www.praha6.cz
email

Přehled článků čísla 4/2001

Country – to je prostě o životě
Kapela Country Ladies existuje již 21 let. Byla založena stejně jako řada dalších kapel na Hanspaulce a za dobu své existence musela čelit mimo jiné i řadě nesnází, především tehdy, když se měnilo její složení. Až dnes se dá říci, že se sestava stabilizovala a tomu odpovídá i žánr a interpretace jejích písní. Skupina vystupuje v nejprestižnějších pražských country klubech a její koncerty mají stále více fanoušků. Své příznivce má i v Rakousku, Švýcarsku, Polsku či Německu. A v lednu jí vyšlo také CD, které bylo slavnostně pokřtěno za účasti mnoha country osobností, mimo jiné i Ivana Mládka. 

Z minulých století - Občané zámeček nedali
Na podzim roku 1919 spatřil světlo světa projekt ministerstva zemědělství na zřízení pokusných veterinárních ústavů v zámečku Hanspaulka a v bývalé kadetní škole na Hradčanech. Ministerský záměr vyvolal ostré protesty mezi obyvateli i městskou radou a události zachytil i dobový tisk:

Děti se u policie nenudily
V rámci vyhlášení roku 2001 „Rokem juniorů“ uspořádalo obvodní ředitelství Policie ČR na Praze 6 ve spolupráci s Občanským sdružením akci pro Vaše děti, zaměřenou na oblast prevence kriminality a prevence nehodovosti v silničním provozu. Zúčastnily se jí děti 2. třídy ZŠ Bílá.

Fotbalová Dukla hraje stále dál…
Oddíl kopané FK Dukla Dejvice, hrající v již tradičních čevenožlutých barvách, byl založen v roce 1958. Své soutěžní účinkování začal ve 3. třídě a postupně se vypracoval až do pražské 1. A třídy. 

Za výlety v dubnu
Výlety pořádané v tomto krásném jarním měsíci - Poděbrady a Brandýs nad Labem

Kam v dubnu, milí senioři?
Zveme vás na pravidelné setkání důchodců Prahy 6 dne 19. 4. od 15 hod. v Domově Důchodců v Šolínově č. 3, kde získáte i informace o letošních Pražských gerontologických dnech, které proběhnou 16.–20. 5. na Výstavišti. 

Kampak školy, kam jdete…
Stejně jako loni se i letos počítá s rekonstrukcemi a přestavbami či přístavbami na šestkových školách. Nejen ZŠ Norbertov ve Střešovicích, kde se s pracemi již začalo, ale i ZŠ Marjánka v Břevnově a ZŠ TGM v Ruzyni čekají rozsáhlé úpravy, které postupně přispějí k vybudování dobře fungujících škol se slušným zázemím. 

Děti jako motýlci
S příchodem nového roku, nového století a nového tisíciletí dostala naše mateřská škola nové jméno – Motýlek. Tento název se nám zalíbil proto, že se v našem blízkém okolí nachází přírodní oblast Šárecké údolí, ale i proto, že motýlci jsou stejně činorodí a křehcí jako naše děti.

Rozhovor s místostarostou Jiřím Vihanem
Otázky a odpovědi na téma: Budoucnost našich mateřských škol

Pozor na platnost občanek a pasů
Již od loňského roku patří pod úřad m. č. Praha 6 mimo jiné i vyřizování záležitostí týkajících se občanských průkazů a cestovních dokladů. Ke změně této agendy přibylo koncem letošního ledna ještě centrální zpracování dokladů, na které je napojena celá ČR. Tyto úpravy však občanům přinášejí určité změny. 

Praha 6 rozdělila sociální granty
Celkem pětadvacet projektů se sešlo na radnici Prahy 6 se žádostí o grant v sociální oblasti. Deset z uchazečů však muselo být vyřazeno, protože nesplňovali požadavky, které na ně byly kladeny nebo jejich projekty dostatečně nepřesvědčily radu o tom, že je stojí za to podpořit. 

Delta nám neslouží, jak by měla, tvrdí občané Dědiny 
Další tradiční setkání starosty a představitelů m. č. Praha 6 s občany proběhlo u příležitosti otevření třetí informační kanceláře v objektu Delta na Dědině. Poté se v přilehlém klubu rozpoutala diskuse o problémech sídliště. 

Co vlastně přinesla živnostenská novela?
Snad každý z nás zaznamenal velkou mediální diskusi v souvislosti s novelou obchodního a živnostenského zákoníku, a to na téma označení firmy a zrušení běžně užívaného pojmu „obchodního jména“. Při této příležitosti bych rád uklidnil podnikatele – fyzické osoby, že obchodní zákoník ve svých tzv. přechodných ustanoveních říká, že průkazy živnostenského oprávnění vydané ke dni účinnosti zákona, tj. k 1. lednu t. r., znějící na obchodní jméno fyzických osob nepozbývají platnosti a nemusí být uvedeny do souladu s §8 a násl. obchodního zákoníku. 

Starostové se shodli jen z poloviny
Pouze s částečným úspěchem skončilo poslední zasedání starostů m. č. Prahy 6 Pavla Béma a suchdolského Václava Čížka. Zatímco v bodech, týkajících se těch činností, které podle nově přijatého Statutu hl. m. Praha přecházejí z m. č. Praha - Suchdol na m. č. Praha 6, panovala shoda, otázka týkající se výstavby silničního okruhu zůstává nadále otevřená. 

Slovo starosty

Otázky pro pana starostu:

  • Zasedala bytová komise a projednávala otázku malometrážních bytů. Lze prozradit nějaké konkrétní výsledky? 
  • Radnice tedy postaví nové byty?
  • Předpokládáte, že by tyto byty byly nájemní?

Kácení ve Hvězdě naštvalo občany i radnici
Kácení stromů v oboře Hvězda probíhá již sedm let. Nicméně tentokrát občanům došla trpělivost a žádají těžbu zastavit. I radnice Prahy 6 se zlobí: kácení nepopíráme, ale magistrát nás o tom měl dopředu informovat! Magistrát se brání: děláme jen to, co je potřeba. 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz