www.praha6.cz
email

Přehled čísel ročníku 2002

prosinec

Verze PDF není k tomuto číslu k dispozici.

listopad

Verze PDF není k tomuto číslu k dispozici.

říjen

Verze PDF není k tomuto číslu k dispozici.

září

Verze PDF není k tomuto číslu k dispozici.

červen

Verze PDF není k tomuto číslu k dispozici.

květen

Verze PDF není k tomuto číslu k dispozici.

duben

Verze PDF není k tomuto číslu k dispozici.

březen

Verze PDF není k tomuto číslu k dispozici.

únor

Verze PDF není k tomuto číslu k dispozici.

leden

Verze PDF není k tomuto číslu k dispozici.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz