www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200405.pdf
(formát PDF, velikost 4.8 MB)

K opravené budově přibude tělocvična

Ze zastupitelských klubů

Peníze za kraslice pomohou dětem

Školka jako každá jiná?

Ozvěny jednoho divadelního odpoledne

Nový systém udrží čisté ulice

Nadvláda Střešovic v nejvyšší florbalové soutěži pokračuje

Speedway Grand Prix na Markétě

Petynka zahajuje sezónu v novém

Dopravně přetížené Vokovice hledají řešení

Operu Zlatovláska hrají děti

„Vlastinka“ pokřtila hřiště vítězstvím v trojboji

„Suchdol se o nás nestará“, tvrdí Sedlečtí

Čarodějnický rej oživil „Kulaťák“

Třídění odpadů se stává nezbytnou nutností

Historie skautských oddílů patří k Praze 6

Mladí fotbalisté vyrůstají na Marjánce

Pamětní deska připomene hrdiny i skautské ideály

ČVUT má sportoviště pro studenty i veřejnost

Dětský den na Babě bude pro všechny

Nová železniční linka pražské integrované dopravy

Talentové zkoušky pro budoucí výtvarníky

Umíte skákat na kole?

Slovo starosty

Matematická soutěž Šikula

Výlet v květnu

SMS NEWS aneb městský rozhlas „do kapsy“

Den otevřených dveří Městského soudu v Praze

Ceny volných bytů vyvolaly velký zájem

Z historie Prahy 6 - Lysolaje

Sběratelé se vracejí na Prahu 6

Bengálský básník má bustu ve své ulici

Dopravně přetížené Vokovice hledají řešení

Setkání s občany Veleslavína a Vokovic mělo jediné téma – dopravu. Zástupci městské části v jídelně gymnázia v Arabské ulici představili občanům novou dopravně – urbanistickou studii, která mapuje dopravní situaci na Veleslavíně a navrhuje několik možných variant řešení, jak odvést případně urychlit dopravu ze zatížené křižovatky Vokovická – Evropská. Architekt Valouch, který projekt prezentoval, upozornil, že všechna možná řešení jsou svým způsobem problematická.

Tři řešení jsou doporučena k dalšímu sledování.

1. Propojení Evropské třídy a parkoviště Džbán kolem Koospolu. Zde by se jednalo čistě o účelovou komunikaci pro příjezd a obsluhu především sportovně-rekreačního areálu.

2. Úprava stávající křižovatky Vokovická – Evropská tak, že by se posílila její kapacita přidáním odbočovacího pruhu vpravo místo nepoužívané autobusové otočky. Zároveň by se ke komunikaci napojila ulice U Vokovické školy, aby se příjezd do zástavby nemusel složitě objíždět.

3. Napojení v křižovatce proti ulici Alžírská u tramvajové smyčky a vedení kolem benzínové pumpy dlouhou spojkou ulice Egyptské a K Červenému vrchu. Tato varianta předpokládá přemostění rokle a spojení s ulicí Na Krutci.

Prezentace projektu vyvolala velkou debatu. Poslední varianta se u občanů setkala s největší kladnou odezvou. Zejména proto, že většina z nich se domnívá, že místní doprava z Veleslavína a Vokovic křižovatku tolik nezatěžuje, že největší problém vytváří auta přijíždějící z Jenerálky a od Nebušic, kteří si touto cestou usnadňují průjezd a vyhýbají se Horoměřické. „Řešit dopravu tím, že zkapacitníte Vokovickou, tím to ještě zhoršíte,“ namítala jedna z účastnic setkání. Nejvíce lidé nesouhlasně kroutili hlavami nad variantou vedoucí okolo Džbánu. Zásah do přírody se jim zdál příliš velký. Jak upozornila místostarostka Trnková, ještě nic není rozhodnuto, projekt pouze zvažoval všechny možné varianty.

Občané i starosta Tomáš Chalupa se shodli v tom, že dopravní situace na Evropské je stav nedokončeného okruhu. „Dostavbu blokuje už osm let starosta Suchdola Čížek, a přitom jejich část okruhu vede v podzemí. Já bych byl štastný, kdybych občanům mohl říct, že Evropská nebo Jugoslávských Partyzánů půjdou pod zem,“ vysvětloval starosta Chalupa proč stále není okruh hotov.

Z řad starších občanů zazněly i takové hlasy, že by bylo lepší omezit dopravní režim. Kdosi dokonce navrhl mýtné. „Počet aut se zvyšuje a zvyšovat bude. My musíme být na tento stav připraveni,“ nesouhlasil starosta. Jeho slova potvrzuje i další plánovaná výstavba v této lokalitě, jak ji představil radní Hermann, který má na starosti územní rozvoj v Praze 6. Na Bořislavce jsou v plánu 2 projekty kancelářských budov s nákupním střediskem v přízemí, vedle nových domů na Červeném vrchu by mělo vyrůst dalších pět. Stavět by se v budoucnosti mělo i v areálu bývalé Aritmy, kde nový majitel požádal o změnu územního plánu. U všech staveb předpokládají radní jisté kompenzace v podobě investic do dopravy.
 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz