www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

Verze PDF není k tomuto číslu k dispozici.

Rozhovor s Michaelou Maláčovou

Praha 6 přivítala advent

Památník veteránům dominantou Vítězného náměstí

Hadovku ocenila i Livia Klausová

Služebna strážníků je i na Petřinách

Senátor Karel Schwarzenberg

Americký velvyslanec si prohlédl nové třídy

Koncert tanečních škol Praha - Weiden

Křišťálový kámen byl zaslouženou odměnou

Prohlédněte si Prahu 6 z ptačí perspektivy

Akutní zdravotní stavy obyvatel Prahy 6 léčí ÚVN a pohotovos

Nové archeologické nálezy od Libockého rybníka podávají unik

Vánoce přicházejí...

Třídění odpadu se rozšiřuje

V Ruzyni uctili památku studentů

Paní Žofie, která oslavila 100 let,má ráda hudbu

Slovo starosty prosinec/2004

Sochy Karla Stádníka jsou stvořené pro kostely

Radnice musí ochránit osobní údaje

Ruzyňským vadí nákladní auta

Rozhovor s radním Janem Holickým

Ze zastupitelských klubů

Prodloužení dohody o spolupráci mezi ČVUT v Praze a městskou

Voličům děkuji, soupeři gratuluji

Ohlédnutí za volbami do Senátu v Praze 6

Kočovníci jsou školou života

Když rodiče chodí do školy...

Denní stacionář v domově důchodců je již v provozu

Veřejná sbírka na břevnovské varhany

Jak na počítač 

Víkendové kurzy aktivního stylu života pro starší občany Pra

Vytvořte si dřevěné originály

Výlet v prosinci

Radnice má cenu za sympatickou kampaň

Prodloužení dohody o spolupráci mezi ČVUT v Praze a městskou

Rektor Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. a starosta Tomáš Chalupa se sešli, aby o pět let prodloužili dohodu o vzájemné spolupráci.

"Během tří let, co dohoda existuje, se uskutečnila celá řada společných projektů mezi námi a ČVUT, " hodnotí spolupráci starosta Tomáš Chalupa a dodává: "Odborníci ČVUT například znatelně pomohli při šetření statiky u domů, které byly zatopeny při povodních, s dopravní fakultou jsme spolupracovali při zjišťování vibrací na tramvajových tratích vedoucích městskou částí a v neposlední řadě jsou odborníci z ČVUT také členy poradních komisí Rady městské části."

Spolupráce mezi ČVUT a Prahou 6 probíhala už v minulosti. Byly pořádány výstavy studentských prací "Praha 6 očima mladých architektů," probíhají odborné konzultace, u jednotlivých kateder jsou objednávány odborné posudky a dopravní studie. Městská část Praha 6 je účastna jednání o zástavbě severozápadního kvadrantu Vítězného náměstí, který bude obsahovat také komplex vysokých škol. I nadále se chce městská část podílet na přípravě dlouhodobých záměrů technické univerzity, chce přispět ke konkrétní spolupráci mezi partnery informováním o vypisovaných grantech z oblasti urbanismu, kultury a sportu, životního prostředí nebo řešení dopravní situace. Chce se také podílet na vytváření koncepce a na údržbě veřejných prostor a zeleně v areálu ČVUT nebo umožnit prezentaci studentských prací.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz