www.praha6.cz
email

Přehled článků čísla 11/2002

Bílá nemoc na Prahu 6 rozhodně patří
Stále častěji jste vídáváni na Praze 6. Nejdřív loni o vánočních oslavách, nyní na břevnovském posvícení, a ještě U Rafa… Co vás sem táhne? Čím vás Praha 6 okouzlila?

Za výlety v listopadu
Kousek na sever za Prahu – vyhlídka z Řivnáče

Deset let „malé velké“ scény v Dejvicích
Dejvické divadlo oslavilo již deset let svého trvání. Divadlo, které začínalo v bývalé tělocvičně, si vydobylo nejen právo na existenci, protože dokáže zaplnit sál do posledního místečka, ale zároveň získalo značné renomé jak díky pojetí činoherních inscenací, tak díky hereckým výkonům, které bezesporu patří k jedněm z nejlepších. Nakonec o tom svědčí i ceny, které se začínají hrnout… Šestka při této příležitosti vyzpovídala ředitelku divadla Evu Měřičkovou

Sportovní klub GymSport na Alžírské
Tento sportovní klub je zaměřen na druhy gymnastických sportů. Především pak na nový druh sportu tzv. soutěže euroteamů. Tento sport do Čech přišel ze severských států a stává se velmi populárním. Patří do rodiny gymnastických sportů, jeho předností je možnost závodit ve všech věkových kategoriích až hluboko do dospělosti. Týmy mohou tvořit chlapci i děvčata, muži i ženy. Navíc je to sport velmi dynamický, vhodně zvolený hudební doprovod podtrhuje jeho atraktivitu pro závodníky i diváky. Závodí se ve třech disciplínách – akrobatický pás, skoky z malé trampolíny a pohybová skladba pro 6–12 osob.

Ohlédnutí za čtyřmi roky volebního období
Čtyřleté volební období zastupitelů Prahy 6, radních i starosty a jeho zástupců končí. Před čtyřmi lety, na začátku roku 1999, bylo radou městské části Praha 6 přijato programové prohlášení, v němž tito zvolení politici přijali určité úkoly a ty se zavázali splnit. Dnes nadešel čas podtrhnout a sečíst účet. Podívejme se proto, jak si naši zvolení zástupci vedli.

Oáza klidu, laskavosti, dobré vůle…
…tak bych nazvala obvodní knihovnu v Praze 6 v ul. Národní obrany č. 29. Tato knihovna má svou tradici již od roku 1966. Jen v loňském roce si přišlo vypůjčit 41 814 čtenářů 175 943 knih.

Přijďte na Dlouhý lán
Pokud chcete, aby vaše dítě vyzkoušelo jiný typ výuky na základní škole, přijďte se informovat v Den otevřených dveří do ZŠ Na Dlouhém lánu 26. 11. od 8 do 18 hod. Od 1. 9. 2003 zde totiž začnou pracovat podle metody Montessori první žáci.

Strahovská menza změnila podobu i styl stravování
Více než 20 000 jídel se denně uvaří ve zrekonstruované strahovské menze. Ta byla koncem září slavnostně otevřena za přítomnosti rektora ČVUT Jiřího Witzanyho a dalších hostí.

Dopravní omezení a program škol
Vzhledem k nadcházejícímu summitu NATO ve dnech 21. a 22. 11. se Prahy 6 týkají také některá opatření jak v dopravě, tak ve školách. Podle informací z pražského magistrátu bude uzavřena pro veřejnost od 20. do 22. 11. oblast Pražského hradu s tím, že během večera 20. a 21. 11. bude uzavřena pro dopravu celá oblast Hradčan včetně ulic Jelení, Mariánské hradby a Úvoz. Provoz tramvajových linek nebude přerušen. Po oba večery bude uzavřeno Hradčanské náměstí i pro pěší s výjimkou přístupu k obytným domům.

Kamerový systém už má důstojné zázemí
Nové operační středisko kamerového systému získalo obvodní ředitelství Policie ČR v Pelléově ulici. Rekonstrukce nevyhovujících prostor přinesla pro tři pracovníky, kteří zde mají službu, lepší podmínky při sledování a vyhodnocování záznamů již 14 kamer, které monitorují dění na Praze 6.

Sportovci besedují se středoškoláky o summitu NATO; Tomáš Dvořák: Setkání světové, politické a vojenské v
Kancelář pro přípravu summitu NATO podporuje různé doprovodné akce (soutěže, konference atp.), jejichž cílem je zvýšit informovanost veřejnosti nejen o summitu NATO v Praze, ale také obecně o problematice NATO a významu členství ČR v NATO. Těchto akcí se do summitu bude konat více než třicet. Důležitou cílovou skupinu přímé komunikace s veřejností tvoří studenti, kteří jsou oslovováni jednak prostřednictvím soutěží, jednak jsou pro ně organizovány nejrůznější besedy a konference. Předpokládá se, že se těchto besed zúčastní více než 50 000 studentů. První z cyklu besed Summit NATO 2002 pořádaných občanským sdružením Jagello 2000 se konala 17. 9. Těchto besed se studenty pražských středních škol se účastní zástupci Kanceláře pro přípravu summitu NATO a Sportovního armádního centra Dukla; jejich hosty byli například Štěpánka Hilgertová, Libor Capalini, Roman Šebrle, Petr Procházka a Karel Kožíšek, ale i další osobnosti, např. Vilém Čok. 24. září diskutoval se studenty desetibojař Tomáš Dvořák.

Pochod Šárkou se vydařil
Za krásného počasí se v sobotu 7. září konal pochod pro děti i dospělé Šárecký okruh. Po jeho skončení obdrželi organizátoři – ZŠ Hanspaulka a Občanské sdružení Hanspaulka – tento dopis:

Slovo starosty

Otázky pro pana starostu:

  • Volební období se nachýlilo ke konci. Jak vnímáte uplynulé čtyři roky, jaké je pro vás to ohlédnutí?
  • Tedy?
  • Budoucnost Prahy 6 už nyní bude záviset na novém zastupitelstvu a nových radních, přesto – kam by podle vás měla Praha 6 dál směřovat?

Říjen byl opět ve znamení škol
Nové učebny, doopravená fasáda a terasa na ZŠ Norbertov, dokončená rekonstrukce ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody, zrekonstruovaná MŠ Arabská – to jsou další tři školská zařízení, která od městské části získala peníze na potřebné stavební opravy. Potřebná částka celkem přitom činila více než 32 milionů korun.

Pod břevnovským klášterem zavoněla husa…
Už podeváté si mohl každý milovník tradic a poutí vychutnat břevnovské posvícení, zábavu i nějakou tu dobrotu do žaludku. Pečené husy i koláče, tradiční „svařák“ nebo horká medovina, medové perníčky, marcipán, kolotoče, houpačky, růže vystřelené pro radost a noční ohňostroj – to vše provází znovuobnovené posvícení, které každoročně rozveselí louku v těsné blízkosti břevnovského kláštera.

Přibude na Dejvické Semafor?
Rada městské části Praha 6 přijala společný záměr radnice a divadla Semafor, s. r. o., který předpokládá, že do bývalé tančírny Globus na Dejvické ulici by se přestěhovalo právě divadlo Semafor, které přišlo o své původní prostory v Karlíně při letošních záplavách. Stalo by se tak po rozsáhlé rekonstrukci, kterou by zainvestovala městská část zhruba třiceti miliony korun.

„Hyde Park“ je také na Praze 6
Nejen obyvatelé Střešovic získali na místě bývalého vojenského hřbitova nové zelené prostranství k procházkám a příjemnému výhledu na Svatovítskou katedrálu a Petřín. Park, jehož rekonstrukce přišla městskou část na 6,6 milionů Kč, leží mezi ulicemi Patočkova a Myslbekova.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz