www.praha6.cz
email

Ohlédnutí za rokem 2001

Jako by přestávaly platit známé fyzikální zákony. Čas, ten neúprosný měřič našich skutků, jako kdyby běžel čím dál rychleji a my se skoro nestačili ani nadechnout. Rok je znovu u konce a další už tluče na vrátka. Stihli jsme toho dost? Anebo nás stále někde tlačí bota, nedá nám spát svědomí, že si s sebou opět neseme nějaký dluh? Snad může alespoň trochu napovědět naše letmé ohlédnutí…

Leden

 • Nový rok přináší i novou koncepci bytové politiky
 • V rozpočtu jsou připraveny vysoké investice do škol a rozvoje města včetně obnovy parku Ladronka a vybudování pohotovosti v Dejvicích
 • Schválena je definitivní podoba komunitního programu PRO6 – Zdravá šestka
 • Rozjíždí se program úpravy vozovek pro větší bezpečnost chodců
 • Paní Josefa Skácelová slaví 100 a paní Anna Sekerková, která se stává nejstarší občankou Prahy 6, 101 let
 • Praha 6 žádá hl. město Prahu o svěření pozemků ve starých Střešovicích

Únor

 • V rámci městského kamerového systému jsou zaváděny první kamery v nejrizikovějších částech Prahy 6
 • Probíhá sčítání lidu
 • Otevřena je půdní vestavba na ZŠ Bělohorská 103
 • Koná se jubilejní 10. ples Prahy 6
 • Spolek břevnovských živnostníků a podnikatelů spolu s m. č. Praha 6 pořádá tradiční břevnovský masopust a masopustní maškarní bál
 • Na ZŠ Norbertov v rámci velké přestavby začínají první bourací práce
 • Majitelé Kajetánky dostávají od Prahy 6 ultimátum kvůli ochraně a zajištění Kajetánky
 • Praha 6 se prezentuje na výstavě REKO s připravovaným projektem na rekonstrukci Skleněného paláce
 • U Pražského hradu kvůli pohozenému ozubenému kolu vykolejila tramvaj

Březen

 • Zemřel zastupitel za ČSSD Jan Ohřál
 • Otevřena byla nová, v pořadí již třetí informační kancelář na Deltě, při této příležitosti se koná i setkání s místními občany
 • Kvůli kácení stromů ve Hvězdě se scházejí zástupci občanů, m. č. Praha 6 a magistrátu; ze schůzky mimo jiné vyplynulo zastavení kácení
 • Začíná rekonstrukce parku Daniela Adama z Veleslavína
 • Starostové Prahy 6 a m. č. Praha Suchdol se setkávají v rámci diskuse o přesunutí kompetencí dle nového Statutu hl. m. Prahy. Při tomto setkání panují neshody kvůli silničnímu okruhu
 • Praha 6 se účastní výstavy Schola Pragensis ve stánku v podobě letohrádku Hvězda

Duben

 • Z domu Na Okraji se stěhují první nájemníci kvůli razantní rekonstrukci celého domu
 • Paní Vilemína Gerstelová slaví 100 let
 • Hlavní město Praha vybírá jako vítězný projekt na Ladronku návrh m. č. Praha 6
 • Protidrogový program Zdravá šestka se rozjel muzikálovým představením Starci na chmelu, při němž proběhla mezi žáky i anketa na téma: Co víš o drogách?
 • Zastupitelé schválili 600 000 korun na granty na sport a kulturu
 • Na Norbertově se při archeologickém terénním průzkumu objevily zlomky keramiky z raného středověku a zajímavý příkopový útvar
 • V Dejvickém divadle vystoupily děti z Pomocné školy Rooseveltova

Květen

 • Pro městské strážníky jsou zavedeny e-schránky
 • Stavba domu s pečovatelskou službou je oceněna Grand Prix Obcí architektů
 • V grantovém řízení bylo rozhodnuto o přidělení grantů ve výši 150 000 korun
 • V rámci kamerového systému již funguje pět kamer, další se chystají
 • Po rekonstrukci je znovu otevřeno dětské hřiště Pod Ořechovkou zvané Strouhalák
 • Uplynulo 40 let od založení ZŠ Petřiny - sever
 • Na téma využití Hendlova dvora proběhla výstava alternativních projektů studentů z Fakulty architektury ČVUT
 • Ve škole na Červeném Vrchu probíhá soutěž o znalostech bezpečného silničního provozu
 • Ve škole Benita Juaréze se uskutečnila soutěž – veletrh, na kterém žáci představovali jednotlivé evropské státy. Přítomen byl i ministr zahraničí Jan Kavan

Červen

 • Děti oslavily svůj tradiční svátek
 • Po několikaměsíční rekonstrukci je slavnostně odhalena Písecká brána
 • K uctění památky generála Heliodora Píky proběhl pietní akt na Vítězném náměstí
 • Občané se setkávají s představiteli m. č. Praha 6 nad otázkou metro versus rychlodráha
 • V ul. generála Píky bylo pokáceno 10 vzrostlých stromů bez souhlasu radnice
 • Pokračuje obnova parků, na níž bylo vyčleněno 10 milionů korun
 • Koná se 8. společenský večer Prahy 6 a Evropský svátek hudby

Září

 • Dům s pečovatelskou službou ve Šlejnické se stal Stavbou roku
 • Do domu v ul. Na Okraji se po rekonstrukci již nastěhovali první nájemníci
 • Zastupitelé schválili, že z Pelléovy vily bude galerie
 • Při setkání u letohrádku Hvězda se poprvé koná koncert Pražské mobilní zvonohry
 • Hvězda však hostila i tradiční setkání vozíčkářů a jejich závody
 • Oblast Střešovic a Baterií sužují již o prázdninách rozkopané ulice kvůli výměně vodovodního potrubí
 • Na ZŠ Marjánka započala rekonstrukce a přibyla nová ředitelka Anna Niklová
 • Do září přibylo na ulicích Prahy 6 patnáct nových přechodů a žluté čáry zamezující parkování na určitých místech
 • Konal se již 2. ročník Memoriálu Jaromíra Doležala
 • Při 5. Weekendu pod parou se uskutečnil také závod na historických kolech a koncert YoYo Bandu
 • Na Pražské 50 se sešel rekordní počet závodníků, nejlepší čas 1.54 hod. obhájil Jan Slavíček z Kolína
 • Začal nový školní rok a jednu ze škol navštívil předseda poslanecké sněmovny Václav Klaus

Říjen

 • Otevřen byl nový úsek silničního okruhu směrem k Ruzyni, ani tam se však dohady nad dalším vedením okruhu neuklidnily
 • Vzhledem k zářijovým událostem v Americe zřídila radnice zelenou telefonní linku
 • Městská část Praha 6 podepsala smlouvu s ČVUT o vzájemné spolupráci
 • Z výběrového řízení vzešel vítěz – architekt Marek Houska – jehož projekt na lávku nad Patočkovou by se měl realizovat
 • Otevřen byl po obnově park Daniela Adama z Veleslavína, jehož součástí je i vodovodní domek z 15. století
 • Tradiční Břevnovské posvícení přivítalo opět mnoho návštěvníků
 • Domov sv. Rodiny na Petřinách oslavil 10 let svého trvání
 • Členové svazu bojovníků za svobodu položili u Lípy svobody věnec u příležitosti 83. výročí vzniku republiky
 • Dva občané z Prahy 6 přebírají ocenění Spravedliví mezi národy
 • Úklid stejnojmenného potoka je cílem Akce Paťanka, na níž se kromě místních obyvatel podílí i armáda a m. č. Praha 6
 • Dlouho očekávaná rekonstrukce parku ve Václavkově ulici se musí odložit kvůli úpravám vozovky ve Svatovítské ulici

Listopad

 • Zastupitelé schválili pokračování privatizace domů a nová pravidla, podle nichž se má privatizovat
 • Po rozsáhlé rekonstrukci za více jak 20 milionů korun je slavnostně otevřeno Dejvické divadlo
 • Na Vítězném náměstí je položen základní kámen k památníku čs. vojáků padlých ve 2. světové válce
 • V rámci listopadových vzpomínkových oslav probíhá několik pietních aktů – mimo jiné na nám. Svobody a v ruzyňských kasárnách
 • ZŠ Petřiny - sever slaví ukončení rekonstrukce
 • V Tereziánském sále břevnovského kláštera se setkávají senioři s představiteli m. č. Praha 6
 • Ve stanu na Vítězném náměstí je zahájena ojedinělá výstava projektů, které byly za posledních deset let na Praze 6 realizovány nebo se jejich realizace chystá. Výstava nese název Praha 6 na prahu 3. tisíciletí

Prosinec

 • Zastupitelé schválili ještě před koncem roku rozpočet na rok 2002, prodej Gibiánovy vily za více než 30 milionů korun a prodej Hotelu Praha formou přímého prodeje
 • V Suchdole se konalo zásadní setkání občanů s odborníky a zástupci městských částí Prahy a přilehlých obcí při projednávání zprávy EIA; probíhá zásadní diskuse nad vedením silničního okruhu
 • ZŠ Norbertov byla po několikaměsíční přestavbě slavnostně otevřena. Návštěvníci viděli nejen nové prostory, ale společně oslavili také 110. výročí založení školy
 • Pamětní deska připomínající tajné schůzky Karla Kramáře, Aloise Rašína a Františka Síse byla znovuodhalena na místě těchto setkání v Divoké Šárce
 • Prev centrum a Fokus otevřely své centrum v Meziškolské ulici. Centrum má sloužit lidem s psychickými problémy či v otázkách prevence a neužívání drog a dalších návykových látek
 • Odhalena byla i první ze zrekonstruovaných poutních kaplí z Lorety do Hájku s obnovenou freskou
 • Adventní oslavy v Dejvicích zpestřovaly za velkého zájmu dětí i dospělých dny zbývající do Vánoc

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz