www.praha6.cz
email

Soutěž o nejzručnějšího řidiče

Autoklub ČR, AOS klub Praha v AČR pořádá pro všechny řidiče 8. 11. již 12. ročník velké soutěže o putovní POHÁR AUTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY v jízdách zručnosti.

Stane se tak v areálu Státní zkušebny zemědělských, potravinářských a lesnických strojů v Praze 6-Řepích (příjezd z Karlovarské ul. přes Autobazar Klokočka (u benzinového čerpadla v těsné blízkosti křižovatky se Slánskou ul.)
Program:
9–11hod. dvě kvalifikační jízdy, 11.10 hod. finále (10 vozů)
Zúčastnit se mohou všichni držitelé řidičského průkazu skupiny „B“. Na jednom voze může postupně startovat i více řidičů. Přihlášky přímo na místě.
Pořadatel zajišťuje ceny pro všechny finalisty prostřednictvím řady sponzorů, bude odměněna i nejlepší řidička a „amatér“ – jezdec bez motoristické sportovní licence.
U přejímky obdržíte propozice s plánky obou kvalifikačních jízd, bodové hodnocení a další informace.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz