www.praha6.cz
email

Nejmladší pedagogický sbor v republice

Domníváme se, že do školy nepatří pouze diktáty, větné rozbory, zlomky, vzorce kyselin a fyzikální zákony. Čas od času sem zcela určitě patří i trocha legrace, obzvláště v období svátků. Svátek učitelů je k tomu výbornou příležitostí.

Na Základní škole Na Dlouhém lánu slavili tento rok Den učitelů neobvyklým způsobem. Žáci vyšších ročníků se pod vedením učitelky I. Bártové rozhodli, že v tento den budou učitelé prvního stupně „odpočívat“ a oni za ně budou vyučovat. Zájem o roli učitelů byl obrovský. Téměř všechny vyučovací hodiny, které na sváteční den připadaly, si osmáci a deváťáci rozdělili a těšili se na akci výstižně nazvanou Škola naruby.

Paní ředitelka akci podpořila, nic neponechala náhodě, a tak byli jednodenní učitelé poučeni o tom, jak by měla hodina vypadat. „Hodinu si musíte připravit, není možné očekávat, že až se postavíte před žáčky, něco vás napadne. A i kdyby, určitě jen tak nevyplníte 45 minut,“ prohlásila. Nastalo malé zděšení, ale pak se horliví nadšenci pustili do práce, sehnali si učebnice, materiály, konzultovali své přípravy jak se svými vyučujícími, tak s učitelkami prvního stupně. Výstižný byl komentář nejednoho z nich: „Nikdy bych nevěřil, co to dá práce připravit si jednu jedinou hodinu.“

Dopadli však skvěle. Všechny hodiny měli pečlivě připravené, zajímavé, plné nápadů. Mladší spolužáci na oplátku zaujatě a s nadšením pracovali a nutno podotknout, že se jistě i příjemně bavili. Zásahů přítomných učitelek, které ve třídách zaujaly pozice mnohdy nezbedných žaček, nebylo vůbec třeba.

Vše bylo dokumentováno kamerou i fotoaparátem, a tak se mladý učitelský sbor touto akcí ještě dvakrát pobaví. Poprvé u výstavy plné fotografií doplněných příhodným komentářem a podruhé při promítání svých pedagogických výkonů, kam budou pozváni také jejich spolužáci a rodiče. Celou akci trefně zhodnotí i školní časopis, jehož redaktoři již sepisují reflexe jak žáků vyučovaných, tak žáků-učitelů, svých spolužáků.

A smysl celé akce? Ten se projevil hned v několika oblastech:
Žáci 8. a 9. tříd začali rázem na práci učitelů pohlížet trochu jinak, o čemž svědčí i jejich ústní i písemné reflexe.
Mezi velkými a malými spolužáky vznikly nové pěkné vztahy, vzájemně se poznali, mají společné prožitky.
Pobavení, radost z práce, probuzení Komenského ideálu „škola hrou“, jakož i svátku dnes již skoro formálního.
Samostatná práce žáků v rámci zvoleného tématu učebních osnov.
Rozvoj organizačních a kooperativních schopností žáků.
Komunikace, mluvený projev, rozvoj empatických schopností, sebehodnocení, hodnocení.

A nakonec – možná, že některému „učiteli“ se učení zalíbilo natolik, že časem rozšíří již velmi prořídlé řady učitelského stavu...

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz