www.praha6.cz
email

Přehled článků čísla 12/2002

Bezpečí Bílého kruhu pomáhá
Loni zahájil Bílý kruh bezpečí víceletý program pro pomoc obětem domácího násilí v naší zemi. Dosud byly realizovány tři rozsáhlé projekty: první reprezentativní sociologický výzkum o domácím násilí, vznik telefonní linky DONA s nepřetržitým provozem pro oběti domácího násilí a celostátní osvětová a informační kampaň k domácímu násilí.

Nejmladší generace v Sokole
Se sestrou Boženou Zúberovou, která letos oslavila významné životní jubileum – osmdesátiny, z TJ Sokol Praha-Dejvice II jsme si povídali o její práci pro nejmladší generaci, bez které by se sokolské hnutí nemohlo rozvíjet. Sestra Zúberová je dlouholetou členkou Sokola a díky své lásce k pohybu ji neodradil žádný režim od toho, aby se věnovala této činnosti. Své úsilí zaměřila na cvičení rodičů a dětí, které v roce 1970 prosadila na Hanspaulce, jako v jedné z mála jednot v Praze.

Kus vojenské historie dostal novou tvář i využití, Písecká brána se otevřela při výročí republiky
Po několikaměsíční rekonstrukci, jejíž druhá etapa měla za cíl zrenovovat i vnitřní prostory, se 28. 10. slavnostně otevřela Písecká brána. Své první obdivovatele přivítala nejen příjemným interiérem, ale také výstavou o Tomáši G. Masarykovi.

Občas se zamlží
Tamara Hořejšová vystavuje moře v pražské Galerii Alma pater. Kdysi četla knihu úvah „Zápas s mlhou“ a napadlo ji, že mlha v přírodě i v životě je jev, se kterým se musíme umět vyrovnávat.

Bestia triumfans
...aneb poprvé od roku 1989 významná pražská archeologická lokalita zničena stavbou

Pietní vzpomínka
U příležitosti 17. listopadu 1939 a 61. výročí vyhlášení 1. stanného práva se konala pietní vzpomínka u památníku „Ruzyně 1939-1941 Nezapomeneme“ v kasárnách 17. listopadu v Ruzyni.

Splešťule blátivá řádila v „Dejvickém“
Dejvické divadlo zažilo mimořádné představení, které zorganizoval Speciální domov mládeže Sedlce, Centrum integrace dětí Karlín a Pomocná škola Rooseveltova. Benefiční představení nazvané Podejte ruku, ať nejsme samy„ se konalo jako pomoc při obnově záplavami zničených zařízení sloužících dětem se speciálními potřebami a mentálním postižením.

Základní škola Benita Juaréze ukázala dějiny
Dvakrát ročně mají rodiče i návštěvníci možnost zhlédnout výsledky práce žáků školy v celoškolním projektu. Ten má za cíl naučit děti z různých ročníků mezi sebou vzájemně spolupracovat.

Památka padlých byla uctěna.
U památníku padlých československých letců na nám. Svobody se 11. 11. v 11 hodin konal již počtvrté pietní akt ke Dni veteránů za účasti představitelů radnice Prahy 6, zástupců Armády ČR, Čs. obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu a válečných veteránů.

Prodej potravin na sídlišti Dědina zůstává
Obyvatelé sídliště Dědina si mohou spokojeně vydechnout. O prodejnu potravin v objektu Delta nepřijdou. Na svém posledním zasedání totiž radní Prahy 6 rozhodli o pronájmu nebytového prostoru o velikosti asi 1500 m2 společnosti Delvita, a. s. Stalo se tak poté, co byla uzavřena dosavadní prodejna firmy Knedlík, s. r. o.

Při NATO bylo cítit napětí i v prázdných ulicích
Policejní zásahová jednotka připravená v plné zbroji, policisté a městští strážníci v nebývalém počtu v ulicích, dopravní omezení, houkající rychlé automobily s tmavými skly, krizová linka, vyprázdněné ulice a George Bush ubytovaný v přísně střežené bubenečské rezidenci amerického velvyslance – to byla realita několika dní Prahy 6, kdy zasedal summit NATO.

Rozvíjení jazyků je prioritou
Základní škola Pod Marjánkou nejenže získala novou keramickou dílnu, jak již Šestka informovala, ale od letošního září má také novou ředitelku. Stala se jí Mgr. Marcela Pácalová, která dříve působila jako zástupkyně ředitele a později také jako učitelka angličtiny na prvním stupni na Praze 7. A protože škola Pod Marjánkou má coby jazyková škola značné renomé, požádali jsme paní ředitelku, aby prozradila, jaké plány má s touto školou dále.

Za výlety v prosinci
Procházka zimní Prahou; za pražským pod - světím či pod - zemím

Škola adoptovala dítě
Na naší škole funguje už třetím rokem školní parlament. Skládá se ze zástupců pátých až devátých tříd. Má za úkol zabývat se všemi záležitostmi, které se týkají činnosti a chodu školy. Projednává návrhy jednotlivých tříd.

Kostel se rozzářil
V den výročí republiky se rozsvítil další kostel Prahy 6. Přesně v 19 hodin se rozzářila dominanta kostela sv. Fabiana a sv. Šebastiana v Liboci, která je tak třetím osvětleným výškovým objektem tohoto druhu naší městské části.

Zastupitelstvo dá Praze 6 nového starostu až po Mikuláši
První prosincový pátek – 6. 12. – složí noví zastupitelé slib a zvolí starostu a devítičlennou radu městské části Praha 6.

Potíže se zpomalovacími prahy
Na Úřad městské části Prahy 6 se obrátilo několik občanů se stížností na hluk, který způsobuje nově nainstalovaný zpomalovací práh v ul. 8. listopadu. Pracovníci úřadu se však této žádosti diví, protože práh zde byl nainstalován právě na podnět občanů, kteří v této ulici bydlí.

Rozhovor s primátorem hl. m. Prahy Pavlem Bémem
S Prahou 6 budu stále spolupracovat...

Povodně pomohly k novému vzhledu
Ulice Roztocká, která spojuje m. č. Praha 6 s Roztokami u Prahy, byla v prvním listopadovém dni konečně otevřena. Stalo se tak po opravě komunikace, jež byla poškozena v důsledku povodní.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz