www.praha6.cz
email

Sto let není žádný věk

Neuvěřitelné narozeniny oslavily dvě dámy – stoletá paní Josefa Skácelová, která byla první jubilantkou v novém tisíciletí a jednostoletá paní Anna Sekerková, nejstarší občanka Prahy 6. A obě mají, jak se zdá, na svůj dlouhý věk specifický recept. Paní Skácelové totiž podle jejích vlastních slov vždy pomáhalo kyselé zelí, kterým si vyléčila za války i španělskou chřipku, paní Sekerkové zase chuť do života vždy přineslo kafíčko a – i když bychom to asi neměli příliš zdůrazňovat – sem tam také cigareta. 

Paní Skácelová, původem z Ostravy, žije v Praze od roku 1947 a ovdověla už v roce 1954. Na samotu si ale rozhodně nikdy nestěžovala. Dosud má kolem sebe dvě děti, pět vnoučat, šest pravnoučat a čtyři prapravnoučata. Nejmladšímu prapravnoučkovi je rok a půl. Do loňska si bez problémů přečetla noviny nebo dokonce i knihu, dnes dává přednost sledování televizního zpravodajství a poslouchání dechovky, k čemuž má dokonce vyrobeny speciální sluchátka. Sama si také ráda zpívá si své oblíbené písničky a při oslavě, na kterou jí přišla popřát také místostarostka Jarolava Trnková, zazpívala svou nejoblíbenější - Rozmysli si Mařenko, rozmysli. Tu prý zpívávali v souboru Hlahol, který sama navštěvovala. „Do baletu jsem chodit nemohla, to mi sestra zakázala, tak jsem chodila do zpěvu,“ říká paní Skácelová. Ráda přitom vzpomíná, jak se tancovalo shimmi a charleston. „Prožila jsem všechno a bylo to krásné. Někdy i trochu zlé, ale to tak musí být. Aby si člověk vážil toho dobrého,“ usmívá se. 

I paní Sekerková, která žije v Domově důchodců už druhým rokem, vzpomíná nejraději na mládí, na 20. Léta, která prožila s manželem v Užhorodě. „Tam bylo krásně, tam byli dobří lidé,“ dodává. Narodila se v Přelouči u Pardubic v rodině lékaře a na Praze 6 žije od roku 1956. Z dárku i květin, který i jí přinesla s blahopřáním místostarostka Trnková, měla velkou radost. „To je květin, tolik jsem snad ještě nedostala,“ divila se, protože o gratulanty i z řad svých vrstevníků z Domova důchodců opravdu neměla nouzi. 

I my se tedy připojujeme nyní s blahopřáním a doufáme, že oběma stařenkám vydrží jejich vitalita ještě dlouhý čas. 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz