www.praha6.cz
email

Sportovní setkání vozíčkářů v oboře Hvězda

Už po devatenácté se v oboře Hvězda setkali (nejen) vozíčkáři, ale všichni ti, kdo mají rádi sport, závody a ne-chybí jim silná vůle k překonávání překážek. Ačkoliv počasí nebylo právě ukázkové, přesto se ti největší nadšenci s chutí pustili do soutěžního klání.

Poté, co oficiálně závody zahájil starosta Pavel Bém, pod jehož záštitou se akce konala, rozjely se závody v několika kategoriích: na tratích 1500 a 3000 metrů a ve slalomu. S myšlenkou zorganizovat Sportovní setkání vozíčkářů přišla v roce 1983 tehdy nově vzniklá TJ Meta Praha. Většina vzájemných kontaktů se však odehrávala na půdě rehabilitačních ústavů, při kterých se také v 70. letech objevily první tělovýchovné jednoty lidí na vozíku. Sportovní setkání vozíčkářů, zkráceně nazývané Hvězda, dalo další prostor pro sportovní vyžití, k setkávání a kontaktům lidí s postižením s ostatními spoluobčany. Od roku 1991 se or-ganizace Sportovního setkání vozíčkářů ujala Pražská organizace vozíčkářů.

Zájem o Hvězdu je od té doby stále veliký. Každoročně se jí účastní přes tři stovky lidí, a to často i přes nepřízeň počasí, jak tomu bylo nakonec i letos. S technickou organizací sportovní akce pomáhá mnoho firem, které své služby poskytují formou sponzoringu nebo za symbolickou cenu. Část finančních nákladů pokrývají také dotace m. č. Praha 6 a ministerstva zdravotnictví. Na zabezpečení se podílí rovněž mnoho dobrovolníků, kteří pomáhají bez nároku na honorář.

zpracováno:

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz