www.praha6.cz
email

Toleranční hřbitov opět získal svou důstojnost

Významná kulturní památka – Toleranční hřbitov – který se nachází na ruzyňském svahu Bílé hory se po mnoha letech dočkal svého obnovení. Stalo se tak díky spolupráci Klubu přátel Ruzyně a úřadu městské části Praha 6, která na obnovu přispěla částkou 900 000 korun.

Jeden z mála nekatolických hřbitovů, založený před rokem 1788, tedy necelých sedm let po vydání tolerančního patentu císařem Josefem II., jehož vlastníkem je Česká církev evangelická, byl dle pamětníků používán až do roku 1950.

Významnou úlohu sehrál v revolučním roce 1848, kdy se shromáždili pražští studenti, aby zde položili věnce k uctění padlých bělohorských bojovníků. „Tímto vzpomínkovým aktem se jim podařilo obejít policejní zákaz uspořádat na Bílé hoře jakékoliv protirakouské shromáždění,” uvádí se v Kronice královské Prahy.

Podle informací pracovníků odboru územního rozvoje m. č. Praha 6 však byl hřbitov v roce 1957 převzat do správy tehdejšího MNV v Ruzyni s tím, že zůstává i nadále církevním majetkem. Od té doby však nebyla provedena žádná údržba, takže hřbitov postupně chátral. V průběhu padesáti let se mezi polorozbořenými pomníky rozšířilo množství náletové zeleně, zmizela původní kovaná vstupní brána a z obvodové zdi zbyla v některých místech jen halda kamení.

Městská část Praha 6 se proto rozhodla podílet se na záchraně této ojedinělé památky a v roce 1998 zahájila přípravy k renovaci. Zároveň se v této době rozhodlo pomoci vlastními silami i občanské sdružení Klub přátel Ruzyně a uspořádalo veřejnou sbírku, z jejíhož výtěžku byly postaveny a obnoveny poškozené pomníčky uvnitř hřbitova. Na základě zpracované studie a projektové dokumentace, jejímž cílem bylo co nejšetrnější zachování původního rázu, pak byly letos v červenci zahájeny opravy celého hřbitova. Součástí obnovy se stala i úprava nejbližšího okolí a vybudování odpočinkových míst u vstupu na hřbitov a u jižní zdi. Zároveň byla zpevněna stezka spojující ulice Kralupskou a Huberovu.

Touto realizací tak byla opět zachráněna jedna z kulturních památek a zároveň byla obnovena tradice odpočinkového místa uprostřed ruzyňské zástavby.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz