www.praha6.cz
email

Kácení ve Hvězdě naštvalo občany i radnici

Kácení stromů v oboře Hvězda probíhá již sedm let. Nicméně tentokrát občanům došla trpělivost a žádají těžbu zastavit. I radnice Prahy 6 se zlobí: kácení nepopíráme, ale magistrát nás o tom měl dopředu informovat! Magistrát se brání: děláme jen to, co je potřeba. 

Tyto velmi ostré reakce vzbudila těžba stromů, která se odehrála naposledy v únoru a zůstala po ní mýtina o rozsahu odhadem tak 400 m2. To se však nelíbilo místním občanům, kteří Hvězdu využívají k rekreačním účelům, a proto začali protestovat. Jejich nevole napřed směřovala na Úřad m. č. Praha 6, k místostarostce Jaroslavě Trnkové, která jim však musela vysvětlit, že Hvězdu vlastní a také spravuje Magistrát hlavního města Prahy. Magistrát jakožto správce a majitel obory Hvězda si nechal vypracovat ,Plán péče o přírodní památku obora Hvězda‘. „Je to materiál, ve kterém se řeší záležitosti výměny stromů, je tu popsán význam obory Hvězda a také se v něm probírá otázka, jak by se měla obměna stromů provádět. Jak se to bude zabezpečovat a v jakém časovém sledu probíhat. Nikde tu ale není řečeno: tady na tomto čtverci se začne zítra a budou se kácet ty a ty stromy takovým a takovým způsobem,“ vysvětluje místostarostka. Magistrát se dle jejích slov rozhodl, že k požadované podobě Hvězdy se bude přibližovat poměrně razantně, a to tak, že plošně vykácí větší celek a vysází nové stromky.

"My jsme ale v našem vyjádření z listopadu loňského roku upozorňovali na to, že je nutno citlivě zvážit obnovu dřevin. S vykácením lipové aleje z hlediska ochrany přírody nesouhlasíme. Nedoporučujeme rušit pořádání hromadných akcí a nesouhlasíme s likvidací stávajících dětských hřišť, a to nejdůležitější: v případě, že bude realizován plán péče o přírodní památku Hvězda, požaduje OPP úřadu Prahy 6, aby veřejnost byla v dostatečném časovém předstihu informována o plánovaných zákrocích, především o kácení dřevin. Dále požadujeme aby o plánu péče byla informována i příslušná občanská sdružení včetně kontaktu na zodpovědné pracovníky. A to se nestalo,” dodává Trnková. 

Události pak nabraly rychlý spád. Občanská sdružení začala vehementně protestovat a dožadovat se nápravy. Místostarostka Trnková proto sjednala schůzku s představiteli magistrátu, jmenovitě s náměstkem primátora Švecem, Vaculovou a Frantíkem a se zástupci veřejnosti. Schůzka byla určena na čtvrtek … přímo v oboře Hvězda. I přesto, že se zúčastnění hned na začátku shodli, že mají v podstatě stejný cíl, tedy zachovat a udržovat oboru Hvězda tak, aby sloužila ku prospěchu nám i našim dětem, na realizaci tohoto cíle mají občanská sdružení a odborníci názory značně rozdílné. Podle jedné ze zástupkyň občanského sdružení Petřinské děti paní Blažkové se totiž nekácejí jen stromy napadené tracheomykózou (nákaza, která ucpává cévní svazky stromu, takže strom se postupně udusí), ale také stromy zdravé. A to je podle ní počátek likvidace obory. Frantík i Vaculová z magistrátu však argumentují tím, že kromě odstraňování souší (které je ze zákona automaticky povoleno), se musí obora také zmlazovat, a v rámci zachování ekologické stability je nutné mít v každém lese, mezi které je obora Hvězda zařazena, stromy všeho věkového složení. “Nemůžeme zde mít jen stromy jednoho věku, protože pak by došlo k tomu, co se stává v lesích, o které se nikdo nestará, že les se najednou úplně rozpadne a během pěti, deseti let je pryč. Proto les, který má fungovat jako celek, musí mít všechny věkové skupiny. A bohužel, od dob co u nás lesnictví funguje, nejde nové stromy sázet jinak, než že stromy, které dožijí svého věku, ustoupí těm mladým, čili se pokácí,” upřesňuje Vaculová. 

Přesto ani další podrobné vysvětlování občanům nestačilo, i když nakonec většina z nich usoudila, že na vině je především skutečnost, že nebyli dostatečně předem informováni. “Osobně se domnívám, že došlo k pochybení v práci s veřejností,” říká jeden z nich. K tomu se přiklání i místostarostka Trnková a stejně i senátor Jan Ruml, který se této schůzky také účastnil. “Kácení uprostřed města v režimu lesního hospodářství nevysvětlené občanům je strašně problematické. Ti lidé, kteří tady žijí, sem chodí 50 let a říkají: takhle se tady nikdy nekácelo. Možná se tady nyní kácí sedm let, ale ne v takovém měřítku. Nikdo je o tom neinformoval, městskou část také nikdo neinformoval. Takhle se přece nedá s veřejností zacházet. Vytýkám magistrátu, že si neudělal čas a nenašel odvahu se lidem postavit a říct: ten les se musí omladit, obnovit, proto tady kácíme a že jim nevysvětlil každý skácený strom. Magistrát by měl podle mého trvat na tom, aby tady byla učiněna výjimka, obora byla vyjmuta z normálního režimu lesa a aby se zde postupovalo s citlivostí vůči lidem, kterým těm les slouží”, dodává Ruml.

Přes značně hektickou atmosféru nakonec dvouhodinová “procházka” po Hvězdě dospěla k dohodě: kácení se zastavuje do doby, než si občanská sdružení opatří vyjádření “svého” odborníka. V současné době si odbornou studii zadal ještě i městská část Praha 6 a nyní se čeká na výsledky. Pokud by mělo dojít k další těžbě stromů, bude se tak dít zřejmě až na podzim, protože v těchto měsících již končí doba vegetačního klidu a stromy se kácet nedají.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz