www.praha6.cz
email

Přehled článků čísla 1/2001

Ohlédnutí za historií Šestky
Šestka - noviny městské části Praha 6, prošly od svého vzniku řadou změn a vylepšení.

Bílek na Hradě i „doma“
Téměř kompletní dílo významného sochaře, představitele expresivního pojetí secesního symbolismu, mystika a náboženského myslitele Františka Bílka se podařilo soustředit na výstavě v Jízdárně Pražského hradu, kterou uspořádala galerie hlavního města.

Chudák Ilja Iljič…
Spisovatel Ivan Alexandrovič Gončarev a s ním (v české premiéře) Dejvické divadlo nám předložili vesele vyhlížející sousto.

Šance pro mladé techniky
Stanice techniků Domu dětí a mládeže Pod Juliskou 2 nabízí v roce 2001 několik zajímavých kroužků pro děti, které si tak mohou vybrat z bohaté nabídky.

Řekni mi, co čteš…
Tak začínala beseda žáků 5. ročníků ZŠ Benita Juaréze v knihovně na Bělohorské, kterou vedla metodička obvodní knihovny Horáčková.

Co se děje „na Svobodě“? - Zajímavosti z jedné školy
Žáci 9. třídy Základní školy nám. Svobody 2 dostali od své školy před Vánocemi krásný dárek – zájezd do Vídně. Šlo o jeden z mnoha, které škola každoročně pořádá, a podmínkou pro žáka je: dobrý prospěch a znalost světového jazyka.

Nový rok přináší i program proti drogám
Po více jak jednoleté přípravě radní schválili návrh komunitního projektu „PRO6“ – „Zdravá šestka“, zaměřeného na protidrogovou prevenci a podporu zdravého životního stylu u dětí a dospívající mládeže. Na tento v ČR ojedinělý projekt plánuje radnice každoročně vynaložit téměř 3 mil. Kč.

Na ulicích bezpečněji
Mnoho nových opatření, která se dotknou nejen motoristů, ale i všech ostatních účastníků silničního provozu, chystá komise pro BESIP úřadu m. č. Prahy 6.

Stan místem setkání
Nejen zábavou hýřil vánoční stan na Vítězném náměstí. Konalo se v něm i poslední setkání starosty s občany v roce 2000.

Budoucnost starých Střešovic se projasňuje
Městská část Praha 6 požádala hl. m. Prahu o svěření pozemků a objektů ve starých Střešovicích do své správy. Zároveň zadala vypracování aktualizace urbanistické studie, která by se stala podkladem pro schválení závazného regulačního plánu.

Pohotovost v Dejvicích už není jen snem
Jeden z dlouho očekávaných „vánočních“ dárků nadělili svým občanům zastupitelé m. č. Prahy 6, když v rozpočtu schválili i téměř třímilionovou částku na rekonstrukci a provoz nové pohotovosti na Vítězném náměstí.

Slovo starosty

Otázky pro pana starostu:

  • Při bilancování se obvykle zmiňují úspěšně dokončené projekty či vyřešené problémy. Mohl byste naopak říci, co se ještě nepovedlo a zbývá k vyřešení?
  • Co brání rychlému řešení?
  • Určitý program pro vznik nových parkovacích míst ale radnice už připravuje? 

Co přinese nová koncepce bytové politiky
Více kontroly, opatrnosti, prosazování práva, srovnávání cen i nová výstavba nájemních bytů… i tak by se dala charakterizovat koncepce bytové politiky, k jejímuž obsahu se nyní vracíme.

Praha 6 už má svůj rozpočet
Pouhé dva dny před Štědrým dnem schválilo zastupitelstvo m. č. Prahy 6 rozpočet pro rok 2001. Znamená to mimo jiné, že se opět podařilo, že městská část nebude muset od ledna fungovat podle rozpočtového provizoria.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz