www.praha6.cz
email

Přehled článků čísla 10/2002

Pětašedesát let společného života v Praze-Bubenči
Do domu svého otce ing. Josefa Záruby–Pfeffermanna v Bubenči, kde rodina bydlela již od r. 1910, přivedl dvacátého prvního září 1937 mladý vodohospodářský inženýr Libor Záruba-Pfeffermann svou mladou ženu Ludmilu, rozenou Jeřábkovou, inženýrku agronomie. V témže domě letos manželé oslavili šedesát pět let společného života. Vychovali spolu pět dětí – inženýrů, mají 11 vnoučat, 10 pravnoučat. Všechny stesky i radosti probírali na procházkách v parku Stromovka, jehož jsou skutečnými znalci.

Engel, Fajtl, Stránský a Wichterle čestnými občany Prahy 6
Generálporučík František Fajtl, spisovatel Jiří Stránský, prof. Otto Wichterle a prof. arch. Antonín Engel – čtyři osobnosti, kterým byl 18. září udělen titul Čestný občan Prahy 6. Stalo se tak při oslavách Dne Prahy 6 v Tereziánském sále břevnovského kláštera..

Břevnovská dáma omládla
Základní škola Marjánka po prázdninách ukázala svým školákům omlazenou tvář. Před necelými čtrnácti dny skončila jedna z nejrozsáhlejších, a také nejdůležitějších rekonstrukcí škol od roku 1989. Za školy, která plných devadesát let neměla ani tělocvičnu, ani šatny, se stalo jedno z nejmodernějších školských zařízení v Praze 6.

Vzpomínka na nedožitou osmdesátku Ivo Dědiny a dům ve Verdunské 23
Světoznámý malíř, ilustrátor a kreslíř Jan Dědina, žijící v letech 1870–1955, měl jeden ze svých ateliérů ve Verdunské ulici 23. Vystudoval UPRUM pod vedením Fr. Ženíška a J. V. Myslbeka a později malbu na AVU u Maxe Pirnera.

Za výlety v říjnu
Do krásných lesů na houby v Lužné u Rakovníka, do hruboskalského Skalního města, ......

Pět milionů na půjčky pro zatopené
Zastupitelstvo m. č. Praha 6 schválilo poskytnutí půjček z Fondu obnovy a modernizace bytového fondu (FOMBF) Prahy 6 výhradně majitelům domů postižených povodní. Jedná se přibližně o částku 5 mil. Kč.

Listopadový summit NATO Praze pomůže
Listopadový summit NATO se rychle blíží, a proto jsme položili několik otázek Alexandru Vondrovi, bývalému disidentovi, mluvčímu Charty 77, později velvyslanci ČR v USA a nyní vládnímu zmocněnci pro přípravu summitu.

Deltě přibudou další obchody a služby
Supermarket, pobočka banky, squashové a bowlingové centrum – to jsou nové služby, které začnou po nezbytných rekonstrukcích fungovat v areálu Delty.

Svět je malý
Naše mateřská škola má k dispozici internet od roku 2000. Možná si někdo řekne proč? Není to zbytečné? Není. Kromě běžných věcí známých z firem, je to také reklama školy na webových stránkách. Přes tyto naše stránky, které jsme si sami realizovali a udržujeme je stále aktuální, se k nám v poslední době dostaly dvě návštěvy.

Povede rychlodráha pod Letnou?
Jelikož se objevily určité pochybnosti o vedení rychlodráhy pod Stromovkou, kde byla původně plánována, a navíc se proti této trase výrazně ohradily občanské iniciativy, dochází nyní ke změnám územního plánu a rychlodráha se podle nových projektů přesouvá do dvou jednokolejných tunelů pod Letnou. EIA (zpráva o vlivu stavby na životní prostředí) na tuto variantu má nyní na stole ministerstvo životního prostředí, které ji navíc porovnává s variantou metra.

Prázdniny byly pro školy ve znamení staveb
Školství na Praze 6 je jednou z prioritních oblastí zájmu představitelů m. č. Praha 6. Každoročně to potvrzují i značně vysoké investice a velké finanční prostředky jdoucí na údržbu a opravy základních i mateřských škol. Pro letošek bylo takto vyčleněno na velké opravy a akce investičního charakteru téměř 100 mil Kč.

Letos volíme do Senátu i do zastupitelstev
I v naší městské části se budou letos konat volby do Senátu, a to jednak v okrscích zahrnujících katastrální území Bubeneč, kde končí mandát Václava Fischera, a dále pak nově v důsledku změny hranice volebního obvodu 27 též v okrscích z katastrálního území Hradčany a Střešovice.

Na Červeném Vrchu mají „nový“ bazén
Dlouho očekávaný dárek obdrželi žáci na ZŠ Červený Vrch k začátku školního roku. Stal se jím opravený bazén, jehož provoz zahájili právě sami žáci plaveckou štafetou v pozdně letním zářijovém odpoledni.

Hospodaření Prahy 6 bez problémů
Finanční situace Prahy 6 je stabilizovaná, rozpočet nevyžaduje žádné razantní změny. Vyplývá to ze zprávy o hospodaření za 1. pololetí, kterou na svém zářijovém zasedání schválilo zastupitelstvo.

Slovo starosty

Otázky pro pana starostu:

  • Máme za sebou náročné povodňové období. Existuje již konečný přehled škod, které na Praze 6 povodně napáchaly?
  • Praha 6 však zahájila okamžité kroky k nápravě a stále se snaží urychleně se s povodňovými následky vypořádat…?
  • Pořádá Praha 6 také nějaké sbírky nebo něco podobného?

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz