www.praha6.cz
email

Povodeň 2002

Několik snímků katastrofy.....

Povodňový štáb objížděl poničená místa a zjišťoval, kde bude potřeba jaká pomoc. Té se občanům také co nejrychleji dostávalo.

 

 

Na zatopenou Podbabskou a Roztockou ulici nebyl právě radostný pohled, a to ani po opadnutí vody, kdy se ukázaly napáchané škody.

„Povodeň v Lysolajích ukázala, že tajemstvím přežití této země je tradiční soužití české vesnice. Dobrovolní hasiči, vážený pan starosta v holínkách, obětavá kantýnská, laskavé sestřičky řádu dominikánů, sousedská výpomoc a vynalézavost, místní dobrovolníci, důslední policisté, chápavé paní doktorky a účastenství…“ takto své pocity vyjádřil místostarosta Prahy 6 Jiří Vihan (na fotu vlevo ve vínové kšiltovce).

Na zatopené oblasti se přijela podívat i prezidentova manželka Dagmar Havlová a nechala si starostou Bémem ukázat poničené domy.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz