www.praha6.cz
email

ZŠ Vlastina plná soutěží a her

Ani děti na ZŠ Vlastina nezůstávají ve svých aktivitách pozadu. Nejen matematické soutěže, ale i zábavná odpoledne či školní olympiáda dopomáhají k rozvoji a zájmu dětí o školu, kterou navštěvují.

A tak zatímco se malí žáčci z prvních až čtvrtých tříd úspěšně probojovávali v matematické soutěži Počítej s Kulíškem do obvodního kola, žáci pátých ročníků porovnávali své znalosti a dovednosti v soutěžích Šikula, Ukaž co umíš a Mladý Pythagoras. Šestý a sedmý ročník se pro změnu účastnil Pythagoriády jak ve školním, tak v obvodním kole. Matematika je zřejmě na této škole oblíbená, protože i další soutěž Klokan je zaměřena na tento předmět, a to v kategoriích pro 4. a 5. třídy (Klokánek), 6. a 7. třídy (Benjamin) a 8. a 9. třídy (Kadet). Nejstarší děti z devátých tříd si k tomu ještě tradičně měří své znalosti se svými spolužáky z celé ČR v testu Kalibro a umísťují se vždy nad celorepublikovým průměrem. V tomto roce měli průměr srovnatelný s průměrem víceletých gymnázií. Nově se ovšem tohoto testu účastnily i páté třídy, které uspěly rovněž.

Soutěže žáky motivují, rozvíjejí jejich logické myšlení, rychlost, rozhodnost, samostatnost a zodpovědnost. To nakonec souvisí i projektem nazvaným Samostatné děti, který na škole letos probíhá vždy jeden týden v měsíci. Je rozdělen do pěti oborů a žák si může libovolně vybrat pořadí jednotlivých témat. Zaznamenává také, jak se mu určitý den pracovalo a jak se mu práce dařila – tedy svůj úsudek o odvedené práci. Učitel pak jeho výkon nehodnotí známkou, ale obrázkem. Děti se tak učí hodnotit svůj výkon již od útlého věku.

Žáci pátých, šestých, sedmých a osmých tříd však občas přebírají i úlohu organizátorů, a to při zábavných odpoledních, která jsou plná her a soutěží. Musí pro své spolužáky a kamarády vymyslet a připravit program, udělat mu „reklamu“ a zvládnout realizaci. V červnu takováto náročná akce čeká na deváťáky, kteří se tak symbolicky také rozloučí se školou.

Během měsíce května se ovšem na ZŠ Vlastina připravovala ještě jedna důležitá „akce“ – druhá školní olympiáda s podtitulem Jedeme do Afriky. Zatímco loni jednotlivá družstva reprezentovala státy Evropy, letos měly děti situaci o něco ztíženější. A přesto se škola rozzářila barvami pouští, exotických zvířat, tropických pralesů, dívky se pustily do šití vlajek i do výroby maskotů, starší žáci vyráběli dresy. Ve dnech 6. a 7. června pak vše vypuklo: olympijské disciplíny – běh, hod, vrh, skok do dálky a výšky, štafeta nebo také běh savanou, sběr tropických plodů… tím vším žila nejen ZŠ Vlastina, ale především „její“ děti.

Učitelky ZŠ Vlastina

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz