www.praha6.cz
email

Podvečer v galerii potěšil maminky

Koncert „Podvečer pro maminky“, který ve známé Galerii Miro v kostele sv. Rocha připravila Základní škola Marjánka, přilákal přes stovku rodičů. V hodinovém programu se předvedl školní flétnový a pěvecký sbor pod vedením ředitelky školy Anny Niklové a Radomily Krchové. Krátké vystoupení si připravily i děti z mateřských škol Jílkova a Parléřova.

Dlouhým potleskem oceňovali rodiče každou ukázku, kterou školní soubor zahrál či zazpíval. V jeho podání zaznělo celkem 26 skladeb a nechyběly ani náročné ukázky Dvořáka, Čajkovského či Schuberta.

Ovšem největší a skandovaný aplaus vyvolaly tradiční české evergreeny – Hašlerova Česká písnička a Škoda lásky, autorů Vejvody a Zemana. To se již většina rodičů neudržela a začala zpívat se sborem.
Oblíbené písně si zazpívala i místostarostka Prahy 6 Jaroslava Trnková, která zodpovídá za školství v Praze 6, nebo zastupitel Jiří Vihan, který jí tento rezort předal.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz