www.praha6.cz
email

Přibude na Dejvické Semafor?

Rada městské části Praha 6 přijala společný záměr radnice a divadla Semafor, s. r. o., který předpokládá, že do bývalé tančírny Globus na Dejvické ulici by se přestěhovalo právě divadlo Semafor, které přišlo o své původní prostory v Karlíně při letošních záplavách. Stalo by se tak po rozsáhlé rekonstrukci, kterou by zainvestovala městská část zhruba třiceti miliony korun.

Jak se uvádí v důvodové zprávě k tomuto záměru, společný projekt předpokládá rekonstrukci prostoru bývalé tančírny Globus a jeho následný pronájem společnosti Divadlo Semafor, s. r. o., ke zřízení divadla. Městská část by přitom poskytla 30 milionů Kč na nutnou rekonstrukci prostor, které jsou v dezolátním stavu, a společnost Divadlo Semafor s. r. o., by zde zřídila novou scénu za přibližně asi 10–20 mil. Kč. Tato divadelní společnost by si pak zmíněný prostor pronajímala za úhradu. Návrh však musí projít ještě řadou jednání, včetně jednání se spoluvlastníkem objektu, v jehož suterénu je bývalá tančírna umístěna.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz