www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200405.pdf
(formát PDF, velikost 4.8 MB)

K opravené budově přibude tělocvična

Ze zastupitelských klubů

Peníze za kraslice pomohou dětem

Školka jako každá jiná?

Ozvěny jednoho divadelního odpoledne

Nový systém udrží čisté ulice

Nadvláda Střešovic v nejvyšší florbalové soutěži pokračuje

Speedway Grand Prix na Markétě

Petynka zahajuje sezónu v novém

Dopravně přetížené Vokovice hledají řešení

Operu Zlatovláska hrají děti

„Vlastinka“ pokřtila hřiště vítězstvím v trojboji

„Suchdol se o nás nestará“, tvrdí Sedlečtí

Čarodějnický rej oživil „Kulaťák“

Třídění odpadů se stává nezbytnou nutností

Historie skautských oddílů patří k Praze 6

Mladí fotbalisté vyrůstají na Marjánce

Pamětní deska připomene hrdiny i skautské ideály

ČVUT má sportoviště pro studenty i veřejnost

Dětský den na Babě bude pro všechny

Nová železniční linka pražské integrované dopravy

Talentové zkoušky pro budoucí výtvarníky

Umíte skákat na kole?

Slovo starosty

Matematická soutěž Šikula

Výlet v květnu

SMS NEWS aneb městský rozhlas „do kapsy“

Den otevřených dveří Městského soudu v Praze

Ceny volných bytů vyvolaly velký zájem

Z historie Prahy 6 - Lysolaje

Sběratelé se vracejí na Prahu 6

Bengálský básník má bustu ve své ulici

Operu Zlatovláska hrají děti

Mravenčí píli, královskou vůli, rozvahu a autoritu, Jiříkovu statečnost a mimořádné nadání, Zlatovlásčinu oddanost, dětskou upřímnost a nadšení, to vše musela mít Veronika Pudláková, když pro žáky ZUŠ zkomponovala a poté s nimi nacvičila a předvedla operu Zlatovláska.


Pohádka o Zlatovlásce si všímá maličkých, ba až opomíjených a neprávem s ošklivostí spojovaných tvorů. Všechny role a roličky v této opeře byly proto stejně důležité, všechny s velkou pečlivostí připravené a zahrané.

Pohádka a opera jsou útvary tradiční a myslím, že by jim mělo být dopřáno, aby i v moderním vyjádření jim bylo kus podívané a divadelnosti zachováno. Proto jsem velmi ocenila citlivost a takt v jemném humoru, který mravnímu poselství pohádky nijak neublížil a navíc dovedl dát pohádce švih a spád.

Jiřík své úkoly plnil s nádhernou samozřejmostí, asi tak, jak by se měl umět každý z nás postavit před každodenní problémy a nesnáze. Všechny zaujaly i postavičky mravenců, pavouka, krkavců, rybářů na rozbouřeném moři s jejich rybou, zbrojnoše i babky s hadem.

Hudba v sobě všechny tyto záměry skvěle propojila, měla svoji dramatičnost a pohádkové napětí, ale zároveň tu Jiříkovu prostou oddanost a pozornost k maličkým. To, že sólisty opravdu usilovně podporovala sekce flétnová, klavír i smyčce, je též potřeba zdůraznit.

Vtipnost a originalita kulis představení rovnocenným dílem spoluvytvářely. Krom výtvarných nápadů je nutné ocenit i technické řešení převleků a proměny ve stísněných prostorech sálu.Originální hudební pohádku o Zlatovlásce předvedli s velkým úspěchem dětem z mateřských škol žáci flétnových tříd ZUŠ CH. Masarykové. Operu pro ně podle Erbenovy pohádky složila jejich učitelka Veronika Pudláková. „Chtěla jsem, aby žáci využili flétnu i jinak. Cvičení je nudné a nevděčné,“ říká paní Pudláková a díky úspěšné premiéře se chystá realizovat další nápady. Jako předehru ke Zlatovlásce plánuje zhudebnit Legendu o sv. Martinu, další operou by mohla být Šípková Růženka. Veselé představení, pro které si vlastnoručně vyrobila i kulisy, předvede i na dětském onkologickém oddělení v Motole a v Domově sv. K. Boromejského.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz