizace byly nejčastější dotazy při setkání
Tentokrát Masarykova kolej ČVUT hostila únorové setkání občanů se starostou a dalšími představiteli obce. Největší emoce při tomto setkání vzbudily otázky kolem privatizace, několik občanů upozornilo také na problém parkování autobusů na Evropské.

Starostřešovické domky k pronajmutí
Přibližně v polovině března skončí výběrové řízení na pronájem dvou starostřešovických domků. Poté, co již jedno výběrové řízení vypsáno bylo a muselo být kvůli incidentu se sdružením Medáků přerušeno, vypsala městská část Praha 6 řízení nové.

Opravy potrubí na Bateriích finišují
V oblasti Baterií ve Střešovicích se konalo místní šetření, které mělo za úkol zjistit stav ulic a chodníků po postupně ukončovaných pracích na vodovodním a kanalizačním potrubí. Definitivně by tyto práce měly skončit letos v květnu.

Nakolik zůstane Radimova ulice průjezdná?
Ulici Radimovu provázejí změny. Již v loňském roce zde byly v jedné části namontovány zpomalovací prahy, nedávno byl pro změnu zatarasen první boční vjezd do této ulice z Patočkovy. Důvodem je podle občanského sdružení Radimova údajný nárůst projíždějících aut touto komunikací, která tudy volí přímější cestu z centra na Petřiny a naopak a zejména pak směrem na Kladno.

Další domy schváleny k privatizaci
Zastupitelstvo schválilo 36 dalších domů k privatizaci, přičemž domy jsou rozděleny na činžovní a panelové.

Ochrana před sprejery i pro soukromníky
Antisprejerový program Prahy 6 spěje do své druhé fáze. Zatímco nyní jsou sprejerské výtvory odstraňovány pouze z obecních domů, rada schválila záměr, podle kterého by se tato ochrana týkala i domů jiných vlastníků.

Slovo starosty

Otázky pro pana starostu:

  • Při projednávání otázek kolem privatizace se na zastupitelstvu opět objevily názory, že domy, které byly slíbeny k privatizaci, se neprivatizují. Můžete objasnit, jaký je současný stav?
  • Tady ale existoval jakýsi seznam…
  • To znamená?

První nové chodníky už vznikají
V rámci chodníkového programu, který se už v loňském roce začal realizovat, bude v květnu definitivně dokončena první ulice v Dejvicích. Kompletní rekonstrukce neboli revitalizace chodníkového programu si v ulici Národní obrany vyžádá celkovou investici ve výši 26,5 milionů korun.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz