www.praha6.cz
email

Evropská City na Bořislavce

Rezidenční a administrativně obchodní centrum s názvem Evropská City vyroste v budoucnu na Bořislavce.

Víceúčelový komplex je rozdělen do tří částí. Čtyřpodlažní základ, jehož stropní deska vytváří zároveň jakýsi přízemní „dvůr“ mezi podlouhlým sedmipodlažním objektem zatáčejícím se v oblouku podél Evropské třídy do Liberijské ulice a třemi samostatnými pětipodlažními domy u Kladenské ulice. Převážnou část plochy tvoří byty. Oproti původnímu návrhu se kapacita bytových prostor zvýšila o 6 tis. m2 na celkových 19 tis. m2 na úkor administrativních ploch. Kanceláře budou v centrální části objektu. První suterén je věnován obchodním plochám – přes 9 tis m2 pro supermarket a obchodní pasáže s restauracemi a s 35 menšími či většími obchody a butiky. Nový návrh objektu redukuje počet podzemních podlaží z původních šesti na čtyři. K dispozici bude 538 parkovacích míst. Pro ozelenění budou využity všechny vhodné plochy na rostlém terénu střešních konstrukcí. Objekt bude sloužit nejen rezidentům, ale i obyvatelům nejbližšího okolí. Investorem stavby je Paleg, a. s.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz