www.praha6.cz
email

Přehled článků čísla 10/2001

Má práce je o mých prožitcích
Jednou z letošních jubilujících členek Sdružení českých grafiků Hollar je i Hana Štorchová, která, stejně jako další významný grafik Jiří Anderle, oslavila 14. září 65. narozeniny. Rodačka ze Střešovic byla žačkou význačné české umělkyně Ludmily Jiřincové, která v ní také lásku ke grafice probudila, a jak sama říká, v její práci se odráží především silné osobní prožitky.

Z minulých století - Historie rodu Hendlů
V době, kdy vrcholí široké občanské úsilí o zachování původní podoby Hendlova dvora a jeho komplexní využití jako kulturního centra Prahy 6 s využitím jeho výjimečné polohy i se zachováním restauračního provozu (včetně zahrady), je myslím dlužno věnovat pár řádek, vzpomínek i osobě Antonína Hendla a jeho rodiny.

Sportovní setkání vozíčkářů v oboře Hvězda
Už po devatenácté se v oboře Hvězda setkali (nejen) vozíčkáři, ale všichni ti, kdo mají rádi sport, závody a ne-chybí jim silná vůle k překonávání překážek. Ačkoliv počasí nebylo právě ukázkové, přesto se ti největší nadšenci s chutí pustili do soutěžního klání.

Cyklostezky, staré stroje a bigbít
Prezentací nově značené cyklostezky mezi Dejvicemi a Veleslavínem na území m. č. Praha 6 byl netradičně zahájen již 5. Weekend pod parou v Ekotechnickém muzeu v Papírenské ul.

Kola, samá kola…
…byla vidět třetí zářijovou sobotu v areálu vysokých škol v Dejvicích.

Hvězdou se nesly tóny zvonů
Světová premiéra pražské zvonohry přivábila občany, umělce i politiky.

Před měsícem začal školní rok – děti se těšily i plakaly
Alespoň ve fotografiích z některých škol přinášíme ještě ohlédnutí za začátkem dalšího školního roku, který přivítal nové žáčky na jejich další životní etapě. Pro své prvňáčky totiž obvykle školy připravují hezké uvítání, aby jim vstup do neznáma přece jen trochu zpříjemnily.

Grantová témata pro rok 2002 vyhlášena
Rada m. č. Praha 6 na svém posledním zasedání schválila grantová témata v oblasti sociální péče a služeb, ekologie a na podporu zájmových aktivit pro rok 2002 a zároveň s nimi i pravidla pro udělování grantů.

Chodníkový program se „rozjede“ ještě do zimy
Ještě do konce tohoto roku by se měly začít realizovat úpravy ulic a chodníků, které jsou navrženy v tzv. chodníkovém programu. Jako první přijde na řadu ulice Národní obrany.

Klavír, má láska…
Rozhovor s profesorkou Romanou Ježdíkovou o hudbě, jejích začátcích a vzpomínkách.

Vyhláška mění užívání parků
V některých parcích a na plochách veřejné zeleně se už objevily a někde ještě objeví tabulky upozorňující občany, co je na tom kterém trávníku či ploše dovoleno nebo zakázáno. Toto opatření souvisí s novou vyhláškou hl. m. Prahy o ochraně veřejné zeleně, která upravuje režim používání zmíněných zelených prostranství.

Nutná výměna potrubí způsobila rozruch
Rozkopané a mnohde i uzavřené ulice Ve Střešovicích, na Bateriích, některé ulice na Břevnově a v Ruzyni jsou důsledkem systémové obnovy vodovodního a kanalizačního řadu. První etapa směrem od vojenské nemocnice se však již chýlí ke konci a mnozí občané si tak mohou oddechnout.

Zastupitelstvo dalo zelenou další privatizaci
Na zářijovém zastupitelstvu byl při projednávání bodu dalšího postupu privatizace mimo jiné zrušen seznam domů z roku 1997, podle kterého domy v něm obsažené nebylo možné privatizovat. Schválena možnost privatizovat domy s počtem bytů menším než pět.

Milovníci umění se zaradují - Pelléova vila bude galerií
Kulturní dění na Praze 6 bude obohaceno tím, co mu evidentně chybí – novou galerií. Zastupitelstvo m. č. Praha 6 totiž na svém posledním zasedání schválilo záměr založit obecně prospěšnou společnost a vybudovat galerii v prostorách Pelléovy vily ve stejnojmenné ulici.

Slovo starosty

Otázky pro pana starostu:

  • Události v Americe otřásly celým světem. Jak je prožívala Praha 6?
  • Byla na Praze 6, kde je rezidence amerického velvyslance, přijata nějaká zásadní bezpečnostní opatření?
  • Jak probíhá komunikace s policejními složkami?

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz