www.praha6.cz
email

Budovy škol žily přes prázdniny rekonstrukcemi

O prázdninách probíhaly a stále ještě probíhají rekonstrukce na deseti základních a třinácti mateřských školách, přičemž opravy škol se pohybují ve výši přes 66 mil. Kč a do oprav mateřských škol zainvestuje m. č. Praha 6 okolo 3,2 mil. Kč.

Jak už Šestka informovala v dubnu, největší položkou je přístavba tělocvičny u ZŠ Norbertov za 31,3 mil. Kč. Nyní tam také za dva miliony korun probíhá sanace konstrukcí napadených dřevomorkou. „Zjištěním dřevomorky se situace trochu zkomplikovala, a my doufáme, že se to přesto zvládne všechno včas,“ říká k tomu místostarosta Jiří Vihan. Kvůli dřevomorce bude ale nutné vyměnit také okna, která vzhledem k historickému charakteru budovy nelze nahradit například plastovými. „Norbertov je naneštěstí také jedna ze škol, na nichž se před asi deseti lety udělala velmi nekvalitní omítka, dnes je zničená a my ji teď budeme muset dávat dohromady,“ upřesňuje Vihan.

Další školou prožívající stavební martýrium je ZŠ TGM. Výsledkem úprav za 14, 2 mil. korun bude kompletní plynofikace tří objektů. Navíc základní škola získá k sobě i novou mateřskou školu za 4, 8 mil. Kč a opravenou kuchyni, která přišla na 5,7 mil. Kč. Na ZŠ Petřiny-sever probíhá rekonstrukce střechy včetně zateplení a výměna otopného systému za 6,6 mil. Kč, novou fasádu, opravenou terasu, vjezd a osazené mříže budou mít na ZŠ J. A. Komenského. Rekonstrukce přijde radnici na téměř 1,6 mil. Kč. Také ZŠ Červený Vrch má opravenou střechu za 1,2 mil. Kč a začátek školního roku v ZŠ Vlastina přišel s novými sociálními zařízeními na 1,1 mil. Kč.

U mateřských školek jsou nejnákladnější opravy sociálního zařízení v MŠ Volavkova a Na Okraji. Obě rekonstrukce budou stát dohromady zhruba 1 mil. Kč. Novou terasu za 450 tis. korun budou moci využívat děti z MŠ Terronská a elektroinstalace byla přes prázdniny opravena za 330 tisíc korun v MŠ Jílkova.

zpracováno:

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz