www.praha6.cz
email

Přehled článků čísla 2/2002

Stoletým se na Praze 6 daří
Je to právě rok, co jsme na stránkách Šestky připomněli dvě význačná jubilea: rovných sto let, kterých se dožila paní Josefa Skácelová, a o rok více slavila paní Anna Sekerková. Tehdy jsme všichni s místostarostkou Jaroslavou Trnkovou přáli oběma dámám ještě mnoho vitality do jejich budoucích životů a hle: přání se splnilo. Obě v lednu opět oslavily své neuvěřitelné narozeniny.

Šárka: Archeologická lokalita Prahy 6, o které ví každý...
Zůstanete-li o víkendu v Praze, ať už v Dejvicích, Vokovicích, Břevnově, Bubenči či jiné části Prahy 6, ať už to bude v zimě, na jaře v létě či na podzim, a přesto budete chtít jít na dlouhou procházku se psem, pouštět draky, proběhnout se na běžkách, vykoupat se v bazénu či přírodním koupališti, nebo k tomu všemu se ještě zastavit ve výletní restauraci na pivko, pak patrně skončíte v Šárce. V místě pojmenovaném po mýtické osobě našich dějin z dob, kdy ještě žádnými dějinami nebyly.

Rozhovor s ředitelkou Divadla Spejbla a Hurvínka Helenou Štáchovou
„Když prof. Skupa předával veřejnou listinou Kirschnerovi divadlo se Spejblem a Hurvínkem, žádné peníze na něm nechtěl. Byl totiž šťastný, že Spejbl a Hurvínek budou žít dál.

Sedmdesátiletí ZŠ J. A. Komenského
Celý den bylo možné oslavovat se základní školou J. A. Komenského u příležitosti uplynulých 70. let od  jejího založení.

Třídit, či netřídit? A za kolik?
Myšleny jsou pochopitelně odpady. Podle nové vyhlášky totiž bude zcela jedno, zda někdo poctivě odpad třídí anebo nahází všechno do jedné popelnice. Ať tak či tak, zaplatí stejně. „Vyhláška vychází z jiné filosofie úhrady za nakládání s opady,“ říká k tomu místostarostka Jaroslava Trnková, do jejíž kompetence patří i odpadové hospodářství. Podle ní však tento způsob přímo vybízí k tomu, aby občané přestali odpad třídit.

Přechodů pro chodce bude méně i více
Nevyhovující či příliš hustě umístěné nebo naopak chybějící přechody mapuje v současné době odbor dopravy Úřadu m. č. Praha 6. Děje se tak proto, aby se zlepšily podmínky jak pro chodce, tak zároveň pro plynulejší jízdu po vozovce.

Rady škol? Rodičům se moc nechce
Přestože nejsou zatím ze zákona povinné, víceméně se s jejich ustavením a fungováním automaticky počítá. Řeč je o radách škol. Ty by měly být ustaveny na každé škole ze zástupců pedagogického sboru, rodičů a zástupců obce. Jaká je ale realita?

Webovské stránky Prahy 6 svou podrobností ušetří čas
V nové úpravě už nějakou dobu existují webovské stránky městské části Praha 6. Potřebné informace tak může každý, kdo je připojen k internetu, zjistit v pohodlí domova, čímž odpadá jinak třeba i několikeré chození na úřad.

ZUŠ Nad Alejí konečně v novém
Základní umělecká škola v Praze 6, nyní s ředitelstvím Nad Alejí 28, ukončila na přelomu roku řadu stěhování a úprav svých prostor. Zatímco výtvarníci, dramatici a varhaníci zahajovali už druhý školní rok v dříve rekonstruované budově V Šáreckém údolí 38, převážná část hudebního oboru opustila učebny na Břevnově a zakotvila v ulici Nad Alejí, kde se dělaly úpravy především během prázdnin.

Strážníci byli oceněni za věrnost 
Příslušníci městské policie na Praze 6 byli v lednu oceněni za věrnost ve službě občanům. Po slavnostním ceremoniálu si celkem 28 strážníků, mezi nimiž byly čtyři ženy, mohlo připnout na své uniformy červenožlutou stužku za pět odsloužených let.

Zemřel skvělý odborník i člověk
Dne 18. 1. 2002 nás opustil vedoucí Odboru péče o prostředí Ing. arch. Zdeněk Kalbáč.

Policejní služebna Ve Střešovičkách do nového
Rozsáhlá rekonstrukce čeká služebnu Policie ČR v ulici Ve Střešovičkách. Zhruba v polovině roku by mělo začít sloužit veřejnosti zcela nové policejní pracoviště.

Rada žádá radiálu, odmítá Karlovarskou
Rada městské části Praha 6 požaduje urychleně připravit a realizovat Břevnovskou radiálu. Radní zároveň potvrdili svůj nesouhlas s rozšiřováním Karlovarské ulice pro, byť i dočasnou, funkci radiálního propojení silničního a městského okruhu.

Slovo starosty

Otázky pro pana starostu:

  • Ve schváleném rozpočtu se objevily dvě velké investice. Jedna z nich se týká objektu Delta. Proč m. č. investovat 50 milionů korun do oprav?
  • Zkusili jste najít nájemce, kteří by si na vlastní náklady rekonstrukci provedli a platili třeba nižší nájem?
  • Nebylo by tedy výhodné objekt prodat?
  • Další z velkých investic je plánovaný aquapark na Petynce, který vzbudil velkou pozornost…

Podaří se obsadit Deltu?
Záměr na pronájem objektu by měl přinést požadované služby

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz