www.praha6.cz
email

Oáza klidu, laskavosti, dobré vůle…

…tak bych nazvala obvodní knihovnu v Praze 6 v ul. Národní obrany č. 29. Tato knihovna má svou tradici již od roku 1966. Jen v loňském roce si přišlo vypůjčit 41 814 čtenářů 175 943 knih.

Mnohokrát jsem obdivovala trpělivost, se kterou vystudované knihovnice radí, pomáhají vybírat a odhadují zejména u důchodců, která kniha by jim mohla přinést potěšení. Asi právě proto má tato knihovna tolik vděčných čtenářů, kteří si sem pro své knížky chodí třicet i čtyřicet let. „Někdy pomůže i dobré slovo. Je to tak trochu služba pro duši,“ usmívá se vedoucí knihovny paní Zuzana Treskonová, která zde pracuje od roku 1966.

Knihovna nabízí veškerou naučnou literaturu, kterou studenti z nedalekých škol využívají.

U stolku sedí nejen čtenáři denního tisku, který je tu možné si zapůjčit tak jako různé časopisy, ale i ti, jenž se zajímají o dějiny, naučnou literaturu a potřebují si něco opsat, nahlédnout, přečíst, prostudovat v tichu a příjemném prostředí. Můj příspěvek do Šestky je tedy zároveň poděkováním všem milým knihovnicím této obvodní knihovny.

Tatijana Lukešová

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz