www.praha6.cz
email

Plesy, plesy, plesy... a masopust taky

Měsíc únor, i když je jinak jeden z nejpošmournějších v celém roce, přesto vyzývá k radosti, křepčení, tančení a veselení se vůbec. Důkazem toho jsou dva plesy, z nichž první jako by symbolicky tento měsíc zahájil a druhý, jemuž předcházelo ještě masopustní řádění na Bělohorské, naopak ukončil. Hotel Pyramida se zaskvěl ve své slávě a přivítal zábavymilovné publikum…

Pod taktovkou nadace Vincentinum a městské části Praha 6 se konal 10. 2. jubilejní desátý reprezentační ples, jehož výtěžek přispěl do nadačního fondu. Podobně jako loni byl program opět bohatý – za tónů Traditional Jazz Studia Pavla Smetáčka se tančilo i korzovalo po sále, aby se pak zábava poněkud ztišila při uvítání starosty Pavla Béma a převora břevnovského kláštera P. Prokopa Petra Siostrzonka. Od slov vedoucích k zamyšlení pak Jan Vodňanský, který celým večerem provázel, převedl hosty svým slovem až k předtančení taneční skupiny OPS pod vedením Antonína Schneidera. A opět se tančilo. Pop Jurd Band, stejně jako skvělý Pavel Bobek s Lídou Nopovou rozehřívali hosty v nejrůznějších rytmech a zábava téměř vrcholila. Největší napětí v sále však způsobila aukce grafických listů několika renomovaných výtvarníků, které poskytla galerie MIRO, z nichž asi nejzajímavější byly ty z dílny světoznámého Jaroslava Šerýcha. Jeden z obrazů vydražil i starosta Bém za částku 12 000 korun, které, stejně jako částky za ostatní obrazy, šly taktéž na konto nadace. Večer zpříjemnil svým vystoupením také Ivan Hlas, který všem hostům řádně rozproudil krev. Půlnočním překvapením se tentokrát stal Jaroslav Hutka, jenž rozveselené tanečníky poněkud zklidnil svými songy. 

Masopustní rej, připravený břevnovským spolkem živnostníků, naproti tomu začal tradičním průvodem po Bělohorské, na jehož začátku udělil starosta Bém v masce renesančního šlechtice (snad samotného císaře Rudolfa II.) všem maskám masopustní právo. Jelikož však únor dostál své pověsti nejstudenějšího měsíce v roce a spustil pěknou sněžnou vánici, všichni si asi ulehčeně vydechli, když došli ke Kaštanu, kde pan Hudera už čekal se svým „masem“. Nechybělo ani víno a další pochutiny. O den později, v pátek 23. 2., pak masky vyšly opět do ulic, tentokrát aby se přemístily do již zmíněného hotelu Pyramida a tancem oslavily únorový masopust.

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz