www.praha6.cz
email

Základní škola Benita Juaréze ukázala dějiny

Dvakrát ročně mají rodiče i návštěvníci možnost zhlédnout výsledky práce žáků školy v celoškolním projektu. Ten má za cíl naučit děti z různých ročníků mezi sebou vzájemně spolupracovat.

Letos na podzim tak bylo možné zhlédnout výstavu nazvanou Toulky českou minulostí, která byla připravena ze dvou částí: starší děti měly za úkol připravit panely k jednotlivým historickým obdobím již od dob nejstaršího osídlení, mladší děti se zabývaly tradičními českými řemesly. Děti nezapomněly ani na historické úbory patřící k dané době, a tak při výstavě bylo možné potkat pravěkou slečnu stejně jako šlechtice z doby Rudolfa II. či pastýřku z éry Marie Terezie. Lákavě vypadaly i voňavé perníčky, které dokazovaly nápaditost české tradice, stejně jako hezká, dětmi vyrobená keramika.

Na povedené výstavě se sešli nejen děti a jejich rodiče, ale také mnoho hostů, mezi kterými nechyběl ani spisovatel Ludvík Vaculík.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz