www.praha6.cz
email

Chodníky dostaly vysvědčení

Kvalita chodníků v naší městské části byla oznámkována jako ve škole. Od výborných jedniček po nejhorší pětky. Nyní čekají chodníky a vozovky rekonstrukce.

„Bohužel, čtyřek a pětek bylo více, než bychom si přáli,“ přiznal starosta Tomáš Chalupa. Podle něj by chodníky takto oznámkované měly postupně zmizet z mapy.
Podobně jako v případě úklidů, je kvalita vozovek a chodníků v péči TSK. Ta je spravuje jako majetek hlavního města. Peněz na opravy je málo. „Technická správa zcela logicky opravuje dopravně nejdůležitější silnice a na ostatní se nedostává,“ říká radní Jan Holický, který má program na starosti. Proto chce městská část pomoci a ze svého rozpočtu nechá opravit chodníky zejména tam, kde lidé bydlí. „Chodníky musí být v dobrém stavu, aby se po nich mohlo chodit a daly se uklízet. Některé jsou až nebezpečné,“ dodává Holický. Rozšíření chodníkového programu zasáhne nejen historickou část Dejvic, ale další chodníky a ulice, které to potřebují.
Radním se podařilo zorganizovat společné setkání s firmami, které spravují sítě. Od vodovodů a kanalizací, plynu, elektřiny po kabelové televize je to zhruba čtyřicet správců sítí. „S firmami jsme si vyjasnili plány oprav a rozšiřování sítí. Tam, kde se záměry křížily, jednáme o koordinaci akcí,“ vysvětluje Holický. Podle nového systému by se nemělo stát, že do nově upravené vozovky přijdou síťaři a celou ji rozkopou.
Letos vyčlenila radnice na tento projekt cca 80 milionů korun. „Je to částka obrovská, ale mělo by se za ni udělat hodně práce,“ říká Holický. Spravuje se vždy minimálně úsek od křižovatky ke křižovatce, žádné záplatování. Špatně jsou na tom chodníky například v Břevnově, na Petřinách, na Ořechovce a na Hanspaulce. Řada již vloni dostala nový povrch, ale stále jich dost zbývá. Ještě tento rok je připravena k rekonstrukci lokalita Petřin a Ořechovky, začne se také v Břevnově. Na Petřinách jsou to například ulice Nad Alejí či Bubeníčkova, velká rekonstrukce Břevnova se zahájí ulicí Za Strahovem, kde bude položena původní řevnická dlažba, tzv. kočičí hlavy a chodníky dostanou novou mozaiku. Ulici Na Ořechovce čeká kompletní změna včetně vyvýšených přechodů a zúžení vozovky. Nových chodníků v Dejvicích se letos dočkají ve Šlejnické a Na Dionýsce. Tam, kde plánují rekonstrukci správci sítí, obnoví chodníky při této příležitosti. „Pokud se tento model spolupráce osvědčí, budeme v něm pokračovat. V opravených ulicích by se tak řešily pouze nutné havárie,“ dodává Jan Holický.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz