www.praha6.cz
email

Přijďte na Dlouhý lán

Pokud chcete, aby vaše dítě vyzkoušelo jiný typ výuky na základní škole, přijďte se informovat v Den otevřených dveří do ZŠ Na Dlouhém lánu 26. 11. od 8 do 18 hod. Od 1. 9. 2003 zde totiž začnou pracovat podle metody Montessori první žáci.

Metoda Dr. Marii Montessori je specifická důsledně individuálním přizpůsobením vzdělávacího tempa a zčásti i obsahu jednotlivým žákům. Metoda neobyčejně rozvíjí samostatnost žáků, ale zároveň podporuje vytváření pěkných vztahů mezi dětmi. Pracuje se ve věkově smíšených skupinách, kde starší děti rády pomáhají mladším. Každý ročník má stanoveny výchovně vzdělávací cíle tak, aby byla zajištěna prostupnost s ostatními školami. Znamená to, že znalosti žáků jsou na konci školního roku stejné jako znalosti žáků z běžných tříd a navíc v těch oblastech, které žák preferuje, jsou mnohem hlubší. Hodnocení žáků má podobu širšího slovního hodnocení. Máte-li zájem zařadit své děti do této třídy, můžete se kdykoliv informovat na tel.: 235 354 368, 235 354 386, e-mail zs.dl.lan@volny.cz

Anna Jelínková, ředitelka školy

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz