www.praha6.cz
email

Přehled článků čísla 6/2001

Petřinský Moravan jubilující
Setkání s hercem Oldřichem Velenem při dernisáži výstavy břevnovské malířky Jany Vysocké mi připomnělo, že tento moravský rodák zanedlouho oslaví rovnou osmdesátku. A jelikož mnozí znají pana Velena nejen z filmů, ale také jako souseda z Petřin, trochu jsem ho u příležitosti jeho narozenin vyzpovídal.

Z minulých století - Grandiózní loupež
Na nepříliš jasné reprodukci fotografie je vyobrazena část renesanční Strahovské brány, stávající kdysi na dnešním Pohořelci. Brána byla postavena v roce 1619 za vlády zimního krále Fridricha Falckého, kdy ještě vzbouření čeští stavové chtěli bojovat a zdálo se být nutné vylepšit zastaralé gotické opevnění města. Po roce bylo ale vše jinak, touto branou vstoupila do města bez boje vítězná katolická vojska po bitvě na Bílé hoře. Nás ale dnes zajímá jiný příběh, v němž zobrazená brána hrála svou roli, příběh největší loupeže cenností a uměleckých předmětů v českých dějinách.

Co se děje s Hendlovým dvorem? Výstava ukázala alternativu.
O budoucnosti Hendlova dvora není stále zcela rozhodnuto. Obyvatelé Hanspaulky mohli sami sledovat vývoj událostí na výstavě věnované právě tomuto problému.

Pohár pražských škol ukázal schopnosti mladých
Na stadionu Na Kotlářce zahájili sportování na otevřených hřištích mladí softbalisté ze základních škol a víceletých gymnázií. Na dvou hřištích se utkalo ve dvou skupinách sedm škol. Ve finále se pak potkali vítězové minulých ročníků – ZŠ Benita Juáreze se řepskou ZŠ Jana Wericha. Softbalisté z Řep se pečlivě na turnaj připravovali, a tak nakonec získali na rok do držení pěkný putovní pohár Kotlářky.

Za výlety v červnu
Za záhadou dávných věků – prohlídka památek, na hrdý hrad Radyně – návštěva sídla Ušatého Radouše a Černého Hanuše  a jedna pozvánka na červenec za krásnou a krutou Miladou – Do Železných hor

Oranžový den rozsvítil pochmurné počasí
Den dětí musí ti nejmenší patřičně oslavit. A k tomu měli mimo jiné příležitost také na zrekonstruovaném koupališti Petynka, které již od loňska funguje ve své nové podobě a 1. června otevřelo brány všem dětem, aby zde oslavily svůj „Oranžový den".

Parky se nám postupně zelenají
Necelých 10 milionů bylo vyčleněno z rozpočtu m. č. Praha 6 na obnovu a úpravu několika parků. Radnice tak pokračuje ve svém programu zlepšování a vytváření zelených ploch, sloužících občanům na Praze 6.

V Meziškolské poradí, jak na drogy i na duši
Počátkem září začnou v objektu bývalých jeslí v Meziškolské ulici fungovat hned dvě velmi zajímavé organizace – občanské sdružení Prev-Centrum a Fokus Praha, s. o. Obě dvě by měly sloužit především radou, a to jak v oblasti drog, tak v případě duševních poruch a nemocí.

ZŠ Vlastina plná soutěží a her
Ani děti na ZŠ Vlastina nezůstávají ve svých aktivitách pozadu. Nejen matematické soutěže, ale i zábavná odpoledne či školní olympiáda dopomáhají k rozvoji a zájmu dětí o školu, kterou navštěvují.

Skauti z Evropy na Praze 6
Ve dnech 7.-13. 7. bude Praha 6 hostit přibližně 500 delegátů z téměř padesáti národních skautských organizací v Evropě. Konference Evropského regionu skautů a skautek se konají společně každé tři roky. Na té poslední v Lucembursku v roce 1998 byla jako místo dalšího setkání zvolena právě Česká republika na důkaz uznání české národní organizaci Junák - svaz skautů a skautek ČR za její činnost od poslední obnovy v roce 1989.

O ekologických grantech rozhodnuto
Tentokrát ekologie byla tou hlavní oblastí, do které směřovaly granty schválené radou m. č. Praha 6. K vybraným žadatelům tak poputuje částka v celkové výši 150 000 korun.

Den s policií Na Dlouhém lánu
Žáci ZŠ Na Dlouhém lánu prožili 26. 4. velmi zajímavý den. Na školním hřišti se sešli příslušníci různých složek policie, aby jim pověděli o své práci a ukázali technické vybavení.

Červený Vrch bezpečí
O stále komplikovanějších podmínkách provozu na pražských komunikacích i o nástrahách, které na jejich uživatele číhají, se mluví i píše často a hodně. O poznání méně však už se dělá pro zlepšení tohoto neutěšeného stavu. Dopravními riziky nejohroženější skupinou obyvatel jsou dnes bezesporu staří lidé a především děti. Ti první mají právo hlavně na naše ohledy, ty druhé je však nutné především patřičně připravit a vyzbrojit: vědomostmi, dovednostmi, rozvojem schopností.

Poutní cesta znovu ožije
Městská část Praha 6 zahájila loni v létě obnovu tzv. Poutní cesty z Lorety do Hájku opravou prvních tří barokních výklenkových kaplí, nacházejících se na území Prahy 6. Jak už Šestka informovala, během realizace obnovy kaplí na Dlabačově a Ladronce byly zjištěny dochované fragmenty původních historických výmaleb včetně latinských nápisů, které budou odborně restaurovány a obnoveny.

Kamery nás již hlídají
Kamerový systém na Praze 6, o němž Šestka již několikrát informovala, je od počátku května plně v provozu. Celkem pět kamer, rozmístěných v ul. Šolínova, na Vítězném náměstí a u metra Hradčanská tak monitoruje již více než měsíc dění na daném území.

Nové návrhy silničního okruhu ohrožují život Prahy!
Radnice žádá občany o podporu. Stavba takového silničního okruhu Prahy, která městu ulehčí v katastrofální dopravní situaci, je ohrožena. Nové návrhy trasy okruhu mohou situaci naopak zhoršit. Starostové městských částí Praha se proto obracejí na občany s žádostí o podporu.

Slovo starosty

Otázky pro pana starostu:

  • Už druhým rokem Petynka funguje pro občany ve své nové zrekonstruované podobě. Jak se vám vlastně nová Petynka líbí? Uvažujete o dalším využití přilehlých pozemků?
  • Oč tedy hl. město Prahu žádáte?
  • Blíží se prázdniny, chystáte se na Petynku a na dovolenou?

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz