www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

Verze PDF není k tomuto číslu k dispozici.

Rozhovor s Michaelou Maláčovou

Praha 6 přivítala advent

Památník veteránům dominantou Vítězného náměstí

Hadovku ocenila i Livia Klausová

Služebna strážníků je i na Petřinách

Senátor Karel Schwarzenberg

Americký velvyslanec si prohlédl nové třídy

Koncert tanečních škol Praha - Weiden

Křišťálový kámen byl zaslouženou odměnou

Prohlédněte si Prahu 6 z ptačí perspektivy

Akutní zdravotní stavy obyvatel Prahy 6 léčí ÚVN a pohotovos

Nové archeologické nálezy od Libockého rybníka podávají unik

Vánoce přicházejí...

Třídění odpadu se rozšiřuje

V Ruzyni uctili památku studentů

Paní Žofie, která oslavila 100 let,má ráda hudbu

Slovo starosty prosinec/2004

Sochy Karla Stádníka jsou stvořené pro kostely

Radnice musí ochránit osobní údaje

Ruzyňským vadí nákladní auta

Rozhovor s radním Janem Holickým

Ze zastupitelských klubů

Prodloužení dohody o spolupráci mezi ČVUT v Praze a městskou

Voličům děkuji, soupeři gratuluji

Ohlédnutí za volbami do Senátu v Praze 6

Kočovníci jsou školou života

Když rodiče chodí do školy...

Denní stacionář v domově důchodců je již v provozu

Veřejná sbírka na břevnovské varhany

Jak na počítač 

Víkendové kurzy aktivního stylu života pro starší občany Pra

Vytvořte si dřevěné originály

Výlet v prosinci

Radnice má cenu za sympatickou kampaň

Denní stacionář v domově důchodců je již v provozu

V říjnu byl primátorem Pavlem Bémem slavnostně otevřen denní stacionář v Domově důchodců v Šolínově ulici. Zahájení se zúčastnili zástupci naší městské části, s jejichž podporou vznikl.

Stacionář je prvním typem zařízení v působnosti Prahy. Sociální problematika a pak zvláště péče o seniory je pro hlavní město a Prahu 6 jednou z priorit. Přihlášky do denního stacionáře vyhledává a hodnotí společná komise. Takto se urychlí pomoc lidem, kteří mají problém.

Denní stacionář je zařízení pro denní pobyt seniorů, otevřeno je od 8 do 17 hodin. Během dne mohou senioři využít nabídku služeb zdravotních - lékařů, podávání léků, např. i doprovod k odbornému lékaři, Stacionář nabízí i rehabilitaci. Klienti se mohou zabavit čtením, mohou vyšívat, vyrábět keramické sošky, jezdit na výlety nebo se dívat na televizi, pracovat na počítači apod. Večer se vracejí ke svým rodinám. "Jsme přesvědčeni, že tato nabídka je zajímavá a že ji rodiny budou využívat," říká ředitelka domova Eva Kalhousová.

Veškeré informace Vám rádi zodpoví pracovníci našeho sociálního oddělení tel.: 233 339 881 a sociálního odboru ÚMČ Praha 6.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz